You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вікові особливості зорової втоми у працівників сучасних офісів при роботі зі світлодіодними відеодисплеями та заходи профілактики

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №3, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.189

Вікові особливості зорової втоми у працівників сучасних офісів при роботі зі світлодіодними відеодисплеями та заходи профілактики

Назаренко В.І.1, Чередніченко І.М.1, Сокуренко С.А.2, Тихонова Н.С.1, Мартіросова В.Г.1, Никифорук О.І.1, Корнєв О.М.3, Палійчук С.П.1
1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Цифрові технології», м. Київ
3Товариство з обмеженою відповідальністю «Новий зір», м. Київ


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Проблема зорової втоми у професійних користувачів персональних комп’ютерів (ПК) та пристроїв візуального відображення інформації (ПВВІ), що працюють у сучасних офісах, є досить актуальною, особливо з урахуванням впровадження нових енергозберігаючих технологій, заснованих на використанні світлодіодів, і негативних вікових особливостях демографічної ситуації в країнах ЄС та Україні. За даними проведених досліджень, від 40 до 70 % професійних користувачів ПК мають прояви хронічної зорової втоми (астенопія) та інші негативні зміни в зоровому органі, частота яких з віком зростає й вимагає відповідних профілактичних заходів.

Мета дослідження – встановити вікові особливості формування зорової втоми у працівників сучасних офісів при роботі з візуальними дисплеями та визначити заходи профілактики.

Матеріали та методи дослідження. Проведено санітарно-гігієнічні дослідження умов праці та анкетне опитування 121 професійного користувача комп’ютерної техніки ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» для визначення комфортності світлового середовища в офісних приміщеннях і ступеня зорової втоми у вікових групах 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 років. Дослідження рівнів освітлення, спектра видимого світла та колірної температури джерел світла проводили за допомогою спектрометра SECONIK 7000 (Японія). Розроблено та апробовано оригінальну анкету щодо визначення ступеня зорової втоми у професійних користувачів ПК. Оцінку результатів дослідження проведено за такою градацією: відсутність зорової втоми (0 балів), легка втома (< 4 бали), помірна втома (4–10 балів), сильна втома (> 10 балів). Крім того, були використані тести KSS (Каролінська 9-бальна шкала сонливості/бадьорості) та Samn-Perelli (SPS) семибальна шкала втоми.

Результати. Встановлено, що інтенсивна зорова робота є провідним чинником трудового процесу офісних працівників, а спостереження за екранами пристроїв візуального відображення інформації триває протягом 3,5–6,0 год. Значним також є позавиробниче навантаження на орган зору протягом 3–6 год (ноутбуки/ПК, смартфони, телевізор). Колірна температура пристроїв відображення інформації на робочому місці становить (5905 ± 139) К, і цей параметр є близьким до «природного» світла. Максимальне випромінювання світлодіодного монітора припадає на «синю» частину видимого спектра (430–450 нм), що негативно впливає на функціональний стан органу зору. Згідно з проведеним опитуванням, у офісних працівників визначається в середньому помірний ступінь зорової втоми [(4,89 ± 0,53) бала]. Перші ознаки помірної зорової втоми у офісних працівників з’являються на 10 років раніше (вікова група 30–39 років), ніж загальна втома (вікова група 40–49 років), що вимагає впровадження профілактичних заходів.

Висновки. Загальна оцінка умов праці офісних працівників належить до класу 3.1–3.2. (шкідливі) за критеріями Гігієнічної класифікації праці (2014). Провідним чинником є напружені зорові роботи, які обумовлені спостереженням за ПВВІ протягом 3,5–6,0 год на день. Враховуючи позавиробниче переглядання різноманітних пристроїв візуального відображення інформації, загальне навантаження на орган зору офісних працівників протягом дня становить 6,5–12 год і перевищує гігієнічний норматив, що діє в Україні (4 год). Для запобігання розвитку зорової втоми у офісних працівників пропонуються гігієнічні та технічні заходи: регламентовані перерви для відпочинку органу зору – кожні 1–2 год по 10–15 хв та організація роботи таким чином, щоб мінімізувати тривалість візуального контакту з ПВВІ, використання відповідних світлових фільтрів, таких як «ЖС-19» (Україна), які дозволяють змістити переважну довжину хвилі випромінювання з 430–450 нм (синє світло) до 550–560 нм (зелене світло).

Ключові слова: зорова втома, вікові особливості, працівники сучасних офісів, засоби візуального відображення інформації, заходи профілактики.

Література

 1. Rubtsov M. Yu., Matyukhin V.V., Rubtsova N. B. (2012), «Comprehensive Study of the Influence of the Characteristics of the Working Environment on the Physiological and Psychological State of Office Workers», Occup. Med. & Indust. Ecol, 4, 9–13.
 2. Guidelines for using computers preventing and managing discomfort, pain and injury. ACC Publication: OCT 11, 2013. URL: www.acc.co.nz/prd_ext_csmp/roups/external./wpc090196.pdf (date of application 09.04.19).
 3. Nazarenko V. I., Tereshchenko P. S., Gvozdetsky V. A. et al. (2015), «Working Conditions and Health of IT Specialists of “PJSC Ukrtelecom”», Environ. and Health., 2, 37–40.
 4. NIOSH Publication on Video Display Terminals. Third ed. NIOSH Publication No 99–135. Sept. 1999. 132 p. URL: https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-135/pdfs/99-135.pdf.
 5. Labor of Ukraine in 2019. Statistical collection. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, ed. August Trade LLC2020. 225 p.
 6. C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 The General Conference of the International Labor Organization: 48 Session. Geneva, 17 June–9 July 1964. Р. 1065-1068. URL: www.dsal.gov.mo/law/E120.htm.
 7. Logvinenko O. V., Glembotskaya A.V., Dumansky Y. D., Nazarenko V. I. (2004), «Scientific and Practical Problems of Hygiene of Physical Factors». Hygiene of Populated Areas. Ed, 43, 227–233.
 8. Nazarenko V. I. (2007), «Combined action of EMF of industrial frequency, noise, elevated air temperature as a problem of occupational medicine», Hygiene of Populated Areas. Ed., 50, 201–206.
 9. Tebenova K. S., Musina A. A., Grebeneva O. V. (2011), «Estimation of production conditions of communication operators as professional users of video display terminals», Occup. Med. & Indust. Ecol., 6, 37–40.
 10. Nazarenko V. I., Martirosova V. G., Cherednichenko І. М. et al. (2019), «Combined eff ct of lighting and high air temperature on human visual performance», Ukrainian Journal of Occup. Health, 2, 102– 109. https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.102.
 11. Damasceno N. A. (2016), «Refraction and visual fatigue syndrome on watching the ultra HD 4K television curved screen system», Rev. Bras. Oftalmol, 75 (4), https://doi.org/10.5935/0034-7280.20160062.
 12. Putra A. B. B. R., Ihwanudin M., Mindarta E. K., et al. (2018), «Occupational health and safety management for employees on the risk of diseases due to the intensity of computer use in the workplace/industry». MATEC Web of Conferences. 204, 01016 [access. Aug 28 2021].
 13. Martirоsova V. G., Sorokin V. M., Nazarenko V. I. et al. (2019), «Blue light as an occupational health problem», Ukrainian Journal of Occupational Health, 3 (15), 194–203. https://doi.org/10.33573/ujoh2019.03.194.
 14. DSTU EN 62471: 2017 Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems (EN 62471: 2008, IDT; IEC 62471: 2006, MOD). Kiev : DP «UkrNDNC», 2018, 33 p. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=74817.
 15. Directive 2006/25/ec of the European Parliament and of the Council on the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to Risks arising from Physical Agents (artificial optical radiation) (2006), Offic. Journ. Europ. Union, L 114/38. 22 р. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:en:PDF.
 16. DSTU ISO 9241-5-2004 Ergonomic requirements for work with video terminals in the office. Part. 5. Requirements for the workplace layout and the working posture (ISO 9241-5: 1998, IDT). Kiev. State Standard of Ukraine. 2006. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=53291.
 17. Rajabi-Vardanjani H., Habibi H., Pourabdian S. et al. (2014), «Designing and Validation a Visual Fatigue Questionnaire for Video Display Terminals Operators», J Prev Med., 5 (7), 841–848.
 18. Measuring Fatigue ICAO /IATA/ IFALPA. AsiaPacific FRMS Seminar Bangkok – 2012. 22 p.