You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні аспекти тренажу військових операторів

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.063

Швець А. В.

Психофізіологічні аспекти тренажу військових операторів

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини ЗС України, м. Ірпінь

Повна стаття (PDF), UKR

Розкриті питання, що пов’язані з використанням психофізіологічних засобів для оцінки та тренування професійно важливих якостей військових операторів. Запропоновано комплекс методичних підходів, спрямованих на підвищення психофізичної готовності та надійності операторської діяльності військовослужбовців. Виявлені чіткі закономірності дії фактора «тренажу» у групі осіб з «кращими» початковими (вихідними) показниками досліджуваних психофізіологічних якостей, що дозволяє визначити ступінь професійної придатності до операторських професій та перспективність здійснення психофізіологічного тренажу апаратними засобами.

Ключові слова: психофізіологічний тренаж, психофізіологічні функції, надійність професійної діяльності

Література

 1. Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева.- М., 1997.- 234 с.
 2. Галімов Ю. А. Дезадаптивні нервово-психічні стани, їх взаємозв'язок із професійною надійністю та психологічна корекція / Ю. А. Галімов // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д.- К., 2004.- Т VI, Вип. 3.- С. 79-84.
 3. Грищенко Д. С. Комплексна діагностика психофізичної готовності військовослужбовців внутрішніх сил МВС України до дій в екстремальних умовах / Д. С. Грищенко, А. М. Чух, В. П. Бізін // Честь і закон.- 2003.- № 1.- С. 40.
 4. Диагностика состояния человека: математические подходы / [Богомолов А. В., Гридин Л. А., Кукушкин Ю. А., Ушаков И. Б.].- М.: Медицина, 2003.- 464 с.
 5. Карпенко А. В. Способ определения работоспособности оператора / А. В. Карпенко, А. Ю. Буров // А. с. 1466718, СССР. Заявл 02.10.84, № 3795909, опубл. В. Б.И., БИ, 1466718, А1. МКИ А61, В 16/00.
 6. Лазарус Р. Теорія стресу і психофізіологічні дослідження / Р. Лазарус // Емоційний стрес.: Пер. с англ.- М., 1970.- С. 178-209.
 7. Макаренко Н. В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / Н. В. Макаренко // Фізіологічний журнал.- 1999.- Т 45, № 4.- С.125-131.
 8. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Н. В. Макаренко.- К.: НИИ ПВМ УВМА, 1996.- 336 с.
 9. Маклаков А. Г. Военная психология / А. Г. Маклаков.- СПб: Питер, 2004.- 463 с.
 10. Методика оценки функционального состояния организма человека / [Баевский Р. М., Кукушки Ю. А., Марасанов А. В., Романов Е. А.].- М.: Институт авиационной и космической медицины, 1995.- С. 1-6.
 11. Особливості прогнозування надійності операторської діяльності в різних функціональних станах / [В. В. Кальниш, А. В. Швець, М. М. Дорошенко та ін.] // Актуальні проблеми транспортної медицини.- 2009.- Т 18, № 4.- С. 30-39.
 12. Рудестам К. Е. Групповая психотерапия / К. Рудестам.- СПб: Питер Ком, 1999.- 384 с.
 13. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б.А. Смирнов, Е. В. Долгополова.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007.- 276 с.
 14. Чирков В. П. Зависимость функциональных показателей от гемолитической устойчивости эритроцитов в оценке состояния адаптации / В. П. Чирков, В. П. Бордуновская // Физиол. человека.- 1991.- Т 17, № 4.- С. 175-176.
 15. Швець А. В. Комп'ютерна програма «Peacekeepers' psychophysiology research program (P.P.R.P)» / А. В. Швець, В. В. Кальниш, О. В. Шевчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24720, 12.06.08.- Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності.
 16. Швець А. В. Особливості проведення професійного психофізіологічного відбору військових операторів до ЗС України з використанням інформаційних моделей / А. В. Швець, Й. Р. Левіт, С. В. Нестеровська // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- Т 13, № 1.- С. 20 - 27. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.020
 17. Dewe P J. Measures of coping with stress at work: A review and critique / P Dewe, M. Leiter, T Cox (Eds.) // Coping, health and organizations.- Washington, DC: Taylor & Francis, 2000.- P 3 - 28. https://doi.org/10.1201/9781482268034
 18. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use.- American Heart Association. Inc.- 1996.- Р 1043 - 1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043
 19. Lewicki P STATISTICS Methods and Applications. A comprehensive reference for science, industry, and data mining / Pawel Lewicki and Thomas Hill.- Tulsa OK, USA: StatSoft Inc., 2006.- 832 p.- ISBN: 1-804233-59-7.
 20. Lewin K. Principles of topological psychology / K. Lewin.- N. Y.: L McGraw-Hill, 1936.- 234 p. https://doi.org/10.1037/10019-000
 21. Lewin K. A dynamic theory of personality / K. Lewin.- N. Y., 1953.- 287 p.
 22. Task Force of the European, of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use // Circulation. -1996.- V. 93.- P. 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043
 23. Veltman H. Operator functional state assessment. Cognitive load / H. Veltman, G. Wilson, O. Burov // NATO Science Series RTO-TR-HFM-104.- Brussels, 2004.- R 97 -112.