You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(54) 2018

Український журнал з проблем медицини праці 1(54) 2018

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., П'ятниця-Горпинченко Н. К., Кононова І. Г., Соколова М. П.

Обґрунтування системи інформаційного забезпечення комп'ютерних технологій обліку та аналізу професійної патології , ENG, pp. 3-14


Очеретяна Г. В., Махнюк В. М.

До питання забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів , UKR, pp. 15-23


Вавріневич О. П., Антоненко А. М., Омельчук С. Т.

Результати моніторингових досліджень з оцінки професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій в агропромисловому секторі України , RUS, pp. 24-31


Рязанов А. В., Андрусишина І. М., Демецька О. В.

Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами , UKR, pp. 32-37


Кудієвський Я. В., Соловйов О. І.

Оцінка функціонального стану серцево- судинної системи у працівників державних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) служб методом моніторингу артеріального тиску та частоти серцевих скорочень , UKR, pp. 38-49


Сирота А. І., Вавріневич О. П., Білоус С. В.

Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні фунгіциду на основі бентіавалікарб-ізопропілу та фолпету , UKR, pp. 50-56


Антоненко А. М.

Прогнозування розвитку гострих отруєнь у сільськогосподарських робітників при використанні фунгіцидів на основі діючих речовин - індукторів монооксигеназної системи печінки , UKR, pp. 57-60


Андрущенко Т. А., Гончаров С. В., Долінчук Л. В., Досенко В. Є.

Поліморфізм гена XPD (RS799793) і бронхолегенева патологія в працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України , UKR, pp. 61-65

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 66-70

ОСОБИСТОСТІ

Чернюк В. І.
Юрій Ілліч Кундієв. Світлої пам’яті Великого Вченого
, pp. 71-73

ЮВІЛЕЇ

Анатолію Івановичу Гоженку 70 років!, pp. 74