You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прогнозування ризику комбінованого впливу інсектицидів класу авермектинів і неонікотиноїдів на працюючих

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №3, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.151

Прогнозування ризику комбінованого впливу інсектицидів класу авермектинів і неонікотиноїдів на працюючих

Яструб Т.О., Донцова Д.О.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Для запобігання розвитку механізмів резистентності та підвищення біологічної ефективності пестицидів у системах захисту рослин спостерігається тенденція до зростання кількості складних сумішей пестицидних формуляцій із вмістом двох і більше діючих речовин, що підвищує вірогідність їхнього небезпечного впливу на працюючих. Тому встановлення потенційної та реальної небезпеки комбінованих пестицидів є актуальним завданням профілактичної токсикології та медицини праці.

Мета дослідження – прогнозування ризику професійного комбінованого впливу емамектину бензоату та ацетаміприду при застосуванні сумішевої композиції на їхній основі для захисту посівів соняшнику та кукурудзи.

Матеріали та методи дослідження. Експертно-аналітичне дослідження наукової інформації з токсикологічних властивостей емамектину бензоату та ацетаміприду, методи токсикологічного експерименту на лабораторних тваринах, прогностична модель оцінки ризику, метод Фінні для врахування комбінованого впливу пестицидів на працюючих.

Результати. На прикладі сумішевої пестицидної композиції на основі інсектицидів емамектину бензоату (хімічний клас сполук – авермектини) та ацетаміприду (хімічний клас сполук – неонікотиноїди) виявлено, що комбінована дія цих речовин характеризується чітко вираженим ефектом потенціювання. Коефіцієнт потенціювання, який для конкретної сумішевої композиції цих речовин становить 3,12, був врахований при ідентифікації небезпечності з використанням прогностичної моделі оцінки ризику. Встановлено, що ризик сумарного інгаляційного впливу перевищив допустимий рівень, що вказує на необхідність прийняття відповідних управлінських рішень.

Висновки. Перспектива створення комбінацій діючих речовин у пестицидних формуляціях несе в собі загрозу можливих проявів потенціювання як одного з найнебезпечніших видів комбінованого впливу. Обґрунтовано необхідність врахування коефіцієнтів потенціювання при вивченні умов праці з використанням комбінованих препаратів на основі діючих речовин з подібною спрямованістю токсичних ефектів. Це підвищить точність і надійність результатів оцінювання професійного ризику та сприятиме розробленню профілактичних заходів щодо попередження шкідливого впливу пестицидів на організм працюючих.

Ключові слова: сумішевий інсектицид, емамектину бензоат, ацетаміприд, токсиколого-гігієнічна оцінка, прогнозування комбінованого ризику.

Література

  1. Anderson and Meade. Potential Health Effects Associated with Dermal Exposure to Occupational Chemicals. Environmental Health Insights. 2014. № 8 (S1). P. 51–62. https://doi.org/10.4137/EHI.S15258.
  2. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз. Київ : ВД «Авіцена», 2006. 316 с.
  3. Епідеміологічні дослідження та розроблення програм профілактики професійних захворювань серед працюючих. А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, М. П. Соколова, І. Г. Кононова. Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність; за заг. ред. акад. НАМНУ І. М. Трахтенберга та чл.-кор. НАМНУ В. І. Чернюка. Київ : ВД «Авіцена», 2019. С. 166–221.
  4. Вавріневич О. П. Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 1 (42). С. 58–66. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.01.058.
  5. Martin A. D. A Predictive Model For The Assessment Of Dermal Exposure To Pesticides. Prediction of Percutaneous Penetration. Methods, Measurements, Modelling. R. C. Scott, R. H. Guy, J. Hadgraft (Eds). IBC Technical Services Ltd, Southampton, Hampshine, UK. 1990. P. 273–278.
  6. European Food Safety Authority. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance emamectin. EFSA Journal. 2012. V. 10 (11), 2955, P. 89. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2955
  7. European Food Safety Authority. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid. EFSA Journal. 2016. V. 14 (11), 4610, P. 26. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4610.
  8. Emamectin benzoate (2010). Human Health and Ecological Risk Assessment. Final Report. URL: https://www.fs.fed.us/foresthealth/pesticide/pdfs/052-23-03b_Emamectin-benzoate.pdf. (дата звернення: 25.08.2021).
  9. Pesticide residues in food. Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. Evaluation 2011. Part II – Toxicology. Acetamiprid. 2011. P. 3–92.