You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

РОЗВИТОК СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ (ХІРУРГІЧНОЇ ТА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ)

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.046

Родіонова В. В., Гашинова К.Ю., Дроздов В. О.

РОЗВИТОК СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ (ХІРУРГІЧНОЇ ТА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ)

Кафедра професійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Онкологічна захворюваність є однією з найбільш актуальних проблем сучасності. До 4,0% хворих від загальної кількості вперше зареєстрованих хворих становлять хворі професійним раком. У структурі захвболеваемості перше місце у осіб чоловічої статі пріналежіт раку легенів - 22, 3%. Лікування пухлин легенів складається з трьох основних напрямках: хірургії, хіміотерапії і променевої терапії. Поряд з позитивним результатом були виявлені прояви супутніх ускладнень з боку сердечено-судинної системи.

Мета - провести аналіз особливостей ураження серцево-судинної системи і психологічного стану у хворих на рак легені після проведення хірургічного лікування і поліхіміотерапії.

Матеріали і методи: в дослідження було включено 60 пацієнтів середнього віку 50,4 ± 2,3 року. Серед досліджуваних 49 чоловіків (81,0%) і 11 жінок (19,0%). Тривалість захворювання становила в середньому 5 місяців. Хворим проводились клініко-лабораторні, електрофізіологічні (електрокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ, рентгенографія і комп'ютерна томографія легенів), соціологічні та психологічні дослідження. Для обробки результатів використовувалися методи математичної статистики: первинний статистичний, кластерний і регресійний аналіз.

Результати та їх обговорення. До основних ускладнень комбінованої терапії у хворих з раком легенів відносяться: больовий синдром - 1,6%; легенева недостатність 1 ступеня - 13,0%, 2 ступеня - 23,4%; гіповентиляція одного з легких - 1,6%; хронічне обструктивне захворювання легень - 5,0%. Серед супутньої патології: артеріальна гіпертензія - 5,0%, метаболічна кардіоміопатія - 1,6%, ішемічна хвороба серця - 8,2%, цукровий діабет - 1,6%. За даних ЕКГ визначені такі зміни: політопние екстрасистоли - 25,0%; неповна блокада ніжок пучка Гіса - 67,0%; порушення провідності - 75,0% і процесів реполяризації міокарда - 30,0%. Виявлено формування дезадаптивних ставлення до хвороби у 97,3% пацієнтів, що істотно порушувало їх реабілітаційні можливості.

Висновки: Особливості уражень серцево-судинної системи і психологічного стану пацієнтів, які пройшли курси поліхіміотерапії, підтвердили необхідність доповнення протоколу обстеження таких хворих не тільки даними електрокардіографії, але і добового моніторування електрокардіограми та поглибленого психологічного обстеження, для їх своєчасної корекції в рамках реабілітаційних заходів.

Ключові слова: рак легень, поліхіміотерапія, серцево-судинні ускладнення.

Література

 1. Бондарь Г., Кузнецова Н. Онкологическая помощь в Украине. Журнал Національної академії медичних наук України. 2011. Т. 17. № 1. С. 26–29.
 2. Родіонова В.В., Дроздов В.О. Аналіз онкологічної захворюваності як предиктор первинної інвалідності внаслідок новоутворень в Україні. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. Шупика. 2013. Випуск 22. Книга 1. С. 358 – 365.
 3. Шалимов С.А., Федоренко З.П., Гулак Л.О. Структура заболеваемости населения Украины злокачественными новообразованиями. Онкология. 2001. №2-3. Т.3. С.91-95.
 4. Фещенко Ю.І., Мостовой Ю.М., Бабійчук Ю.В. Процедура адаптації міжнародного опитувальника оцінки якості життя MOS SF-36 в Україні. Досвід застосування у хворих бронхіальною астмою. Український пульмонологічний журнал. 2002. № 3. С. 9–11.
 5. Гайсенюк Л.О., Кулініч Г.В, Савченко А.С. Кардіальні ризики у хворих на рак легень у динаміці проведення променевого лікування на лінійному прискорювачі. Ukrainian Journal of Radiology. 2014. Vol. XXII. pUB. 3.P.21-26.
 6. Ferlay J., Autier P., Boniol M., et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annual Oncology. 2008. Vol. 18. №3. P. 581–592. https://doi.org/10.1093/annonc/mdl498
 7. Floyd J.D., Nguyen D.T., Lobins R.L., et al. Cardiotoxicity of cancer therapy. Journal of Clinical Oncology. 2005. Vol. 23. P. 7685–7696. https://doi.org/10.1200/JCO.2005.08.789
 8. Gharib M.I., Burnett A.K.. Chemotherapy-induced cardiotoxicity: current practice and prospects of prophylaxis. European Journal of Heart Failure. 2002. Vol. 4. P. 235–242.
 9. Pai V.B., Nahata M.C. Cardiotoxicity of chemotherapeutic agents: incidence, treatment and prevention. Drug Safety Journal. 2000. Vol. 22. P. 263–302. https://doi.org/10.2165/00002018-200022040-00002
 10. Roca E., Bruera E., Politi P., et al. Vincaalcaloid-induced cardiovascular autonomic neuropathy. Cancer treatment reports Journal. 1985. Vol. 69. P. 149–151.
 11. Yancey R.S., Talpaz M. Vindesine-associated angina and ECG Changes. Cancer Treateatment Report. 1982. Vol. 66. P. 587–589.

ORCID ID співавторів та їх внесок у підготовку та написання статті:

Родіонова В.В. (ORCID ID 0000-0002-0221-5625): ідея дослідження, аналіз окремих положень, узагальнені висновки.

Гашинова К.Ю. (ORCID ID 0000-0003-2955-9687): аналіз отриманих результатів, формування таблиць, окремі статистичні розрахунки

Дроздов В. О. (ORCID ID 0000-0001-6565-5858): збір та аналіз матеріалів, статистичні розрахунки, написання статті.