You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.044

Демецька О. В.1, Ткаченко Т. Ю.1, Мовчан В. О.1, Андрусишина І. М.1, Рудой Ю. Е.2, Васильєв В. І.2

Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ

3 Інститут фізики НАН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Стан проблеми. Зростає кількість людей, що мають професійний контакт із наноматеріалами. Мета. Оцінити потенційний ризик на робочому місці оператора електронно-променевої установки УЕ-202 з виробництва наноматеріалів та порошків із наноструктурою. Матеріали та методи. Хімічний аналіз проб проводили методом ІСР-АЕС на приладі Optima 2100 DV. Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707. Оцінку ризику здійснювали за допомогою підходу «контрольних смуг». Результати. Максимальна концентрація частинок від 1 до 100 нм перевищувала тестові рівні за умов припинення роботи установки. Концентрації нанорозмірних нікелю, хрому та цинку перевищували розрахункові значення ГДК для наноматеріалів навіть за умов відсутності перевищення ГДК для «макроречовин». Натомість розрахункові значення ризику комбінованої дії свідчать на користь відсутності несприятливого впливу на організм працюючих (за умов припинення роботи установки та при її роботі в теплий період року). Висновки. Закритий технологічний процес при виробництві наночастинок не завжди гарантує безпеку працюючих. При оцінці ризику на робочих місцях, де застосовують нанотехнології, інформація щодо масової концентрації речовин в нанодіапазоні є більш інформативною, ніж дані щодо кількості частинок. Запропоновані заходи щодо мінімізації ризику.

Ключові слова: нанотехнології, наночастинки, повітря робочої зони, потенційний ризик

Література

  1. Демецька О. В. Оцінка ризику в сфері нанотехнологій / Демецька О. В. // Український журнал з проблем медицини праці.- 2011.- № 1.- С. 36-43.
  2. Balbus J. M. Meeting Report: Hazard assessment for nanoparticles - Report from an interdisciplinary Workshop / J. M. Balbus, A. D. Maynard, V. L. Colvin // Envir. Health Persp.- 2007.- V. 115, № 11.-P. 1664-1669.
  3. BSI-British Standards, Nanotechnologies - Part 2: Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials. PD 6699-2: 2007, BSI 2007.
  4. Kuempel E. D. Risk Assessment Approaches and Research Needs for Nanomaterials: An Examination of Data and Information from Current Studies / Kuempel E. D., Geraci C. L., Schulte P. A. // NATO Security through Science Series Book.- 2007.- Р. 119-145.
  5. Paic S. Y. Application of a pilot control banding tool for risk level assessment and control of nanoparticle exposures / S. Y. Paik, D. M. Zalk, P. Swuste // Ann. Occup. Hyg.- 2008.- V. 52, № 6.- P. 419-428.
  6. http://www.dguv.de/ifa/en/fac/nanopartikel/beurteilungsmassstaebe/index.jsp
  7. http://www.dguv.de/ifa/en/fac/nanopartikel/messtechnik/index.jsp
  8. http://www.uzmzcge.by/_files/news/risky.doc
  9. http://wwwwho.mt/fcte/text_download/ru/mdex.html