You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці та професійний ризик робітників основних професій акумуляторних підприємств

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.071

Луговський С.П., Послєдніченко І.П.

Умови праці та професійний ризик робітників основних професій акумуляторних підприємств

ДП «Український НДІ промислової мелицини МОЗ України», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR


У статті наведено результати порівняльного аналізу нових технологій виробництва свинцевих АКБ, запроваджених на підприємствах HAK «ІСТА» для визначення основних виробничих чинників, що формують умови праці робітників основних професій на підприємствах HAK («ЗАТ «ІСТА-ЦЕНТР» і ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА»). На підставі досліджень було проведено гігієнічну оцінку умов праці робітників за показниками шкідливості і небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу для оцінки професійного ризику.

Ключові слова: виробництво свинцевих акумуляторів, виробничі чинники, умови праці, професійний ризик

Література

  1. Гигиенические критерии состояния окружающей среды: Свинец,- Женева: ВОЗ, 1980,- Вып.З,- 192 с.
  2. Кундієв ЮЛ., Нагорна А.М. Професійні захворювання, що виникають внаслідок впливу хімічних речовин // Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз.- К.: Авіцена, 2006.- С. 151-165.
  3. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Метод, указания № 3936-85: Утв. Пі. сан. эпид. упр. М-ва здравоохранения СССР 26.09.85.-М., 1985.- 18 с.
  4. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: Метод, указания № 4436-87: Утв. Di. сан. эпид. упр. М-ва здравоохранения СССР 16.12.87.- М., 1987.-26 с.
  5. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи: ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001: Видання офіційне. , Київ. 200146 с.
  6. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки, руководство: Р 2.2. 1755-03: Издание официальное., Минздрав Росси. М., 2003 - 23 с.
  7. UN. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS).- New York and Geneva: United Nations. 2003 (ISBN 92-1-116840-6).- 443 p. (ООН. Пюбально гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин).