You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(22) 2010

Український журнал з проблем медицини праці 2(22) 2010

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02


ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кундієв Ю. І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Захворюваність на професійний туберкульоз в україні (1993-2008 рр.), УКР, 3-8


Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Стан захворюваності на коніотуберкульоз серед робітників в україні (1993-2008 рр.), УКР, 9-14


Чапка М., Козік В.

Законодавчі та економічні аспекти нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Польщі, АНГЛ, 15-20


Кононова І. Г.

Оцінка сучасного стану санітарно-епідеміологічного нагляду фахівцями з гігієни та охорони праці, УКР, 21-28


Ященко А. Б.

Захворюваність на професійну радикулопатію гірників вугільних шахт західного Донбасу та оцінка її динаміки за десятирічний період 1998-2007 рр., УКР, 29-35


Дмитруха Н. М.

До питання нефротоксичної дії кадмію, УКР, 36-42


Камінський Р. Ф.

Зміни в міокарді при хронічному впливі хлориду ртуті й використання унітіолу і кверцетину в якості кардіопротекторів, РОС, 43-47


Коршун М. М.

Щодо встановлення максимально разових та середньозмінних гдк хімічних речовин у повітрі робочої зони, РОС, 48-54


Бобко Н. А.

Динаміка робочого навантаження та його відображення у показниках функціонального стану диспетчерів електромереж, РОС, 55-62


Швець А. В.

Психофізіологічні аспекти тренажу військових операторів, УКР, 63-70


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів, УКР, 71-81


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 82-83


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Капустник В. А., Аладишева Л. В., Завгородній І. В., Зюбанова Л. Ф., Сіренко О. В., Перцева Ж. М.

НАУКОВИЙ СПАДОК І РОЛЬ ПРОФЕСОРА НАВРОЦЬКОГО В. К. У СТАНОВЛЕННІ Й РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, 84-88


ЮВІЛЕЇ


ГЛАДЧУК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, До 60-річчя від дня народження, 89


ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО ПРОФЕСОРА М. А. КЛИСЕНКО, 90-91


ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО


ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ КРАСНЮК, 92