You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вегето-дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму

4(41) 2014

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.028

Сова С. Г.2, Трембовецька О. М.1

Вегето-дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму

1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
2 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та профілактики віброшумової патології шляхом виявлення ознак дистрофічного процесу в міокарді робітників з прогресуючою вегетативною недостатністю, викликаною комбінованим впливом локальної імпульсної вібрації і виробничого шуму.Матеріали та методи дослідження. У механоскладальних цехах ДП «Антонов» і ДП «Завод 410 цивільної авіації» проведено фізіолого-гігієнічне вивчення та оцінку умов праці складальників-клепальників і слюсарів-складальників згідно із діючими в Україні санітарними нормами, а також стандартами Health and Sufety Executive (HSE). Клінічну частину роботи виконано в умовах стаціонару клінік професійних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця і ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України». Обстежено 50 робітників основної групи, що працюють в умовах тривалого впливу віброшумового фактора. Групу контролю склали 27 осіб, співставимі з основною групою за віком і статтю, які не зазнають у процесі роботи дії вібрації та шуму. Діагностику автономної невропатії серця проводили за допомогою батареї інструментальних кардіо-васкулярних вегетативних тестів (КВВТ) за авторською методикою. Вплив коронарогенної патології вивчали за допомогою методу селективної коронаровентрикулографії згідно із методикою М. Р. Judkins. Функціональний стан міокарда визначали за методом двомірної векторехокардіографії. Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Excel 2007.Результати. За сукупністю психофізіологічних показників роботу складальників-клепальників і слюсарів- складальників віднесено до класу 3.2 (важка і напружена). Провідними шкідливими факторами виробничого середовища на робочих місцях складальників-клепальників і слюсарів-складальників є виробничий шум, який перевищував гранично допустимі рівні (ГДР) ДСН 3.3.6.037-99 на 8-30 дБ, і локальна вібрація, рівні якої не перевищували нормативи вітчизняних ДСН 3.3.6.039-99, та, водночас, у десятки разів перевищували норми стандарту HSE. Доведено розвиток порушення сегментарної вегетативної іннервації серця, що спричиняє розвиток некоронарогенного дистрофічного процесу в міокарді в робітників, які тривалий час працюють в умовах впливу віброшумового фактора.Висновки. Комбінована дія виробничого шуму та локальної імпульсної вібрації, а також важка й напружена праця призводять до розвитку синдрому прогресуючої вегетативної недостатності (автономної невропатії серця), яка є причиною виникнення больових форм некоронарогенної кардіоміопатії в складальників-клепальників і слюсарів- складальників авіапідприємств.Рекомендації. Для покращання діагностики та профілактики вібраційної хвороби й професійної сенсоневральної приглухуватості запропоновано розглянути питання про внесення вегето-дистрофічної кардіоміопатії до сучасної номенклатури віброшумової патології, а також ініціювати процес приведення вітчизняних гігієнічних стандартів нормування локальної вібрації у відповідність до європейських.

Ключові слова: вібрація, шум, прогресуюча вегетативна недостатність, дистрофічний процес, кардіоміопатія, профілактика

Література

 1. Lim, S. S., Vos, T., Flaxman, A. D. et al. 2012, «A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010», Lancet, no. 380 (9859), pp. 2224-2260.
 2. Mathers, C. D., Loncar, D. 2006, Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030, PLoS Med, no. 3 (11), p. e442. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030442
 3. Kundiev, U. I., Nahorna, A. M. 2007, Occupational health in Ukraine. An epidemiological analysis. Kiev: Avicenna, 396 p. (in Russian).
 4. Boyarskyi, M. P., Borovyk, I. G., Shestakov, V. G. et al. 2012, «State of occupational morbidity at enterprises of machine-building industry», Hygienic science and practice: modern realities: Materials of the XV congress of hygienists of Ukraine, (Eds. A. M. Serdyuk, U. I. Kundiev, M. R. Gzhegoysky), Lviv, pp. 73-75 (in Ukrainian).
 5. Yavorovsky, O. P, Vertelenko, M. V., Shidlovska, T V. 2008, «Hygienic estimation of noise at workplace and characteristics of initial disorders in the auditory analyzer in workers of «noisy professions» of the aircraft industry», Український журнал з проблем медицини праці, no. 3, pp. 63-70 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.063
 6. Krylova, I. V., Ivanova, D. S. 2008, «Work-related factors and their effect on workers' health of machine industry», Modern problems of hygiene and epidemiology and ways oftheir solving, Scientific works of F. F. Erisman's FSCH (Voronezh), v. 20, pp. 147-148 (in Russian).
 7. Puzyrev, A. A., Shvalev, O. V. 1998, Ultrastructural changes in the myocardium and sympathetic cervical ganglia in rabbits, exposed to local vibration, Vibration, noise and human health: Collection of scientific papers. D.: LSGMI, pp. 124-129 (in Russian).
 8. Filimonov, S. N., Danilevskaya, L. A., Gorbatovsky, L. A. 2002, «Effect of local vibration on development of coronary heart disease in Southern Kuzbass miners», Clinical Medicine, v. 80, no. 11, pp. 134-137 (in Russian).
 9. Wayne, A. M. 1998, Vegetative disorders: Clinic, diagnostics and treatment. Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agenstvo, 752 p. (in Russian).
 10. Danilov, A. B., Oknin, V. Ju., Sadekov, P. K. et al. 1991, Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S. S. Korsakova, v. 91, no. 5, pp. 22-24 (in Russian).
 11. Warnes, C. A., Williams, R. G., Bashore, T M. et al. 2008, «ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to develop guidelines on the management of adults with congenital heart disease)», Circulation, v. 118, no. 23, pp. 714-e833. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.190811
 12. Sova, S. G. 2000, Method of diagnostics of peripheral vegetative insufficiency in workers of vibrodangerous professions, Patent on invention, Ukraine UA 31993; 15.12.2000 (in Ukrainian).
 13. Travin, M. I., Wexler, J. P. 1999, «Pharmacological stress testing», J. Nucl.Med, v. 29, pp. 221-236. https://doi.org/10.1016/S0001-2998(99)80018-X
 14. Myroshnyk, M. 2011, Vector analysis in echocardiography. Methodology of the norm. Kyiv: Santa integrals, 92 p. (in Ukrainian).
 15. Myroshnyk, M. 2009, «Vector analysis of myocardial deformation: a new way in cardiology», Ukrainian- French visnyk, no. 1, pp. 3-6 (in Ukrainian).
 16. Yavorovskiy O. P., Shevtsova, V. M., Sova, S. G. 2013, «Characteristics and work intensity in assembly and riveting operations at aircraft enterprises», Український журнал з проблем медицини праці, no. 3 (36), pp. 25-33 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.03.025
 17. Yavorovskyy, O. P., Shkurko, G. A., Sova, S. G. 2014, «Hygienic assessment of local pulse vibration and accompanying physical factors of the working environment at workplaces of fitter-assemblers and fitters at aircraft enterprises (to the problem of hygienic rating)», Dovkillya i zdorov'ya, no. 2, pp. 25-33 (in Russian).