You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(41) 2014

Український журнал з проблем медицини праці 4(41) 2014

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Гречківська Н. В.

Структурно-функціональна модель надання профпатологічної допомоги працюючим у сучасних умовах, UKR, pp. 3-11

Басанець А. В., Шидловська Т. А., Гвоздецький В. А.

Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні , UKR, pp. 12-19

Варивончик Д. В., Харківська С. В.

Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах-мішенях у працівників марганцеворудної промисловості , UKR, pp. 20-27


Сова С. Г., Трембовецька О. М.

Вегето-дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму , UKR, pp. 28-37

Дворніченко Г. Б., Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Ященко Д. А.

Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар'єрів , UKR, pp. 38-44

Родіонова В. В., Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М.

Показники варіабельності серцевого ритму в робітників металургійного виробництва, які піддаються впливу лазерного випромінювання , RUS, pp. 45-50

Демецька О. В., Козицька Т. В., Андрусишина І. М., Мовчан В. О., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я.

Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію , UKR, pp. 51-56

Швець А. В.

Вікові психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності , UKR, pp. 57-67

Карлова О. О., Яворовський О. П.

Гігієнічна характеристика, оцінка умов праці та професійного ризику для здоров'я електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній , UKR, pp. 68-76

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Едісон M., Козииький T., Григорчук Д. О., Иваник К., Дардинський О., Сардинська И.

Стратегія оцінювання міжнародного дослідницького центру з глобальних проблем медицини довкілля і професійного здоров'я. Останні досягнення , ENG, pp. 77-82

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 83-85

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. І. КУНАІЕВА «ИНСТИТУТ СІСВОЗЬ ПРИЗМУ ЗПОХ» , pp. 86-87