You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Правові аспекти охорони здоров'я фермерів в Польщі в процесі виробництва сировини для харчових продуктів, включаючи вплив шкідливих хімічних факторів

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.038

Чапка М.1,2, Йохимчик А.3

Правові аспекти охорони здоров'я фермерів в Польщі в процесі виробництва сировини для харчових продуктів, включаючи вплив шкідливих хімічних факторів

1 Верхньосилезька виша педагогічна школа імені Кард. А. Хльонда, м. Мисловіце
2 Опольский політехнічний університет, м. Ополе

3 Виша школа економіки та адміністрації, м. Битом

Повна стаття (PDF), ENG

Фермер під час праці піддається дії ряду факторів, шкідливих для здоров'я. Перш за все, шкідливому впливу хімічних і біологічних факторів, меншою мірою фізичних факторів. Тривалий вплив шкідливих хімічних речовин на організм фермера може призвести до розвитку професійних хвороб. У зв'язку з цим, особлива увага в статті була приділена правовим нормам стосовно захисту здоров'я фермерів від цих чинників, обмежуючись законодавством, безпосередньо пов'язаним з сільськогосподарською працею.

Ключові слова: охорона праці, фермерські професійні захворювання, шкідливі хімічні фактори, законодавство з безпеки та охорони праці

Література

  1. The Act of June 26th, 1974. Labour Code / Journal of Laws.- 1998.- № 21, item. 94 with changes.
  2. The Act of December 20th, 1990 on farmers' social security / Journal of Laws.- 2008.- № 50, as amended, item 291.
  3. Choroby Zawodowe, red. K. Marek.- Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001.
  4. Higiena Pracy Tom I, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med.- Lodz: George Nofer, 1999.- 261 p.
  5. The Decree of the Minister of Agriculture and Rural Development of January, 12th 1998 on health and safetywhen operating tractors, machinery, tools and technical equipment used in agriculture / Journal of Laws.- 1998.- № 12, item 51.
  6. The Decree of the Minister of Agriculture and Rural Development of September 28th, 2001 on health and safety when handling livestock / Journal of Laws.- 2001.- № 118, item. 1268, as amended.
  7. The Decree of the Minister of Agriculture and Rural Development of 24 June 2002 on health and safety while handling and storage of plant protection products and mineral and organic - mineral fertilizers / Journal of Laws.- 2002.- № 99, item 896, as amended.