You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Захворюваність на професійний туберкульоз в україні (1993-2008 рр.)

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.003

Кундієв Ю. І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Захворюваність на професійний туберкульоз в україні (1993-2008 рр.)

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Захворюваність на професійний туберкульоз (ПТБ) в Україні становить 0,95 % від всієї іншої професійної патології. У середньому щорічно в Україні реєструється 55 випадків ПТБ (кумулятивна кількість хворих за період 1993—2008 рр.— 880). Серед хворих на ПТБ легень переважають особи жіночої статі (82,9 %). Найвищі рівні захворюваності ПТБ реєструються в областях із високими рівнями захворюваності населення туберкульозом (ТБ) (г = 0,70, р < 0,05). Максимальна кумулятивна кількість хворих на ПТБ зареєстрована серед осіб працездатного віку — від 20 до 49 років (80,1 %), при стажі роботи від 1 до 24 років (83,2 % усіх випадків), з максимумом — 5—14 років (40,4 %). 94,3 % усіх випадків ПТБ зареєстровано серед працівників системи охорони здоров’я. Найбільша кількість хворих ПТБ реєструється в професійних групах: медичні сестри (40,6 %), лікарі (23,9 %), молодші медичні сестри (санітарки) (20,8 %) та інші (бактеріологи, лаборанти, дезінфектори, пралі, препаратори) (14,7 %). ПТБ зареєстрований лише серед 16,5 % працівників протитуберкульозних установ. Запропоновано заходи щодо удосконалення виявлення й реєстрації випадків ПТБ фтизіатричною та профпатологічною службами.

Ключові слова: туберкульоз, професійні захворювання, епідеміологія, Україна

Література

 1. Бойко И. Б. О состоянии здоровья медицинских работников РФ / И. Б. Бойко, А. В. Сашин // Российск. мед.- биолог, вестн. им. акад. И. П. Павлова.- 2008.- № 3.- С. 40-48.
 2. Глобальная борьба с туберкулезом в 2007 г: Основные выводы / ВОЗ.- ВОЗ, 2009.
 3. Профессионально приобретенные легочные инфекции / [Л. Е. Рагкег, А. А. МагИп, А. Е ЫиЪЪь еї; а1.] // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ- МОТ, 1999.
 4. Процюк Р. Г. Сучасні проблеми епідемії туберкульозу в Україні: причини та шляхи її подолання / Р. Г. Процюк // Здор. Укр.- 2008.- № 16/1.- C. 63-66.
 5. Туберкульоз в Україні. (Аналітично-статистичний довідник за 1997-2007 роки) / МОЗ України Центр медичної статистики МОЗ України.- К, 2008.- 75 с.
 6. Чинники ризику туберкульозу: представленість серед вперше виявлених хворих / [Ю. Г. Пустовий, М. Г. Долинська, В. В. Волошина та ін.] // Укр. пуль- монол. журн.- 2009.- № 1.- С. 22-24.
 7. Arias M. P. Работа с больничными отходами / M. P. Arias // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ- МОТ, 1999.
 8. Cole E. Characterization of infectious aerosols in health care facilities: an aid to effective engineering controls and preventive strategies / E. Cole, C. Cook // Am. J. Infect. Control.- 1998.- V. 26, № 4.- P. 453-464.- МОТ, 1999. https://doi.org/10.1016/S0196-6553(98)70046-X
 9. Hofmann F. Общий обзор инфекционных болезней / F. Hofmann // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ- МОТ, 1999.
 10. Lesage M. Связанные с работой и профессиональные заболевания: международный список МОТ / M. Lesage // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ- МОТ 1999.
 11. LіllіепЬеrg L. Распознавание опасности / L. LіllіепЬеrg / / Энциклопедия по охране и безопасности труда.- Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ- МОТ, 1999.
 12. Миііап R. Л. Предупреждение туберкулеза, контроль и надзор / Миііап R. Л. // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ,- МОТ 1999.
 13. Уаззі А. Медико-санитарная помощь: ее характеристика и проблемы гигиены труда / А. Уаязі, Ь. Л. Warshaw // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] /МОТ- МОТ 1999.