You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ГІПЕРСЕНСИТИВНИЙ ПНЕВМОНІТ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ АЛЕРГІЧНОГО ҐЕНЕЗУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.067

Басанець А.В., Остапенко Т.А., Єрмакова О.В.

ГІПЕРСЕНСИТИВНИЙ ПНЕВМОНІТ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ АЛЕРГІЧНОГО ҐЕНЕЗУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Гіперсенситивний пневмоніт є досить рідким професійним захворюванням. У сучасній структурі професійних захворювань як в Україні, так і за кордоном він реєструється в поодиноких випадках. Гіперсенситивний пневмоніт – захворювання, в основі якого лежить імунологічно індуковане запалення легеневої паренхіми.

Мета дослідження ‒ проаналізувати клінічний випадок професійного гіперсенситивного пневмоніту, діагностованого в клініці професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».

Матеріали та методи дослідження. Історія хвороби пацієнтки Я., результати клінічних, рентгенологічних, лабораторних та функціональних досліджень.

Результати. Обстежена хвора Я., 49 років, близько 10 років працювала пташницею механізованих ферм бройлерного птахівництва за умов дії пилу пуху в концентраціях 0, 68 – 0, 75 мг/м3 при ГДК 2,0 мг/м3, аміаку 18,7 – 18, 9 мг/м3 при ГДК 20,0 мг/м3, сірководню 6,5 – 7,0 мг/м3 при ГДК 10,0 мг/м3 понад 80% робочого часу. Визначений діагноз: Гіперсенситивний пневмоніт, хронічна форма, ЛН ІІ ст. Діагноз підтверджений даними фізикального обстеження, результатами клініко-лабораторних, функціональних та візуалізаційних досліджень, консультаційних висновків та даних про умови праці.

Висновки. Найважливішим завданням медицини праці є профілактика професійних та професійно обумовлених захворювань. Профілактичні огляди відіграють важливу роль для виявлення професійних захворювань на ранніх стадіях. Своєчасне призначення ефективної терапії попереджує прогресування захворювання, розвиток ускладнень, дозволяє зберегти працездатність і високу якість життя працюючих.

Ключові слова: гіперсенситивний пневмоніт, органічний пил, алергічний чинник, профілактика

Література

  1. Epidemiology of occupational hypersensitivity pneumonitis; reports from the UK from the SWORD scheme in the UK from 1996 to 2015 / Barber C.M., Wiggans R.E., Carder M., Agius R. Occup Environ Med. 2017. № 74 (7). P. 528‒530. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-103838
  2. Occupational hypersensitivity pneumonitis: an EAACI position paper / Quirce S. [et al.]. Allergy. 2016. № 71(6). P. 765‒769. https://doi.org/10.1111/all.12866
  3. Burge P.S. Hypersensitivity pneumonitis due to metalworking fluid aerosols. Curr Allergy Asthma Rep. 2016. № 16 (8). P. 59. https://doi.org/10.1007/s11882-016-0639-0
  4. Occupational hypersensitivity pneumonitis in a koji brewer / Ishiguro T. [et al.]. Clin. Case Rep. 2018. № 6 (3). P. 461‒464. https://doi.org/10.1002/ccr3.1317
  5. An unusual presentation of case of human psittacosis / Vande Weygaerde Y. [et al.]. Reapir Mtd Cast Rep. 2018. № 2 (23). P. 138‒142. https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2018.01.010
  6. Morell F., Ojanguren I., Cruz M. J. Diagnosis of occupational hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2019. Jan 14. doi: 10. 1097/ACI. 0000000000000511. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000511
  7. Concomitant hypersensitivity pneumonitis and occupational asthma caused by two different etiological agents / Solana E. [et al.]. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019. Jan 1. doi: 10.1016/j.anai. 2019.01.007. https://doi.org/10.1016/j.anai.2019.01.007
  8. Hypersensitivity pneumonitis in fish processing workers diagnosed by inhalation challenge / Tjialvin G. [et al.]. ERJ Open Res. 2018. Oct. 3; 4(4). doi: 10.1183/23120541. 00071-2018.
  9. Munoz X., Morell F., Cruz M. J. The use of specific inhalation challenge in hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Allergy clin Immunol. 2013. Apr. 13 (2). P.151‒158. https://doi.org/10.1097/ACI.0b013e32835e033b
  10. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». URL: Режим доступу: http: // zakonO.rada.gov.ua /laws/ show / 1662-2000-n (дата звернення: 06.02.2019).

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Басанець А.В. (ORCID ID 0000-0001-8236-4251) – ідея дослідження, аналіз окремих положень, висновки;

Остапенко Т.А. (ORCID ID 0000-0002-3728-6861) – проведення функціональних досліджень, аналіз отриманих результатів;

Єрмакова О.В. (ORCID ID 0000-0001-7622-3639) – аналіз отриманих результатів, написання статті.