You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(58) 2019

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Басанець А. В., Андрусишина І. М., Лашко О. М.

Роль макро- та мікроелементів у визначенні стану кісткової тканини хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію професійної етіології UKR, pp. 3-12

Яструб Т.А.

Токсиколого-гігієнічні дослідження нових пестицидів з позицій оцінки професійного ризику, ENG, pp. 13-18

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти UKR, pp. 19-34

Стеблій Н. М., Акіменко В. Я.

Ультрафіолетова складова інсоляції як фактор ризику для здоров'я людини UKR, pp. 35-45

Родіонова В. В., Гашинова К. Ю., Дроздов В. О.

Розвиток серцево-судинних ускладнень та особливості психологічного стану у хворих на рак легень після проведення комбінованої терапії (хірургічної та поліхіміотерапії) UKR, pp. 46-51

Іщенко Л. О.

Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легень серед населення м. Кривого Рогу UKR, pp. 52-60

Ященко Д. А.

Інтегральний показник напруженості та важкості праці як фактор ризику розвитку цереброваскулярних захворювань у робітників вібронебезпечних професій UKR, pp. 61-66


Басанець А. В., Остапенко Т. А., Єрмакова О. В.

Гіперсенситивний пневмоніт як проблема професійної патології алергічного генезу (клінічний випадок) UKR, pp. 67-72

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 73-74


ЮВІЛЕЇ

Чернюк В. І.
Інститут медицини праці імені Ю . І . Кундієва Національної академії медичних наук України . До 90-річчя з дня заснування
, pp. 75

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Кундиева А. В.
Разбирая семейный архив
, pp. 78-82