You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування системи інформаційного забезпечення комп'ютерних технологій обліку та аналізу професійної патології

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.003

Нагорна А. М., П'ятниця-Горпинченко Н. К., Кононова І. Г., Соколова М. П.

Обґрунтування системи інформаційного забезпечення комп'ютерних технологій обліку та аналізу професійної патології

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Професійні захворювання в Україні є важливою медико-соціальною та економічною проблемою. В останні роки спостерігається стійка тенденція щодо зниження рівня професійних захворювань, що свідчить про недостатнє їхнє виявлення. Нові соціально-економічні відносини в державі, особливо на тлі реформування галузі охорони здоров’я та прагнення України щодо впровадження сучасних європейських стандартів надання медичної допомоги населенню, диктують необхідність пошуку сучасних шляхів щодо отримання об’єктивної інформації про стан професійної захворюваності працівників.

Мета дослідження — наукове обґрунтування та створення інформаційної системи обліку та аналізу професійної патології за допомогою розробленої методології на підставі використання концепції Державного реєстру осіб, яким встановлено професійне захворювання.

Матеріали та методи дослідження. Здійснено узагальнення та аналіз наукових публікацій, нормативно-правових актів, статистичних паперових та електронних форм документів, що стосуються обліку та реєстрації професійних захворювань.

Результати. Проведено аналіз матеріалів, що стосуються реалізації державної політики в сфері гігієни праці щодо створення Державного реєстру осіб, яким встановлено діагноз професійного захворювання (отруєння).

Висновки. 1. Якість підготовки статистичних даних, що стосуються показників здоров’я працівників, потребує вдосконалення. Перш за все, це обумовлено відсутністю в Україні галузевого електронного інформаційного ресурсу — сучасної системи обліку, реєстрації та аналізу професійних захворювань — Державного реєстру. 2. У рамках Концепції створення Державного реєстру професійних захворювань було обґрунтовано структуру та принципи функціонування Державного реєстру осіб, яким встановлено діагноз професійного захворювання, та розглянуто матеріали до створення нормативних основ реєстру професійних захворювань, розроблено принципи побудови та зміст завдання для програмного забезпечення Реєстру та принципи побудови й зміст технічного завдання для програмного забезпечення АРМ лікаря-профпатолога та статистика. 3. Формування державного Реєстру на основі інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій є особливо актуальним в період реформування системи охорони здоров’я, що дозволить при необхідному законодавчому врегулюванні, відповідному програмно- технічному забезпеченні Реєстру та підготовці спеціалістів у галузі медичної інформатики отримати об’єктивні дані щодо показників здоров’я працівників і прийняти на їхній основі відповідні управлінські рішення. 4. Реалізація цього завдання неможлива без затвердження відповідних нормативно-правових документів. Насамперед це стосується Положення про створення та функціонування Державного реєстру України осіб, яким встановлено діагноз професійного захворювання, Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань та аварій на виробництві, Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Положення про профпатологічну службу України тощо.

Ключові слова: реєстр, професійні захворювання, нормативно-правове забезпечення, профілактика

 

Література

 1. Kundiiev Yu. I., Nahorna A. M. and Stepanenko A. V. (2003), "Conceptual basis on developing a modern information system for accounting and storage of the data on occupational diseases and traumas at work in Ukraine", Gigiyena truda, 34, 747–756.
 2. Nahorna A. M., Pyatnitsa-Gorpynchenko N. K., and Vitte P. N. (2015), "Information technologies in the system of accounting of occupational diseases (Review of literature)", Zhurnal NAMN Ukrainy, 2, 228–234.
 3. Kachmar V. O. (2010), "Medical informational systems – the state of development in Ukraine", Ukrainskyi zhurnal telemedytsyny ta medychnoyi telematyky, 8 (1), 12–17.
 4. Oleksiyenko M. M. (2012), "Problems and prospects of introduction of information technologies in medical practice", 12, 133–136.
 5. Gooch P. and Roudsari A. (2011), "Computerization of workflows, guidelines and care pathways: a review of implementation challenges for process-oriented health information systems", J Amer Med Infor Assoc, 6, 738–748. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2010-000033
 6. Zhang X., Yu P., Yan J. and Spil I. T. A. "Using diffusion of innovation theory to understand the factors impacting patient acceptance and use of consumer e-health innovations: a case study in a primary care clinic", BMC Health Ser Res, URL, available at: https:bmcheakthservres. biomedcentral.com/articles/10.11.86/s12913-0150726-2 (Accessed 18.01.18).
 7. Ryazanov V., Kauppinen T. and Weidebaum T. (2003), "Use of international information system on occupational exposure to carcinogens- CAREX in Estonia", Meditsina truda i promyshlennaya ekologia, 2, 17–22.
 8. Filipova N. P. (2014), "A Concept of informatization in the sphere of health care in Ukraine for 2013–2018 in the context of improvement", Bibliotekoznavstvo. Dokumen toznavstvo. Informologia, 3, 57–62.
 9. Kipenskyi A. V. (2014), Problems of informatization in the sphere of health care MicroCAD, Int. Sci. Conf., Section 25, Aktualni problemy rozvytku informatsiinogo suspilstva v Ukraini, Vestniyk NTU "KhAPI", URL, available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/ 2014/S25/PROBLEMY (Accessed January 18, 2018)
 10. Chaban O. and Boiko O. (2013), "A review of the world practice on implementation of medical informational systems and problems of development of the unique information space", Visnyk Natsionalnogo univer sytetu "Lvivska politekhnika", Kompyuterni nauky ta informatsiini tekhnologii, 771, 365–370.
 11. Health information systems, World Health Organization, (2008), URL: http://www.who.int/healthinfo/statistics/tooklet_hss/EN PDF_ Tooklit_HSS_ InformationSystems.pdf (accessed 18 January 2018).
 12. Panizza C., Bai E., Oddone e., Scaburri A., Massari S., Modonesi C., and Contiero P. (2012), "Lung cancer risk in the electroplating industry in Lombardy, Italy: Using the Italian Occupational Cancer Monitoring (OCCAM) Information System", Am J Indust Med., 55, 1–4. https://doi.org/10.1002/ajim.21004
 13. Ponomarenko V. M. and Maiyorov O. Yu. (1996), "A Concept of the state policy on informatization of health care in Ukraine", Ukrainskyi radiologichnyi zhurnal, 2 (4), 115–118.
 14. European Health Information Initiative (EHII), URL, available at: http:www.euro.who.int/en/dataandevidence/euroean-health-information-initiative-ehii (Accessed January 18, 2018).
 15. E-health. URL:http://www/euro.who.int/en/health-topics-systems/e-health/e-health-readmore, (Accessed 18 January 2018)
 16. E-health in Ukraine: https://www.ehealthukraine.org Accessed 18 January 2018).
 17. Slabkyi G. O. and Znamenska M. A. (2015), "Using information technologies in the health care communication system", Klin. Informat. i telemed., 11 (12), 12–18. https://doi.org/10.31071/kit2015.12.02
 18. Lishcishina O. M. and Horokh L. E. (2010), "Determination of the quality of medical care: problems of implementation of the best world practice in Ukraine", Ukraina, Zdorovya natsii, 2, 121–128.
 19. Kundiiev Yu. I. and Nahorna A. M. (2006), Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis, Avicenna, Kiev, Ukraine, 316 p.
 20. Yavorovskiy (2014), "Occupational diseases: comparative aspects of Ukrainian and Swedish systems of diagnostics, prevention and compensation of disability", Zhurmal NAMN Ukrainy, 20, 212–219.
 21. Kachmar V. O. (2010), "Medical information systems – state of development in Ukraine", Ukr. Zhurnal Telelemed. ta Med. Telematyky, 8 (1), 12–17.
 22. Ledoschuk B. O. and Ledoschuk M. D. (2013), "A concept for creation and development and of an information system in the National Scientific Centre of Radiation Medicine of NAMS of Ukraine over the period from 2012 to 2010", Klin. Inform. i telemed., 9 (Issue 10), 9–12.
 23. On approval of the Provision about the State Service of Ukraine concerning work problems: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.02.2015 No. 96. Date of renewal: 18.08.2017, URL: http;//search.ligazakon.ua/1_doc2,nsf/link 1/KP150096.html (Accessed: 18 January 2018).
 24. On organization of territorial bodies of the State Service on work problems, and on some acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine that have lost their action, Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.02.2015 No. 100, URL: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link 1/KP150100.html (Accessed 18 January 2018).

ORCID ГО співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Нагорна А. М. (ORCID ГО 0000-0003-3311-7523) — стратегія формування реєстру осіб, яким встановлено профзахворювання;

П’ятниця-Горпинченко Н. К. (ORCID ГО 0000-0003-4531-6669) — аналітичний огляд літератури;

Кононова І. Г. — нормативна база щодо профзахворюваності та інформаційних систем;

Соколова М. П. (ORCID ГО 0000-0001-9590-1407) — аналіз професійної патології.