You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування орієнтовного безпечного рівня впливу фосфористої кислоти в повітрі робочої зони

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.040

Кірсенко В. В., Яструб Т. О.

Обґрунтування орієнтовного безпечного рівня впливу фосфористої кислоти в повітрі робочої зони

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Фосфориста кислота — широко відомий продукт, що застосовується в хімічному синтезі як відновник, у виробництві фосфітів для процесів водопідготовки, виробництві пестицидів і агрохімікатів. Незважаючи на таке широке застосування, гігієнічна регламентація фосфористої кислоти в повітрі робочої зони відсутня. Необхідність у регламентації фосфористої кислоти в Україні з’явилася в зв’зку з використанням її в технологічному процесі виробництва вітчизняних фунгіцидних препаратів, де вона застосовується у вигляді водних розчинів та як реактив для отримання солі — фосфіту алюмінію.

Мета дослідження — обґрунтувати ОБРВ фосфористої кислоти в повітрі робочої зони для регламентації її практич­ного застосування в технологічному процесі виробництва хімічних засобів захисту рослин.

Матеріали та методи дослідження. Обґрунтування орієнтовного безпечного рівня дії (ОБРВ) фосфористої кислоти в повітрі робочої зони здійснювали з використанням традиційного для вітчизняної регламентації методу — розра­хункових рівнянь (моделей), що базуються на відомих експериментально встановлених токсикометричних параме­трах з урахуванням хімічної структури речовини, класу небезпеки, фізико-хімічних властивостей, характеру біо­логічної дії та ін.

Результати. На підставі аналізу даних літератури зроблено висновок, що за параметрами токсикометрії фосфорис­та кислота відноситься до речовин 2 класу небезпечності «високонебезпечні», проявляє сильну подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Основним показником у токсикологічній оцінці фосфористої кислоти є неви- біркова подразнююча дія, параметри якої ^ітіг) були використані для розрахунку гігієнічного нормативу — ОБРВ у повітрі робочої зони.

Висновки. Рекомендована величина ОБРВ фосфористої кислоти в повітрі робочої зони — 0,1 мг/м3 (2 клас небез­печності, аерозоль) з позначкою «потребує спеціального захисту шкіри та очей».

Ключові слова: фосфориста кислота, аналоги фосфористої кислоти, токсикологічна характеристика, пріоритет токсичної дії фосфористої кислоти, ОБРВ в повітрі робочої зони

Література

  1. Thao H. T. B. Phosphite (phosphorous acid): Fungicide, fertilizer or bio-stimulator? / Thao H. T. B., Yamakawa T // Soil Science and Plant Nutrition. - 2009. - V. 55, Issue 2. - P 228-234. https://doi.org/10.1111/j.1747-0765.2009.00365.x
  2. Brunings A. M., Liu G., Datnoff L. E., Simonne, E. H. Are Phosphorus and Phosphoric Acids Equal Phosphorous Sources for Plant Growth? UF, IFAS Extention, HS1010, 2012; http://edis.ifas.ufl.edu.
  3. Методические указания по установлению ори­ентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Москва, 1984, утв. 4 ноября 1985. - 32 с.
  4. Методические указания к постановке исследова­ний по изучению раздражающих свойств и обоснова­нию предельно-допустимых концентраций избира­тельно действующих раздражающих веществ в воз­духе рабочей зоны, утв. 11 августа 1980 г. № 2196-80. - 7 с.
  5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигие­нические требования к воздуху рабочей зоны, 19 с.
  6. EPA Federal Register: Phosphorus Acid; Proposed Amendment to Exemption From Tolerance, June 28, 2006 (Vol. 71. No 124). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2006-06-28/pdf/06-5842.pdf.
  7. Environmental Health and Toxicology TOXNET, Toxicology Data Network: PHOSPHORIC ACID - National Library of Medicine HSDB Database. - 2011. - Р 37.
  8. Environmental Protection Agency. Phosphorous Acid; Proposed Amendment to Exemption From Tolerance / Federal Register Volume 71, Number 124.-2006. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// regulations.justia.com/regulations/fedreg/2006/06/ 28/E6-10031.html
  9. Ортофосфористая кислота / Н. Г. Иванов, Н. И. Шеина, В. С. Поздняков [и др.] // Токсикологиче­ский вестник. - 1995. - № 6. - С. 38
  10. EFSA, Scientific Report, Conclusion on the Peer Review of Fosetyl. - 2013. - Р. 79.