You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(41) 2014

Український журнал з проблем медицини праці 4(41) 2014

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04


ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Гречківська Н. В.

Структурно-функціональна модель надання профпатологічної допомоги працюючим у сучасних умовах, УКР, 3-11


Басанець А. В., Шидловська Т. А., Гвоздецький В. А.

Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні, УКР, 12-19


Варивончик Д. В., Харківська С. В.

Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах-мішенях у працівників марганцеворудної промисловості, УКР, 20-27


Сова С. Г., Трембовецька О. М.

Вегето-дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму, УКР, 28-37


Дворніченко Г. Б., Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Ященко Д. А.

Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар'єрів, УКР, 38-44


Родіонова В. В., Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М.

Показники варіабельності серцевого ритму в робітників металургійного виробництва, які піддаються впливу лазерного випромінювання, РОС, 45-50


Демецька О. В., Козицька Т. В., Андрусишина І. М., Мовчан В. О., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я.

Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію, УКР, 51-56


Швець А. В.

Вікові психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності, УКР, 57-67


Карлова О. О., Яворовський О. П.

Гігієнічна характеристика, оцінка умов праці та професійного ризику для здоров'я електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, УКР, 68-76


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Едісон M., Козииький T., Григорчук Д. О., Иваник К., Дардинський О., Сардинська И.

Стратегія оцінювання міжнародного дослідницького центру з глобальних проблем медицини довкілля і професійного здоров'я. Останні досягнення, АНГЛ, 77-82


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 83-85

 

РЕЦЕНЗІЇ


РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. І. КУНАІЕВА «ИНСТИТУТ СІСВОЗЬ ПРИЗМУ ЗПОХ», 86-87