You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар'єрів

4(41) 2014

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.038

Дворніченко Г. Б., Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Ященко Д. А.

Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар'єрів

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Оскільки розвиток вібраційної хвороби від дії загальної вібрації має свої патогенетичні та клінічні особливості, це явище потребує детального вивчення, а саме: визначення рівня захворюваності, структури захворюваності, особливостей патогенезу, клінічного протікання. Отримані дані можуть бути використані як підгрунтя для розробки в подальшому заходів запобігання виникнення хвороби та лікування хвороби, яка вже виникла, з урахуванням усіх патогенетичних та клінічних тонкощів.Мета дослідження. Оцінка ризику виникнення й структури клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації, зокрема, судинних порушень, а також визначення найнебезпечніших для розвитку даної патології професій серед працівників підприємств з відкритим способом розробки покладів корисних копалин. Матеріали та методи дослідження. У виборку, котру використували при дослідженні, були включені хворі на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій гірничі робітники в постконтактному періоді, що займалися видобутком руди відкритим способом (496 хворих). З дослідження виключили хворих з наявністю цукрового діабету, ревматизму, васкулітів різної етіології, захворювань крові, злоякісних новоутворень. Контрольною групою були вибрані хворі на ВХ без судинних порушень, які мали вік і стаж встановлення вібраційної хвороби, що статистично не відрізняютьсяРезультати. На підставі аналізу медичної документації 496 хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації встановлено, що в постекспозиційному періоді серед них переважають хворі з судинними порушеннями: усього 320 хворих. Імовірність судинних порушень у хворих на вібраційну хворобу (абсолютний ризик) складає 0,65. Відносний ризик судинних порушень у хворих на вібраційну хворобу при цьому складає 2,95. Етіологічна частка впливу вібрації на їхній розвиток складає 66 %. Поширеність цереброваскулярних захворювань серед хворих на ВХ складає 44,6 на 1000. Розповсюдженість судинних порушень серед цієї групи хворих складає 650 випадків на 1000. Встановлено, що судинні порушення є провідним клінічним синдромом у пацієнтів з вібраційною хворобою від дії загальної вібрації. Найбільшому ризику захворіти судинними порушеннями серед робітників, що були зайняті видобутком руди відкритим способом, піддаються машиністи екскаваторів і машиністи бульдозерів.Висновки. У таких професіях, як бурильники, машиністи екскаваторів, машиністи тепловозів цереброваскулярні порушення є провідним клінічним синдромом. Таким чином, особливістю дії загальної вібрації при відкритому видобутку корисних копалин є високий ризик цереброваскулярних порушень. Високий рівень ризику розвитку та статистичний аналіз різноманітних судинних порушеннь у хворих на ВХ таких професій, як бурильники, машиністи бульдозерів і екскаваторів, дозволяє віднести судинні порушення до професійних захворюваннь, а у водіїв великовантажних автівок — до виробничо-обумовлених.

Ключові слова: вібраційна хвороба, загальна вібрація, судинні порушення, цереброваскулярні порушення, видобуток руди відкритим способом

Література

  1. Mariev, P. L., Kuleshov, A. A., Egorov, A. N. et al. 2004, Career vehicles: Status and Prospects. St. Petersburg: Nauka, 429 p. (in Russian).
  2. Khobzey, M. K, Zinchenko, M. O., Golubchikov M. V., Mishchenko, T S. 2010, «The problem of the pathology of nervous system in Ukraine and condition of the native neurological service on the verge of a decade», Health of Ukraine, no. 2, pp. 3-4 (in Ukrainian).
  3. Kornatsky, V. M., Revenko, I. L. 2011, «Medical and social aspects of cerebrovascular disease in Ukraine», Ukrainian Journal of Cardiology, no. 1, pp. 86-91 (in Ukrainian).
  4. Izmerov, N. F., Denisov, E. I. 2003, Occupational risk for workers' health. (Handbook). Moscow: Trovant, 448 p. (in Russian).
  5. Varyvonchyk, D. V., Nagorna, A. M., Witte, P. M. et al. 2010, Evaluation of risk emergence and risk management of industrial conditioned diseases and injuries in the workplace (guidelines). Kiev: Institute of Occupational Medicine of Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).
  6. Suvorov, G. A., Starozhuk, I. A., Tarasova, L. A. 2000, Whole-body vibration and vibration disease, Moscow: Medical, 232 p. (in Russian).
  7. Vorobyova, E. V. 2011, Clinico-functional characteristics and optimization of diagnostic measures in vibration disease from exposure to local and whole-body vibration (Dis. of Candidate of Medical Sciences). Samara, 180 p. (in Russian).
  8. Ilina, M. I., Obraztsova, R. G., Nesterov, M. V. et al. 1998, «Hemodynamic vertebrobasilar disturbance in patients with vibration disease from exposure to local vibration». Neurological herald named for Bekhterev, v. 30, no. 3-4, pp. 11-14 (in Russian). https://doi.org/10.1177/058310249803000103
  9. Kotirinich, I. A. 2006, «Clinical features of vibration disease from exposure to low-frequency whole-body vibration and statodynamic overload at control of self- propelled machinery», Bulletin of the East-Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, no. 3 (49), pp. 96-98 (in Russian).
  10. Kislitsyna, V. V., Korsakova, T. G., Motuz I. Y. 2013, «Peculiarities of working conditions and occupational risk for workers engaged in open coal mining», International Journal of Basic and Applied Researches, no. 4, pp. 52-55 (in Russian).