You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Інститут медицини праці АМН України в 1998-2008 р.р. - виклики часу нової доби

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.003

Кундієв Ю.І.

Інститут медицини праці АМН України в 1998-2008 рр. - виклики часу нової доби

Інститут медицини праці АМН України. м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


У статті наведені дані, що стосуються розвитку основних наукових напрямків діяльності Інституту медицини праці АМН України. Зокрема, викладаються результати досліджень по проблемі професійного раку в Україні, пошуку біомаркерів генетичної схильності і резистентності до пневмоконіозу, нові закономірності матеріальної кумуляції важких металів та ін. Аналізується стан підготовки наукових кадрів в інституті за останні 15 років. Критично оцінюється діяльність клініки профзахворювань і матеріально-технічна база інституту. Основний висновок — інститут, завдяки раніше накопиченому досвіду, високому творчому потенціалу, широким міжнародним зв’язкам, пристосувався до роботи в нових соціально-економічних умовах.

Ключові слова: біомаркери, професійний рак, кумуляція важких металів, підготовка кадрів, матеріально-технічна база

Література

 1. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров’я працюючих в Україні на 2006-2010 роки // Укр. журн. з пробл. медицини праці,- 2005,- № 3-4,- С. 4-11.
 2. Демецкая А.В., КучерукТ.К., Мовчан В.А. Частицы нанодиапазона: возможный вклад в развитие профессионально обусловленной патологии // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2006.- № 1.- С. 62-67.
 3. Назаренко В.И., ГЪозденко Л.А., Мартиросова В.Г Качура Ю.А. Особенности воздействия электромагнитного поля в современном швейном производстве // Гйгиена труда.- 2000.- вып.31.- С. 169-179.
 4. Сибірний А. Біопаливний етанол з лігноцелюлози (рослинної маси): досягнення, проблеми, перспективи // Вісник НАН України,- 2006.- № 3.- С. 32-48.
 5. Кашуба Н.А. Особенности влияния возраста и стажа на формирование заболеваемости среди рабочих электросварочного производства // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2005,- № 2.- С. 12-19.
 6. Басанець А.В., Остапенко Т.А. Визначення дифузійної здатності альвеоло-капілярної мембрани як біо- маркера ранніх ознак функціональних порушень у хворих на пневмоконіоз від впливу вугільного пилу // Укр. пульмонологічний журнал.- 2007.- № 1.- С. 41-44.
 7. ГЬровенко Н.Г., Журахівська Н.В., Басанець А.В., Подольська С.В. Асоціація між генетичним поліморфізмом генів ОЭТТ!. БЭТМ!, СС16, ТИБ-а, Рі та ризиком розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2007,- № 3 (11).- С. 35-41.
 8. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. Тяжелые металлы во внешней среде: современные гигиенические и токсикологические аспекты.- Мн.:Навука і техніка. 1994.-285 с.
 9. Трахтенберг И.М., Сова Р.Е., Шефтель В.О., Они- киенко Ф.А. Проблема нормы в токсикологии (современные представления и методические подходы, основные параметры и константы)/Под ред. И.М.Трах- тенберга.- М.:Медицина, 1991.- 208 с.
 10. Cataracts among Chernobyl clean-up workers: implications regarding Permissible eye exposu- res/B.Worgul, Yu.I.Kundiev, N.M.Sergienko, P.Vitte, O.Kyrychenko, O.P.Vitte et al // Radition Research- 2007.- 167-P.233-243.
 11. Dosimetry for a study of Low-Dose Radiation. Cataracts among Chernobyl clean-up workers/ Chumak V., Worgul B., Kundiev Yu., Vitte P., ets . // Radiation Research.-2007,- 167-P.606-614.
 12. Кундієв Ю.І., Нагорна A.M., Варивончик Д.В. Оцінка експозиції виробничими канцерогенними агентами працюючого населення України та захворюваність на «професійний рак» // Журнал АМН України,- 2007,- № 4,- С. 717-733.
 13. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз.- К.: Авіцена, 2006,- 316 с.