You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(46) 2016

Український журнал з проблем медицини праці 1(46) 2016

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М., Кононова І. Г., П'ятниця-Горпинченко Н. К.

Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні UKR, pp. 3-17

Кальниш В. В.

Монотонна діяльність і стан монотонії. Повідомлення 1. Визначення та фактори формування RUS, pp. 18-30


Лубянова І. П., Луговський С. П., Михайлік О. М., Дудченко Н. О.

Порушення метаболізму заліза при експозиції свинцем (клініко-експериментальні дослідження) ENG, pp. 31-39

Кірсенко В. В., Яструб Т. А.

Обґрунтування орієнтовного безпечного рівня впливу фосфористої кислоти в повітрі робочої зони RUS, pp. 40-48

Родіонова В. В., Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М., Мінаєва У. А.

Загальний стан здоров'я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів UKR, pp. 49-54

Павліченко О. Ф.

Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт UKR, pp. 55-61

Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М.

Клініко-нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією UKR, pp. 62-67


Сапіжак І. І.

Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин UKR, pp. 68-73

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Кузьмінов Б. П., Лотоцька-Дудик У. Б.

Професійні чинники та їхній вплив на здоров'я працівників взуттєвих виробництв UKR, pp. 74-83

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 89-90


ЮБІЛЕЇ

Гайк Хачатурович Шахбазян – видатний вітчизняний гігієніст . До 120-річчя від дня народження, pp. 86-88


Леонід Мойсейович Шафран . До 80-річчя від дня народження, pp. 89-90

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

Пам’яті Людмили Георгіївни Александрової, pp. 91