You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Загальний стан здоров'я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.049

Родіонова В. В., Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М., Мінаєва У. А.

Загальний стан здоров'я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»

Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 Дніпропетровської обласної ради»

Центр профпатології, м. Дніпропетровськ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Зважаючи на високий рівень автоматизації виробничого процесу на металургійних заводах, несприятливий мікроклімат, шум, пил та інші фактори на робочому місці оператора мають суттєвий негативний вплив на його здоров’я, у тому числі значно підвищують ризик розвитку хвороб системи кровообігу.

Мета дослідження — оцінити загальний стан здоров’я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів та обґрунтувати заходи профілактики.

Матеріали та методи дослідження. Представлені матеріали та результати дослідження показників здоров’я, визна­чений ризик виникнення хвороб системи кровообігу в операторів автоматизованого трубного цеху.

Результати. Оператори працювали в незадовільних виробничих умовах. Напруженість їхньої роботи відносена до ІІ-ІІІ та ІІІ-ІУ класів шкідливості. В операторів з більшою напруженістю праці визначали підвищений ризик роз­витку хвороб системи кровообігу.

Висновки. В операторів пультів управління, що мали більш напружену роботу, визначали достовірні зміни показни­ків добового АТ, що свідчить про більший ризик розвитку артеріальної гіпертензії в подальшому.

Ключові слова: оператори трубопрокатних станів, виробничі умови, добове моніторування тиску, ризик розвитку хвороб системи кровообігу

Література

  1. Москалюк І. В. Аналіз стану виробничого трав­матизму на підприємствах України / Москалюк І. В., Сакун Н. Н. // Новые решения в современных техно­логиях. - 2012. - № 18. - С. 145-152.
  2. Севальнєв А. І. Професійна захворюваність працівників на підприємствах чорної металургії / Севальнєв А. І., Шаравара Л. П. // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 3 (60). - С. 160-163.
  3. Карнаух Н. Г Профессионально обусловленная заболеваемость у работников операторского труда металлургического производства / Карнаух Н. Г., Петров Г А., Дворниченко Г Б. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2006. - № 2. - С. 3-7.
  4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
  5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2001 року № 528 «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
  6. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В. Г. Бар­дова. - Вінниця : Нова книга, 2006. - С. 569-583.
  7. Система суточного мониторинга артериального давления с каналом ЭКГ «АВРЕ-02». Руководство пользователя. - Киев, 2003. - С. 48-62.