You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вікові та стаж-залежні особливості функціонування системи кровообігу у шахтарів підземного вуглевидобутку

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №3, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.175

Вікові та стаж-залежні особливості функціонування системи кровообігу у шахтарів підземного вуглевидобутку

Бобко Н.А.1 , Ябчанка Р.Я.2
1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицькогов


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Кожен четвертий випадок гострого захворювання системи кровообігу у шахтарів стає смертельним. Артеріальна гіпертонія (АГ) кваліфікується як професійно зумовлене захворювання. У зайнятих на підземних роботах глибина та швидкість розвитку патологічних процесів перевищує такі у працюючих на землі. Причини ситуації, що склалася, пов’язують з комплексом шкідливих і небезпечних факторів умов праці шахтарів.

Мета дослідження – виявити деякі вікові та стаж-залежні особливості функціонування системи кровообігу у шахтарів, зайнятих на підприємствах підземного видобутку вугілля.

Матеріали та методи дослідження. У 31 шахтаря 32–58 років (43,5 ± 1,2) зі загальним стажем роботи 13–28 років (20,6 ± 0,7), підземним змінним стажем роботи в професії – 8–22 років (15,7 ± 0,7) вимірювали: частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний та діастолічний артеріальний тиск (АТС, АТД), зріст і вагу. Розраховували показники гемодинаміки, індекси Кердо (ВІК) і недостатності кровообігу (ІНК), визначали тип саморегуляції кровообігу. Дані проаналізовані на рівні p < 0,05.

Результати. За середньогруповими даними АДС і АДД були в зоні високої норми, ЧСС – верхньої межі норми, систолічний об’єм (СО) і хвилинний об’єм кровотоку (ХОК) – у зоні «середнього» функціонального стану системи кровообігу, периферичний опір судин (ПОС) – у зоні «нижче середнього», ІНК – напруги регуляторних систем, ВІК – тенденції до парасимпатикотонії. У 39 % шахтарів АТ було в зоні помірної АГ, у 6 % – середньої, у 100 % – виявлено порушення саморегуляції кровообігу: у 81 % – за судинним типом, у 19 % – за серцевим. Зі збільшенням віку та стажу підвищувалися АТС, АТД, середньодинамічний тиск, ПОС, знижувалися СО, ХОК, з віком знижувався ВІК. Зі збільшенням підземного стажу роботи у шахтарів збільшувалася асиметрія АТД і знижувалася асиметрія АТС. Функціональний стан системи кровообігу шахтарів переходив у клас «нижче середнього» у віці 48 років, при загальному стажі роботи 24 роки, при підземному стажі – 18 років.

Висновки. У шахтарів виявлено несприятливий стан системи кровообігу: у 45 % – підвищений артеріальний тиск, що відповідає АГ, у 100 % обстежених – порушена саморегуляція кровообігу, що розглядається як фактор ризику формування АГ. Ранній перехід функціонального стану системи кровообігу в клас «нижче середнього» відображає виражений несприятливий вплив умов праці. Збільшення асиметрії АТД і зниження асиметрії АТС (p < 0,05) зі збільшенням підземного стажу роботи можна пов’язувати з залученням специфічних механізмів адаптації до праці, зокрема – кардіоренальних. Виявлене ізольоване вікове підвищення парасимпатикотонії не узгоджується з популяційною нормою й свідчить про наявність несприятливих впливів невиробничого характеру, відображаючи необхідність комплексних профілактичних заходів щодо оздоровлення умов праці та побуту шахтарів для подовження їхнього професійного довголіття.

Ключові слова: шахтеры, подземный труд, сменный труд, ночной труд, гипертония, парасимпатикотония, функциональное состояние системы кровообращения, вредные и опасные условия труда.

Література

 1. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny 2019. [Statistical Yearbook of Ukraine 2019]. The State Statistics Service of Ukraine, edited by I. Ye. Verner. Kyiv, 2020, 465 p. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf.
 2. Bukhtiyarov I. V., Golovkova N. P., KhelkovskiySergeyev N. A., Kotova N. I. (2018). «Causes and measures to prevent the sudden death of workers in mines during coal mining», Aktual'nyye problemy meditsiny truda: Sbornik trudov instituta [Actual problems of labour medicine: A collection of works of the Institute], 1, 341– 350. https://doi.org/10.31089/978-5-907035-94-22018-1-341-350.
 3. Karabalin S. K., Karabayeva R. Zh., Mazhitov T. M. (2009), «Production conditionality of arterial hypertension in miners», Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 1, 118–121.
 4. Ustinova O. Yu., Vlasova Ye. M., Nosov A. Ye. et al. (2018), «Assessment of the risk of cardiovascular disease development in miners engaged in underground mining of chrome ore», Analiz riska zdorov'yu, 3, 94–103. https://doi.org/10.21668/health.risk/2018.3.10.
 5. Shlyapnikov D. M., Shur P. Z., Vlasova Ye. M. et al. (2015), «Occupational risk to develop the circulatory system diseases in workers employed in underground mining», Meditsina truda i prom. ekologiya, 8, 6–9.
 6. Babanov S. A. (2020), Professional'nyye porazheniya serdechno-sosudistoy sistemy rabotnikov [Occupational damage to the cardiovascular system of workers]. GBOU VPO «Samarskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet» MZ RF. 12 p. URL: https://www.trudcontrol.ru/press/publications/25775/professionalnieporazheniya-serdechno-sosudistoy-sistemi-rabotnikov.
 7. Maksimov S. A., Skripchenko A. Ye., Artamonova G. V. (2014), «Comparative analysis of the prevalence of cardiovascular risk factors in miners in Western Siberia with allRussian data», Profilakticheskaya meditsina, 2, 30–34.
 8. Kérdö I. (1966), «Ein aus Daten der Blutzirkulation kalkulierter Index zur Beurteilung der vegetativen Tonuslage von I. Kérdö», Acta neurovegetativa, 29 (2), 250–268. https://doi.org/10.1007/BF01269900.
 9. Khramov Yu. A. and Veber V. R. (1985), Vegetativnoye obespecheniye i gemodinamika pri gipertonicheskoy bolezni [Vegetative maintenance and hemodynamic under hypertensive disease]. Nauka, Novosibirsk, Russia.
 10. Arinchin N. I. and Kulago G. F. (1969), Gipertonicheskaya bolezn' kak narusheniye samoregulaytsii krovoobrascheniya [Hypertensive disease as a disorder of blood circulation]. Nauka i tekhnologiya, Minsk, Belarus.
 11. Chalmers J., MacMahon S., Mancia G. et al. (1999), «World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. Guidelines sub-committee of the World Health Organization», Clin. Exp. Hypertens., 21 (5–6), 1009– 1060. https://doi.org/10.3109/10641969909061028.
 12. Buzunov V. A. (1991), Proizvodstevennye factory i vozrastnaya rabotosposobnost' [Production factors and aged work ability]. Zdorov’ya, Kiev, Ukraine.
 13. Bobko N. A. (2002), «State of the cardiovascular system in electricity distribution network controllers», Meditsina truda i prom. ekologiya, 3, 8–12.
 14. Сheremisina A. Yu., Saifutdinov R. G. and Ismagilov M. F. (2013), «Сomparative analysis of parallel double daily monitoring of arterial blood pressure in shoulder arteries in patients with hypertension of the I, II stages», Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny, 6 (5), 31–34. https://doi.org/10.20969/VSKM.2013.6(5).31-34.
 15. Human pulse: the norm for ages. URL: https://puls-msk.ru/puls-cheloveka/.
 16. Tebenova K. S., Ilyasova B. I., Zarkenova Zh. T. and Zarkenova L. S. (2015), «Functional state of the bloodcirculatory system in employees of video display terminals in shift dynamics». Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya, 1, 382–387.
 17. Vorona A. A., Golovkina O. L., Matyukhin V. V., Yushkova O. I. (1999), «Influence of occupational factors on the clinical and physiological status of persons working with video display terminals», Meditsina truda i prom. ekologiya, 7, 25–28.
 18. Tkachenko L. M., Perederiy H. S. (2000), «Vegetative correlates of emotional stress in persons with different states of the autonomic nervous system», Fiziolohichnyy zhurn, 46 (6), 61–67.
 19. Sato S., Taoda K., Kawamura M. et al. (2001), «Heart rate variability during long truck driving work», J. Hum. Ergol. 30, 1–2, 235–240.
 20. Shadetova A. Zh., Kaliyeva I. A., Alshynbekova G. K., Shokabayeva A. S. (2016), «Pre-nosological status of the population living in the Aral Sea region», Nauchnoye obozreniye. Meditsinskiye nauki. 3, 142144. URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=901.
 21. Bobko N. A., Dovgopola S. P. (2021), «Biological age and cognitive functions in surgeons under roundo-clock duties», Ukrainian Journal of Occupational Health, 17 (1), 35–52. https://doi.org/10.33573/ujoh2021.01.035.
 22. Bobko N. A. (2010). «Age changes in mental activity and blood circulation in human-operators of intense shift work», Problemy stareniya i dolgoletiya, 19 (1), 66–89.
 23. Martynova N. A., Kislitsyna V. V. (2017), «Occupational morbidity in miners (literature review)», Zdorov'ye. Meditsinskaya ekologiya. Nauka. 5, 46–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.1115460.
 24. Frol'kis V. V., Shevchuk V. G. (1982), «Hemodynamics and its regulation during aging». Fiziologicheskiye mekhanizmy stareniya [Eds: D. F. Chebotarev, V. V. Frol'kis], Leningrad, Nauka, 107–119.
 25. Ferrari A. U. (2002), «Modifications of the cardiovascular system with aging», Am. J. Geriatr. Cardiol., 11 (1), 30–33. https://doi.org/10.1111/1467-8446.00044-i1.
 26. Melent'yev A. V., Denisova Ye. A. (2015), «Developmen of cardiorenal pathology in workers in contact with the noise and vibration factor», Meditsina truda i prom. ekologiya, 9, 93–94.