You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Захворюваність на професійну радикулопатію гірників вугільних шахт західного Донбасу та оцінка її динаміки за десятирічний період 1998-2007 рр.

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.029

Ященко А. Б.

Захворюваність на професійну радикулопатію гірників вугільних шахт західного Донбасу та оцінка її динаміки за десятирічний період 1998-2007 рр.

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз захворюваності на професійну радикулопатію серед шахтарів вугільної промисловості Західного Донбасу за десятирічний період 1998—2007 рр. Встановлено значне зростання рівнів захворюваності на цю патологію — більше ніж у 5 разів. Розглянуті основні тенденції в динаміці показників ступеня виражальності хвороби. Визначено, що найбільшому ризику захворювання підпадають шахтарі основних професій, які працюють безпосередньо в гірничих вибоях та на проходці гірничих виробок. Серед шкідливих виробничих факторів, що спричинюють розвиток радикулопатії, «левову» частку — 81,7 % складає сукупність важкої фізичної праці та несприятливого мікроклімату.

Ключові слова: гірники, вугільна промисловість, радикулопатії, захворюваність

Література

  1. Кундієв Ю. Професійна захворюваність в Україні (Соціально-економічний та гігієнічний аспекти) [Електронний ресурс] / Ю. Кундієв, А. Нагорна // Вісник НАН України, 2003.- № 3.- http://www.nbuv. gov. ua/portal/All/herald/2003-03/4.htm.
  2. Москаленко В. Професійне здоров'я шахтарів - проблема соціальна і наукова [Електронний ресурс] / В. Москаленко, Ю. Кундієв, В. Мухін // Вісник НАН України, 2001.- № 1.- укр.- http://www.nbuvgov.ua/ articles/vis-nanu/2001-1/7.htm.
  3. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні: Епі­деміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.
  4. Ніколенко В. Ю. Про стан професійної захворю­ваності на радикулопатії у гірників вугільних шахт Дон­басу / В. Ю. Ніколенко, Г. В. Жданова // Укр. журн. з пробл. медицини праці, 2008.- № 1(17).- С. 36-41. https://doi.org/10.33573/ujoh2009.01.034
  5. Жданова Г В. Заболеваемость хроническими вертеброгенными пояснично-крестцовыми радику- лопатиями горнорабочих угольных шахт Донбасса / Г. В. Жданова // Вестник гигиены и эпидемиологии, 2006.- Т 10.- № 1.- С. 41-45.
  6. Наследов А. Д. Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Д. Наследов.- СПб: Питер, 2005.- 416 с.
  7. Ластков Д. О. Гигиеническая оценка значимости факторов, влияющих на развитие хронических пояс­нично-крестцовых радикулопатий у горнорабочих угольных шахт / Д. О. Ластков, Г. В. Жданова // Вестник гигиены и эпидемиологии, 2008.- Т.12, № 1.- С. 68-72.
  8. Передумови розвитку професійної радикулопатії та її клінічні прояви / Карнаух М. Г., Науменко Б. С., Ящен- ко А. Б., Вищипан В. П. // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали XIV з'їзду гігієністів України 19-21 травня 2004 р., м. Дніпропетровськ. -Дніпропетр.: Арт-Прес, 2004.- Т. 2.- С. 140-142.
  9. Науменко Б. С. До діагностики професійних ради- кулопатій / Б. С. Науменко, А. Б. Ященко, Г. Б. Дворні- ченко // Гігієна праці.- К., 2004.- Вип. 35.- С. 449-456.