You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію

4(41) 2014

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.051

Демецька О. В.1, Козицька Т. В.2, Андрусишина І. М.1, Мовчан В. О.1, Ткаченко Т. Ю.1, Гродзюк Г. Я.3

Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
3 Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Стан проблеми. Дослідники та робітники, що зайняті в сфері нанотехнологій, є групою, яка найбільше підлягає впливу речовин в нанорозмірному стані.Мета дослідження. Оцінити ступінь ризику для осіб, зайнятих хімічним синтезом наночастинок сульфіду кадмію. Матеріали та методи дослідження. Проведено хімічний синтез наночастинок сульфіду кадмію (Сй8) у різних умовах. Уміст хімічних елементів у пробах визначали за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі «Орїіта 2100 DV» фірми Регкіп-ЕІтег (США). Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707. Оцінку ризику здійснювали за допомогою підходу «контрольних смуг».Результати. Концентрація частинок від 1 до 100 нм у повітрі коливалася в межах 22 000—42 000 частинок/см3. У пробах повітря в нанорозмірному стані виявлено елементи, з якими на постійній основі працюють співробітники лабораторії: кадмій (Cd), свинець (РЬ), залізо ^е), мідь (Си), срібло (Ag). При оцінці ризику було отримано контрольну смугу СК3, яка кореспондує з рівнем «значного» ризику та потребує вживання заходів з його зниження, зокрема, обмеження контакту працюючих з наночастинками CdS.Висновки. Встановлено, що концентрація нанорозмірного кадмію, як до синтезів, так і після них була незмінною та не перевищувала розрахункові значення орієнтовно безпечних рівнів впливу для наноматеріалів. Підтверджено наявність у приміщеннях фонового рівня наночастинок, якісний склад якого залежить від тих чи інших виробничих процесів, що відбуваються в ньому. Досліджено, що низькі рівні кількісної концентрації наночастинок у повітрі робочої зони не завжди кореспондують із рівнем ризику для працюючих.

Ключові слова: наночастинки, сульфід кадмію, потенційний ризик

Література

  1. Brouwer, D. H. 2012, «Control banding approaches for nanomaterials», Ann. Occup. Hyg., v. 56, no. 5, pp. 506-514.
  2. «BSI-British Standards, Nanotechnologies, Part 2. 2007, Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials». PD 6699, BSI 2007. December 2007.
  3. Folkmann, J. 2009, «Oxidatively damage DNA in rats exposed by oral gavage to C60 fullerenes and singlewalled carbon nanotubes», Environ Health Perspect., v.117, no. 5, pp. 703-709. https://doi.org/10.1289/ehp.11922
  4. Gorth, D. J. 2011, «Silver nanoparticle toxicity in Drosophila: size does matter», Int. J. Nanomedicine, no. 6, pp. 343-350. https://doi.org/10.2147/IJN.S16881
  5. Guidelines, 4.1.1482-03. 2003, «Determination of chemical elements in biological media and preparations by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy and inductively coupled plasma mass- spectrometry», Moscow: Minzrdav of Russia, 16 p. (in Russian).
  6. Patent of Ukraine № 45625, «Method for determination of the presence and concentration of nanoparticles in the air of the working zone», 25.11.2009. (in Ukraine).