You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.032

Рязанов А. В.1, Андрусишина І. М.1, Демецька О. В.2

Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами

1 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Київський міжнародний університет

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Відомо, що емісією наночастинок у повітря робочої зони можуть супроводжуватися як виробничі процеси, кінцевим продуктом яких є наноматеріали, так і процеси, що безпосередньо не пов’язані з нанотехнологіями, зокрема електрозварюванням.

Мета дослідження — проаналізувати нанорозмірні фракції, що утворюються при зварюванні рутиловими електро­дами зі зниженим вмістом хрому (VI).

Матеріали та методи дослідження. З метою оцінки емісії наночастинок у повітря робочої зони при зварюванні високолегованими марками дослідних електродів з рутиловим видом покриття (дві марки) та різним типом зв’язуючого зі зниженим вмістом хрому (VI) використовували дифузійний аерозольний спектрометр ДАС 2702, «АероНаноТех», Росія. Хімічний склад проб повітря вивчали методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) за допомогою приладу «Орїіта 2100 DV» («Регкіп-ЕІтег», США).

Результати. У повітрі робочої зони при першому зварюванні дослідним електродом 14—25 виявлено нанорозмірні хром (VI), марганець, цинк, залізо, кобальт, мідь, кремній. При повторному зварюванні в повітрі робочої зони виявлено нанорозмірні марганець, кобальт, кремній, магній, алюміній, кадмій, фосфор. При зварюванні дослід­ним електродом 14—32 у повітрі робочої зони виявлено нанорозмірний цинк. При повторному зварюванні в повітрі робочої зони виявлено нанорозмірні марганець, кремній, магній, алюміній, кадмій.

Висновки. Встановлено, що зварювання дослідними електродами з поліпшеними санітарно-гігієнічними характе­ристиками супроводжується емісією в повітря робочої зони частинок нанодіапазону (1—100 нм), що відрізняється вмістом нанорозмірних металів у різний період часу. Дослідні електроди при зварюванні продемонстрували тен­денцію щодо зменшення емісії в повітря робочої зони нанорозмірних металів, зокрема, хрому, що кореспондує зі зниженням вмісту цього елемента в їхньому складі.

Ключові слова: нанорозмірні фракції, зварювальні аерозолі, зварювальні електроди, повітря робочої зони, хром (VI)

Література

  1. Antonini J. M. Health effects of welding. Crit Rev Toxicol. 2003. V. 33. P. 61-103.
  2. Siew S. S., Kauppinen T., Kyyrcnen P., Heikkild P., Pukkala E. Exposure to iron and welding fumes and the risk of lung cancer. Scand J Work Environ Health. 2008. V. 34 (6). P. 444-450.
  3. Gubenya I. P., Yavdoschin I. R., Stepanyuk S. N., Demetska O. V. Towards the problem of dispersity and morphology of particles in welding aerosols. The Paton Welding Journal. 2014. V. 6-7. P. 159-162.
  4. Cena L. G., Keane M. J., Chisholm W. P., Stone S., Harper M., Chen B. T A novel method for assessing respiratory deposition of welding fume nanoparticles. J Occup Environ Hyg. 2014. V. 11 (12). P. 771-780.
  5. Oberdorster G. Safety assessment for nanotechno­logy and nanomedicine: concepts of nanotoxicology. J of Intern Med. 2019. V. 1 (267). P. 89-105.
  6. Dierschke K. Acute respiratory effects and biomarkers of inflammation due to welding-derived nanoparticle aggregates. Int Arch Occup Environ Health. 2017. V. 90 (5). P 451-463.
  7. Pacheco R. Evaluation of the amount of nanoparticles emitted in welding fume from stainless steel using different shielding gases. Inhal Toxicol. 2017. V. 29 (6). P 282-289.
  8. PD ISO/TR 28439:2011 Workplace atmospheres - Characterization of ultrafine aerosols/nanoaerosols - Determination of the size distribution and number of concentrations using differential electrical mobility analyzing systems, URL: https://www.iso.org/standard/44697.html (Дата звернення 22.12.2017).

ORCID ID  співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Рязанов А. В. (ORCID ID  0000-0002-4134-346Х) — аналіз результатів дослідження, висновки;

Андрусишина І. М. (ORCID ID  0000-0001-5827-3384) — вивчення хімічного складу проб повітря методом атомно- емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) за допомогою приладу «Орїіта 2100 DV» («Регкіп-ЕІтег», США);

Демецька О. В. (ORCID ID  0000-0002-8174-7813) — оцінка емісії наночастинок у повітря робочої зони при зварюванні високолегованими марками дослідних електродів з рутиловим видом покриття та різним типом зв’язуючого зі зниженим вмістом хрому (VI) за допомогою дифузійного аерозольного спектрометра ДАС 2702, «АероНаноТех», Росія.