You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(68) 2021, том.17, №3, 2021

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Дмитруха Н.М., Лагутіна О.С., Громовий Т.Ю., Пилипчук Є.В.

Дослідження безпечності нанопрепаратів заліза та міді за їхнім впливом на білки плазми крові людини в умовах in vitro, УКР, 139–150


Яструб Т.О., Донцова Д.О.

Прогнозування ризику комбінованого впливу інсектицидів класу авермектинів і неонікотиноїдів на працюючих, УКР, 151–159


Нагорна А.М., Савенкова Н.В.

Стан виробничого травматизму в Україні в умовах пандемії COVID-19, УКР, 160–174


Бобко Н.А., Ябчанка Р.Я.

Вікові та стаж-залежні особливості функціонування системи кровообігу у шахтарів підземного вуглевидобутку, АНГЛ, 175–181


Кудієвський Я.В., Соловйов О.І.

Динаміка стану відповідності професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, УКР, 182–188


Назаренко В.І., Чередніченко І.М., Сокуренко С.А., Тихонова Н.С., Мартіросова В.Г., Никифорук О.І., Корнєв О.М., Палійчук С.П.

Вікові особливості зорової втоми у працівників сучасних офісів при роботі зі світлодіодними відеодисплеями та заходи профілактики, АНГЛ, 189–197


Кашуба М.О.

Особливості впливу зварювальних аерозолів на дихальну систему, УКР, 198–203


Павленко О.І.

Аналіз зайнятості працівників підприємств добувної промисловості у шкідливих умовах праці, УКР, 204–210