You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(22) 2010

Український журнал з проблем медицини праці 2(22) 2010

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю. І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Захворюваність на професійний туберкульоз в україні (1993-2008 рр.) , UKR, pp. 3-8

Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Стан захворюваності на коніотуберкульоз серед робітників в україні (1993-2008 рр.) , UKR, pp. 9-14

Чапка М., Козік В.

Законодавчі та економічні аспекти нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Польщі , ENG, pp. 15-20

Кононова І. Г.

Оцінка сучасного стану санітарно-епідеміологічного нагляду фахівцями з гігієни та охорони праці , UKR, pp. 21-28

Ященко А. Б.

Захворюваність на професійну радикулопатію гірників вугільних шахт західного Донбасу та оцінка її динаміки за десятирічний період 1998-2007 рр. , UKR, pp. 29-35

Дмитруха Н. М.

До питання нефротоксичної дії кадмію , UKR, pp. 36-42

Камінський Р. Ф.

Зміни в міокарді при хронічному впливі хлориду ртуті й використання унітіолу і кверцетину в якості кардіопротекторів , RUS, pp. 43-47

Коршун М. М.

Щодо встановлення максимально разових та середньозмінних гдк хімічних речовин у повітрі робочої зони , RUS, pp. 48-54

Бобко Н. А.

Динаміка робочого навантаження та його відображення у показниках функціонального стану диспетчерів електромереж , RUS, pp. 55-62

Швець А. В.

Психофізіологічні аспекти тренажу військових операторів , UKR, pp. 63-70

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів , UKR, pp. 71-81

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 82-83

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Капустник В. А., Аладишева Л. В., Завгородній І. В., Зюбанова Л. Ф., Сіренко О. В., Перцева Ж. М.

НАУКОВИЙ СПАДОК І РОЛЬ ПРОФЕСОРА НАВРОЦЬКОГО В. К. У СТАНОВЛЕННІ Й РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, pp. 84-88

ЮВІЛЕЇ

ГЛАДЧУК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, До 60-річчя від дня народження, pp. 89

ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО ПРОФЕСОРА М. А. КЛИСЕНКО, pp. 90-91

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ КРАСНЮК, pp. 92