You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(15) 2008

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 року.

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03


ЗМІСТ:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ


Сеульская декларация по гигиене и безопасности труда, 3-4


ДО 80-ї РІЧНИЦІ ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ


Кундієв Ю.І.

Інститут медицини праці АМН України в 1998-2008 рр. - виклики часу нової доби, УКР, 5-9


ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Вітте П.М.

Комбінований вплив професійно-зумовленого радіаційного опромінення, токсичних речовин та віку на розвиток катаракти у когорти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, УКР, 10-19


Мінченко Д.О., Яворовський О.П., Завгородній І.В., Паустовський Ю.О., Тсучігара К., Есумі Г., Мінченко О.Г.

Експериментальні дані щодо порушення експресії циркадіальних генів у печінці та легенях як показник токсичної дії метил-третбутилового ефіру на організм, УКР, 20-26


Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Кулрявець Ю.Й.

Порівняльна характеристика цитотоксичного впливу сполук важких металів на клітини людини, культивовані in vitro, УКР, 27-34


Яструб Т.О., Леоненко Н.С., Кірсенко В.В., Коваленко В.Ф.

Антихолінестеразна активність та перекисне окиснення ліпідів як критерії безпечності при шкірно-резорбтивній дії діазинону, УКР, 35-40


Кудря М.Я., Палагіна І.А., Устенко Н.В., Мельниківська Н.В.

Токсикологічна характеристика інгаляційного впливу гіпоглікемічних засобів -похілних сульфонілсечовини як шкілливих чинників виролничого середовища, РОС, 41-48


Назаренко В.І., Моісеєнко Є.В.

Дослідження санітарно-гігієнічних умов професійної діяльності людини на антарктичній станції Академік Вернадський, УКР, 49-56


Ластовченко В.Б.

Порушення структури лобових ритмів у диспетчерів метрополітену при змінній праці, РОС, 57-62


Яворовський О.П., Вертеленко М.В., Шидловська Т.В., Шевцова Т.В., Куреньова К.Ю.

Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень в слуховому аналізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування, УКР, 63-70


Луговський С.П., Послєдніченко І.П.

Умови праці та професійний ризик робітників основних професій акумуляторних підприємств, УКР, 71-80


ОГЛЯДОВІ СТАТТІ ТА ЛЕКЦІЇ


Кальниш В.В.

Психофізіологічні аспекти вивчення надійності операторської діяльності, РОС, 81-88


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 89-91

Наночастки та наша імунна система. Scheynius A. Nanoparticles and our immune system

Оцінка небезпеки наночасток- звіт міждисциплінарної наради. Balbus J.M., Maynard A.D., Colvin V.L. Meeting Report: Hazard assessment for nanoparticles — Report from an interdisciplinary Workshop

Порівняння моделі шкіри людини, пересадженої миші позбавленої волосся, з моделями in vivo та in vitro для прогнозування проникнення крізь шкіру трьох ліпофільних пестицидів. Capt A., Luzy A.R, Esdaile D., Blanck О. Comparison on the human skin grafted onto nude model with in vivo and in vitro models in the prediction of percutaneous penetration of three lipophilic pesticides

Професійні експозиції та рак яєчників у працюючих в текстильній промисловості. Wernli K.J., Ray R.M., Li G.D. Occupational exposure and ovarian cancer in textile workers

Оцінка практики контролю експозиції до пестицидів чоловіків та жінок, працюючих на фермах по вирощуванню фруктів в Британській Колумбії. Hicol A.M., Kennedy S.M. Assessment of pesticide exposure control among men and women on fruit-growing farms in British Columbia

Професійні захворювання в Польщі, 2007. Wilczynska U., Szeszenia-Dabrowska N., Szymczak W. Occupational diseases in Poland, 2007

Експозиція до нейротоксичних речовин та стрес. Gralewicz S. Exposure to neurotoxic substances versus stress

РЕЦЕНЗІЇ


Чехун В.Ф.
Проблема професійного раку потребує свого наукового вирішення
, 92