You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах-мішенях у працівників марганцеворудної промисловості

4(41) 2014

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.020

Варивончик Д. В.1,2, Харківська С. В.1,2

Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах-мішенях у працівників марганцеворудної промисловості

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Марганцеворудна промисловість (МРП) України є однією з найпотужніших у світі, на двох підприємствах якої нині працює понад 13,0 тис. працівників (у 1990 р. працювало 26,0 тис.). Результати раніше проведених гігієнічних досліджень визначили, що загальні умови праці в МРП оцінюються як шкідливі (3 клас 3—4 ступеня). На працівників впливають хімічні речовини (рудно-породний пил, що містить SiO2, сполуки Mn, Fe, Al, Ca, Mg, Cu, Ni, Co; оксиди вуглецю (II) та азоту), фізичні фактори (шум, вібрація — загальна та локальна, умови мікроклімату, інфрачервоне випромінювання тощо), важкість та напруженість праці.Мета дослідження. Визначити патологічні зміни та їхню динаміку в органах-мішенях у працівників МРП. Матеріали та методи дослідження. Із працівників МРП, яким встановлено виробничо-зумовлене чи професійне захворювання, сформована когорта дослідження (115 осіб), усім проведено клінічні дослідження, розширені імунологічні дослідження з визначення біохімічних маркерів запалення, морфологічні та функціональні дослідження органів системи дихання та нервової системи, нейрофізіологічні дослідження.Результати. Визначено розвиток двофазної реакції Т-клітинного та кілерного ланцюга імунного гомеостазу (гіперактивація — на ранніх стадіях, вторинний дефіцит — на пізніх). Встановлено малосимптомний клінічний перебіг патології органів системи дихання з формування легеневої недостатності за рестриктивним типом. З’ясовано частий розвиток неспецифічних гнійно-запальних процесів в органах системи дихання, обумовлених мікс-інфекцією бактеріальною (грампозитивними — St. aureus, Clostridium, грамнегативними — Enterobacter, E. coli, Proteus) та мікотичною (Candidas), з розширеною стійкістю до основних груп протибактеріальних та протимікотичних фармакологічних препаратів. Встановлені клінічні та морфо-функціональні зміни головного мозку (соматоформна вегетативна дисфункція, енцефалопатії з вираженим когнітивним дефіцитом, синдром паркінсонізму з морфологічними змінами базальних ядер та кори головного мозку). Зазначені зміни були дозо- залежними від пилового навантаження SiO2, Mn, накопичення Mn у тканинах (волосся, нігті), від впливу інших шкідливих факторів виробничого середовища, від стану здоров’я.Висновки. Доцільним є включення в програму медичного забезпечення працівників МРП: лабораторного моніторингу (за станом імунного гомеостазу; рівнем біологічних медіаторів запалення; рівнем Mn у біологічних тканинах); об’єктивних методів морфо-функціональних досліджень органів системи дихання, нервової системи; моніторингу нейрофізіологічних параметрів.

Ключові слова: марганцеворудна промисловість, працівники, патологічні зміни в органах-мішенях

Література

  1. Варивончик Д. В. Стан захворюваності працівників марганцеворудної промисловості / Д. В. Варивончик, С. В. Харківська // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – С. 58–65.
  2. Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. – 2014. – Режим доступу: http://www.rudana.in.ua/mgok_ua.htm.
  3. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат. Електронний ресурс. – 2014. – Режим доступу: http://www.ordgok.com.
  4. Харківська С. В. Гігієнічні умови праці працівників марганцеворудної промисловості України / С. В. Харківська, Д. В. Варивончик // Зб. наук. праць співроб. НМАПО. – 2014. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 380–384.
  5. Toxicological profile for manganese / Williams M., Todd D. G., Roney N. [et al.]. – Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US). – 2012. – 210 p