You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування ВІЛ серед медичних працівників

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.050

Кальченко А. М.

Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування ВІЛ серед медичних працівників

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Роль поведінки є вирішальною у формуванні профілактичних знань, вмінь, навичок, які знижують ризик професійного інфікування ВІЛ. Роль психологічних факторів у цьому процесі є малодослідженою. Мета. Визначити ключові психологічні фактори, що визначають поведінку високого ризику професійного інфікування ВІЛ. Матеріали та методи. Обстежено 981 медичного працівника (стаціонарні відділення хірургії, фтизіатрії, терапії). Медичних працівників було розподілено на дві групи: І) наявність та ІІ) відсутність на робочому місці виробничої аварії, що загрожує інфікуванню ВІЛ. Серед працівників визначено психологічні характеристики за опитувальни- ками: «MMPI» («Міні-мульт»), «Локус контролю Роттера», «Готовність до ризику Шуберта», «Рівень вигоряння Маслача-Джексона», «Рівень професійного стресу Вайсмана». Результати. Визначено, що психологічні фактори збільшують ризик інфікування ВІЛ внаслідок зміни поведінки працівника, що обумовлено факторами: 1) істерії, гіпоманії, психопатії; 2) екстернального локусу контролю; 3) підвищеної готовності до ризику; 4) професійного емоційного вигоряння; 5) підвищеного рівня професійного стресу. Визначено необхідність оптимізації методів профілактичної освіти, з врахуванням психологічних особливостей та механізмів зміни поведінки працівників.

Ключові слова: ВІЛ, виробнича небезпека, психологічні фактори, профілактика, медичні працівники

Література

  1. Дослідження стигми і дискримінації, пов'язаної з ВІЛ-статусом, серед медичних працівників і по відно­шенню до пацієнтів в Україні: Монографія / Л. М. Амджа- дін, Ю. О. Привалов, Г І. Чепурко [та ін.].- К.: Інститут соціології НАН України, 2012.- 151 с.
  2. Кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфіко- ваних протягом березня 2013 року / Державна служба України з питань протидії ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань // Електронний ресурс.- 2013.- Доступ на сайті: http://dssz.gov.ua/index.php/uk/operatyvna- informaciya/1593-berezen.
  3. HIV/AIDS prevention at workplace in the health system of Ukraine / Yu. I. Kundiev, D. V. Varyvonchyk [et al.] // J. Ecolog. Health.- 2011.- № 1.- P. 38-45.