You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Комбінований вплив професійно-зумовленого радіаційного опромінення, токсичних речовин та віку на розвиток катаракти у когорти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.010

Вітте П.М.

Комбінований вплив професійно-зумовленого радіаційного опромінення, токсичних речовин та віку на розвиток катаракти у когорти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Full article part 1 (PDF), UKR Full article part 2 (PDF), UKR


Предметом епідеміологічного дослідження було вивчення залежності розповсюдженості та виникнення нових випадків радіаційної катаракти від впливу хімічних сполук в когорті 9481 Ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, у яких була встановлена індивідуальна доза опромінення. Попри те, що вибірка обстежених була більше включених в аналіз, дослідження були обмежені тими особами, які пройшли обстеження двічі в динаміці проспективного епідеміологічного та офтальмологічного дослідження. Аналіз даних анкет скринінгу засвідчив, що гіпотеза оцінки радіаційного риску для органа зору Ґрунтується на помилкових припущеннях. Ця гіпотеза припускає, що радіаційна катаракта не повинна виникати при дозі менше 2000 ГПБУ (2,0 БУ). — відповідно, катаракта розглядається по своїй природі, як явище детерміноване даним порогом радіаційного впливу. Одержані нами результати показують зовсім іншу картину. Професійно-зумовлені дози опромінення менші ніж 100 тЯу, менш ніж через 12 років після опромінення, достовірно свідчать про наявність випадків виникнення катаракти. Як «заважаючий» чинник вивчено вплив віку та токсичних речовин, які впливали в процесі виконання професійних обов’язків ліквідаторами аварії на ЧАЕС. В дослідженні намагалися виявити синергізм або антагонізм цих чинників по відношенню до ефектів, визваних іонізуючою радіацією. Епідеміологічний аналіз впливу екзогенних хімічних чинників засвідчив наявність синергізму їх впливу з радіаційним чинником. Є багато професійних зовнішніх чинників, включаючи чинники способу життя, які заслуговують на подальше дослідження.

Ключові слова: епідеміологія, катаракта, ліквідатори аварії на ЧАЕС, доза, професійне радіаційне опромінення, віковий чинник, токсичні речовини, умови праці

Література

 1. Подгорная Н.Н. Пожилой больной. Почему ухудшается зрение? // Русский медицинский журнал.- 2002-Т. 10,-№2,-С. 82-91.
 2. Management of cataract In adults: Clinical Practice Guideline / By: O’Day, Denis M., Adams, Anthony J., et al // in Management of Cataract in Adults: Clinical Practice Guideline.- 1995.- BRCH1117.
 3. Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental Radiation Contamination. //A. K. Junk, Y. Kundiev, P. Vitte, В. V. Worgul, Ed. (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999. - 1999,-V. 50.-226 p.
 4. UNSCEAR, «Genetic and Somatic Effects of Ionizing Radiation» / 1986 Report to the General Assembly // United Nations Committee on the Effects of Atomic Radiation.- 1986.
 5. UNSCEAR, «Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation» / 1988 Report to the General Assembly // United Nations Committee on the Effects of Atomic Radiation.- 1988.
 6. NAS/NRC Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation / Beir V // National Academy of Sciences. National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. - 1990.
 7. ICRP. International Commission on Radiological Protection, Recommendations. // New York, Pergam- mon Press.- 1993.
 8. NCRP. Limitation of Exposure to Ionizing Radiation // 116. National Council on Radiation Protection.- 1993.
 9. NCRP. Radiation protection guidance for activities in low-earth orbit. // 132 / National Council on Radiation Protection.- 2000.
 10. В. V. Worgul, Kundiev, Y.I., Chumak, V.V., A. Ruban, Parkhomenko, G., Vitte, R, Sergienko, N.M., Shore, R., Likhtarev, I.A., Medvedovsky, C., Junk, A.K. The Ukrainian/American Chernobyl Ocular Study // in Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental Radiation Contamination / Ed. A. K. Junk, Y. Kundiev, P. Vitte, В. V. Worgul. / Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. - 1999.- V. 50.- P. 1-12.
 11. Витте П., Кундиев Ю., Шор R, Сергиенко H., Чумак В., Кириченко Е., Витте Е., Воргул В. Влияние нерадиационных факторов на развитие радиационной катаракты у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Гйгиена труда.- К, 2003.- вып. 34-С. 634-648.
 12. Minamoto A., Taniguchi H., Yoshitani N., Mukai S., YokoyamaT., KumagamiT., Tsuda Y., Mishima H. K., Amemiya T., Nakashima E., Neriishi K., Hida A., Fujiwara S., Suzuki G.and Akahoshi M., Cataract in atomic bomb survivors // INT. J. RADIAT. Biol.- MAY, 2004,- V. 80 - № . 5,- P. 339-345.
 13. Worgul В. V, Kundiev Y.I., Sergienko N.M., Chumak V.V., Vitte P.M., Medvedovsky C., Bakhanova E.V., Junk A.K, Kyrychenko O.Y., Musijachenko N.V., Shylo S.A., Vitte O.P., Xu S., Xue X. and Shore R.E., Cataracts among Chernobyl Clean-up Workers: Implications Regarding Permissible Eye Exposures // Radiation Research.- 2007,- 167.- P. 233-243.