You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості впливу зварювальних аерозолів на дихальну систему

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №3, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.198

Особливості впливу зварювальних аерозолів на дихальну систему

Кашуба М.О.
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевского Міністерства охорони здоров’я України


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Захворювання органів дихання електрозварників є поширеним професійним захворюванням. Причину цих захворювань пов’язують з дією на органи дихання зварювальних аерозолів. Однією з важливих властивостей аерозолів, від якої залежить особливість їхнього впливу на органи дихання, є їхня дисперсність. Тому дослідження дисперсного складу зварювальних аерозолів, що попадають в органи дихання, є необхідним важливим моментом у розумінні особливостей формування пневмоконіозу.

Мета дослідження – вивчення фізичних властивостей зварювальних аерозолів і їхньої проникної здатності в дихальну систему.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження розміру частинок зварюваних аерозолів проводилось методами оптичної та електронної мікроскопії. Відбір проб із повітря робочої зони проводився запатентованим «Способом визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях». Відбір проб вдихуваного та видихуваного аерозолю проводився пристроєм для визначення поглинутої дози аерозолю.

Результати. Частинки різних розмірів як у кількісному відношенні, так і за масою розподіляються по окремих ділянках органів дихання наступним чином: фракції розміром до 0,5 мкм у найбільшій мірі представлені в альвеолах, фракції розміром від 0,5 до 8,6 мкм найбільше затримуються в гортані, трахеї, бронхах, а частинки понад 8,6 мкм – у ротовій порожнині та носоглотці. Фракції аерозолю з седиментаційним радіусом (Rs) 10,4–12,3 мкм складають найбільшу частину загальної маси пилу, що осів у ротовій порожнині та глотці, фракції з Rs 4,6–6,5 мкм – у гортані, трахеї, бронхах, а фракції з Rs 0,3–0,6 мкм – у альвеолах.

Висновки. За умов застосуванням на виробництві системи рециркуляції повітря загальні вагові концентрації зварювального аерозолю не відображають фактичного впливу пилу на органи дихання. Більш коректним за цих умов буде оцінювати вплив аерозолю на органи дихання за величиною його респірабельної фракції.

Ключові слова: аерозолі, вагові концентрації, седиментація, пневмоконіоз.

Література

 1. О классификации и некоторых физико-химических свойствах производственной и сварочной пыли и аэрозолей. Ю. В. Раков, А. С. Смолина, Д. А. Кузнецов и др. Master's Journal: Пермский национальный исследовательский политехнический университет. 2014. № 1. С. 53–61.
 2. Welding aerosol as a source of hazardous to health man-made nanoparticles: granulometric analysis. K. Yu. Kirichenko, V. A. Drozd, V. V. Chaika et al. Proceedings of the Samara Scientific Center. 2015. № 17. Р. 662–665.
 3. Workplace exposure to nanoparticles fromgas metal arc welding process. M. Zhang, L. Jian, P. Bin et al. J. Nanopart. Res. 2013. V. 15. P. 2016. https://doi.org/10.1007/s11051-013-2016-4.
 4. Borskiver I. A. Fire arc. The Effect of Welding Spray on the Organism of the Electric Welder (Manual arc Welding). Recommendations for Measuremen. Safety and Labor Protection. 2011. V. 47, № 2. P. 66–69.
 5. Il'уaschenko D. P., Chinakhov D. A., Sadikov I. D. Effect of Dynamic Characteristics of Power Supplies on Aerosol Composition while Welding with Coated Electrodes. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, September. 2016. V. 142, № 1, 2. P. 1–7. https://doi.org/10.1088/1757-899X/142/1/012007.
 6. Кашуба М. О., Бойчук Б. Р. Спосіб визначення фізичних параметрів мікрочастинок середовища: пат. № 47675 A Україна, МПК G01N 15/00. № 2001075017; заявл. 17.07.2001; опубл. 15.07.2002, Бюл. № 7.
 7. Кашуба М. О., Пашко К. О. Спосіб визначення фізичних параметрів мікрочастинок газопилового середовища: пат. № 68094 A Україна, МПК G01N 15/14. № 2003108889; заявл. 01.10.2003; опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7.
 8. Кашуба М. О., Федорів О. Є. Спосіб визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях: пат. № 67997 Україна, МПК G01N 21/21. № u201110273; заявл. 22.08.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.
 9. Кашуба М. О., Федорів О. Є. Спосіб визначення наночастинок у повітрі: пат. № 54098 Україна, МПК: G01N 15/10. № u201005319; заявл. 30.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
 10. Кундієв Ю. І., Трахтенберг І. М., Кашуба М. О., Федорів О. Є., Дмитруха Н. М. Спосіб визначення наночастинок у повітрі: пат. № 69801 Україна, МПК G01N 15/00, G01N 15/02, G01N 15/06, G01N 15/10. № u201113521; заявл. 16.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
 11. Кашуба М. О., Федорів О. Є. Пристрій для визначення сорбційної здатності дихальної системи: пат. № 65461 Україна, МПК A61B 5/08. № u201105260; заявл. 26.042011; опубл. 12.12.2011, Бюл. 23.
 12. Кашуба Н. А., Очеретинский В. С., Мулляр И. Б. Устройство для определения поглощенной дозы аэрозоля: А. с. 1533653 СССР, МКИ А 61 В 5/08. 4327203/28-14; заявл. 08.10.87; опубл. 07.01.90, Бюл. № 1. 7 с.
 13. Оценка распространения частиц сварочного аэрозоля в пространстве рабочей зоны сварщика в зависимости от времени. К. Ю. Кириченко, Р. С. Рогулин, В. А. Дрозд и др. Экология урбанизированных территорий. 2018. Т. 42, № 2. С. 42–51.