You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порушення структури лобових ритмів у диспетчерів метрополітену при змінній праці

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.057

Ластовченко В.Б.

Порушення структури лобових ритмів у диспетчерів метрополітену при змінній праці

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS


Наведені результати біоритмологічного аналізу добової динаміки психофізіологічних показників поїзних диспетчерів метрополітену, які працюють за графіком з денними та нічними 12-годинними змінами. Показано, що у диспетчерів в 36—85 % випадків спостерігаються порушення фазової структури добових ритмів. Нормальні добові криві відсутні. Значна десинхронізація біоритмів є наслідком поєднаної дії факторів змінності та напруженості праці. Встановлені також ті фактори трудового процесу, які найбільш відповідальні за розвиток десинхронозу: напружена розумова діяльність під час прийому та передачі зміни і в години нічної зміни, що характеризуються найбільш низьким добовим рівнем функцій.

Ключові слова: диспетчери метрополітену, 12-годинні зміни, добові ритми, десинхроноз

Література

 1. Алякринский Б. С. Проблемы скрытого десин- хроноза // Космическая биология и авиакосмическая медицина, 1972,- № 1.— С. 32-37.
 2. Деряпа Н.П., Мошкин М.П., Посный В.С. Проблемы медицинской биоритмологии / АМН CCCR- М.: Медицина, 1985,-208 с.
 3. Смирнов К. М., Навакатикян А.О., Гкмбашид- зе Г.М. и др. Биоритмы и труд,-Л.: Наука, 1980,- 144 с.
 4. Доскин В. А., Лаврентьева Н. А„ Стронгина О.М., Шарай В.Б. Психологический тест «САН» применительно к исследованиям в области физиологии труда / / Гй- гиена труда и профзаболевания — 1975,—Ate 5,—С. 28—32.
 5. Макаренко Н.В., Пухов В.А., Кольченко Н.В. и др. Основы профессионального психофизиологического отбора,- К.: Наукова думка, 1987,- 244 с.
 6. Гигиеническая классификация труда. СП - 4137. - М.: 1986.
 7. Берёзкин М. В. Суточные хронограммы нормальных показателей здорового человека / / Хронобиология и хрономедицина.- М.: 'Джада - X, 2000.- С. 102-114.
 8. Бланк Н.А., Рябых Г.П. Хроноонкология // Там же, - С. 329 - 356.
 9. Ашофф Ю., Вивер Р. Циркадианная система человека // Биологические ритмы,- М.: Мир, 1984,- Т.1.-С. 362-388.
 10. Колькюхунь П. Ритмы работоспособности // ТЬм же.- С 389 -408.
 11. Степанова С.И. Биоритмологические аспекты проблемы адаптации, - М.: Наука, 1986,- 244 с.
 12. Смирнов К.М. Напряженность труда. // Успехи физиологических наук.- 1984,- Т. 15. № 1,- С. 76-99.
 13. Кандрор И. Е. Режимы труда и отдыха работников транспортных предприятий // Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха.-Л.: Наука. 1984,-С. 86-113.
 14. Ластовченко В.Б. Особенности влияния факторов трудового процесса на суточную динамику психофизиологических показателей операторов // Укр. журн. з пробл. медицини працк - 2006 - № 3 - С. 10-15.