You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА СКЛАДОВА ІНСОЛЯЦІЇ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.035

Стеблій Н.М., Акіменко В.Я.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА СКЛАДОВА ІНСОЛЯЦІЇ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ

ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Аналіз даних літератури і власні дослідження показують, що в процесі інсоляції приміщень і територій можуть створюватись умови на виробництві і в побуті для експозиції людини ультрафіолетовим випромінюванням (УФВ), яка супроводжується не лише позитивним впливом на здоров’я людини та умови її проживання, але і несе загрозу ризику немеланомного раку шкіри.

Мета дослідження. Дати комплексну гігієнічну оцінку ультрафіолетової складової інсоляції приміщень і територій на основі ризикового підходу.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані вітчизняні і зарубіжні інформаційні джерела, які стосуються наукового обґрунтування різних критеріїв шкідливості УФВ сонця: ультрафіолетового індексу (УФІ), гранично допустимих рівнів (ГДР), експозиції і еритемно-ефективної дози. З використанням моніторингових і розрахункових даних проведено гігієнічну оцінку УФВ сонця як фактору ризику для здоров’я працюючих і населення по приведеним вище критеріям.

Результати. Приведені величини інтенсивності УФВ на характерних для України географічних широтах, мінімальні еритемні дози (МЕД) помісячні і середньорічні з урахуванням еритемно-ефективної дії в залежності від його спектральних характеристик. Розраховані рівні УФВ діапазону В при трьохгодинній інсоляції деяких приміщень і території, визначені при цьому величини МЕД, ультрафіолетових індексів і рівні перевищення ГДР УФВ для працюючих, а також рівні відносного ризику виникнення немеланомного раку шкіри у людини.

Показано, що з березня по вересень на широті Києва УФІ більше 2, а в червні-липні ці величини сягають 7 і відносяться до «високої категорії експозиції». Доведено, що на протязі всього року експозиція людини на робочому місці на відкритому повітрі, або в приміщенні при відкритому вікні в прямих сонячних променях на 45о пн.ш. в 3 - 42 рази може перевищувати ГДР для УФ-В 0,01 Вт/м2 для професіоналів (згідно з п. 2.1.2 СН № 4557-88), а на 50о пн.ш. - в 2 - 40 разів, при цьому практично в любому місяці року працюючий на відкритому повітрі має можливість отримати дозу ультрафіолетового випромінювання сонця, яка перевищує 0,15 МЕД. Рекомендовано інформувати населення України не лише про оптимальні тривалості перебування на сонці, а і про загрозу, поряд з іншими негативними наслідками тривалої сонячної експозиції, підвищення ризику захворюваності на злоякісні новоутворення шкіри.

Запропоновані рекомендації по організації досліджень по удосконаленню гігієнічної регламентації УФВ як складової інсоляції для працюючих і населення.

Висновки. Ультрафіолетове випромінювання сонця, що проникає крізь однокамерний склопакет із звичайного скла в приміщення, на географічних широтах розташування України, при максимально можливих умовах експозиції працюючого, може додавати до річної дози опромінення 13,65 МЕД (1МЕД - 200 Дж/м2 згідно Стандарту ISO 17166), що несе потенційну загрозу немеланомних злоякісних новоутворень шкіри не більше 18 % (8,7·10-4), в порівнянні з контингентами, які не зазнають такого додаткового навантаження, з прогнозованою величиною ризику смертності від цього захворювання не більше 0,2·10-4.

Експозиція людини в УФВ сонця на протязі більше 3 годин за зміну не лише в прямих сонячних променях, а і в тих, що попадають через скло звичайного вікна в середину приміщення, потребує застосування захисту часом і екраном.

Ключові слова: ультрафіолетове випромінювання, інсоляція, мінімальна еритемна доза, ультрафіолетовий індекс, ризик впливу на здоров’я.

Література

 1. Назаренко В. И., Гвозденко Л. А., Чередниченко И. М. и др. К вопросу определения биодозы солнечного ультрафиолета. Медицина труда и промышленная экология. 2004. № 10. С. 31 – 35.
 2. Darula S., Christoffersen J., Malikova M. Sunlight and insolation of building interiors. Energy Procedia. 2015. №78. Р. 1245 - 1250. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.266
 3. Environmenntal Health Criteria 160: Ultraviolet radiation / World Health Organization. Geneva, 1994. 353 p.
 4. UV radiation: Human exposure to ultraviolet radiation : Health Council of the Netherlands. № 1986/9Е. 1986. 160 р.
 5. Driscoll C. Solar UV trends and distributions.Radiol. Protec. 1992. Bull. 137. P. 7 - 13.
 6. Holick M. F. The photobiology of vitamin D and its consequences for human. Annals of the New York Academy of Sciences. 1985. Volume 453. P. 1 – 13. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1985.tb11793.x
 7. Gies P., Deventer E., Green A. C. et. al. Review of the Global Solar UV Index 2015 Workshop Report. Health Physics. 2018. Volume 114. Issue 1. P. 84 - 90. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000000742
 8. Ультрафиолетовое излучение. УФ-индекс. URL: https://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_index/ru/ (дата звернення 01.10.2018)
 9. Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 5th Ed. ACGIH. 2015. 276 р. URL: http://dl.mozh.org/up/acgih-2015.pdf
 10. International Radiation Protection Association / International Non-Ionizing Radiation Committee. Health issues of ultraviolet. Sunbeds used for cosmetic purposes. Health Physics. 1991. № 61 (2). Р. 285-288.
 11. Sliney D. H. Estimating the solar ultraviolet radiation exposure to an intraocular lens implant. Journal of cataract and refractive surgery. 1987. № 13 (5). Р. 296 - 301. https://doi.org/10.1016/S0886-3350(87)80074-3
 12. Халикова Ф.Р., Куприянов В.Н. Экспериментальные исследования проникновения УФ радиации через оконные стекла. Научно-технический журнал. Вестник МГСУ. 2011. № 3. Т. 2. С. 30 - 35.
 13. Diffey B. L. The risk of skin cancer from occupational exposure to ultraviolet radiation in hospitals. Physics in Medicine & BioIogy. 1988. № 33 (10). Р. 1187 - 1193. https://doi.org/10.1088/0031-9155/33/10/007

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Стеблій Н. М. (ORCID ID 0000-0001-8041-0269) – огляд літератури , обробка даних, аналіз отриманих даних, формування висновків, оформлення статті.

Акіменко В. Я. (ORCID ID 0000-0002-7218-3358) – наукове керівництво, визначення мети, завдання, методів дослідження, аналіз отриманих результатів, формування висновків.