You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легенів серед населення м. Кривого Рогу

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.052

Іщенко Л.О.

Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легенів серед населення м. Кривого Рогу

Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Радон і його дочірні продукти розпаду був визнаний як основне джерело радіаційної небезпеки для населення в 1977 році Науковим Комітетом щодо Дії Атомної Радіації. Згідно 115 доповіді Міжнародного Комітету з Радіаційного Захисту, наводяться переконливі докази того, що радон і його дочірні продукти розпаду можуть бути причиною раку легень.

В Кривбасі, регіоні з активним видобутком радійвміщуючої залізної руди, наявність шахтних виробок і кар’єрів, особливий характер забудови житлових селищ, визначають важливість проблеми радону.

Мета дослідження. Визначити ризики захворюваності на злоякісні новоутворення легенів серед населення м. Кривого Рогу в умовах опромінення радоном та його дочірніми продуктами розпаду.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано основні показники захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) легенів населення м. Кривого Рогу у порівнянні з показниками по м. Дніпро, Дніпропетровській області та Україні в цілому за п’ятнадцятирічний період. Статистична обробка результатів щодо захворюваності проводилась за допомогою загальноприйнятих методів описової епідеміології. Визначено величину відносного ризику (RR), яка характеризує силу зв’язку між впливом шкідливих факторів і захворюваннями, та розрахована етіологічна частка (EF). При оцінці статистичних взаємозв’язків між показниками захворюваності на ЗН легенів та рівнями радону в повітрі будинків отримано величину коефіцієнту прямої лінійної кореляції (r).

Результати. В місті Кривому Розі і Дніпропетровській області рівень загальної захворюваності на ЗН достовірно зріс впродовж 1993-2007 рр. Встановлено підвищений рівень захворюваності на ЗН у населення м. Кривого Розу у порівнянні з показниками по місту Дніпру (р<0,01) та Україні (р<0,05, RR=1,14 при CI 1,10–1,19). Середній за 10 років (1997–2006 рр.) рівень захворюваності на ЗН легенів в м. Кривому Розі є достовірно вищим у порівнянні з показниками по місту Дніпру (р<0,01), Дніпропетровській області (р<0,05) та Україні (р<0,01, RR=1,24 при CI 1,11–1,37), а середній за 10 років рівень смертності від ЗН легенів в м. Кривому Розі є достовірно вищим у порівнянні з показниками по місту Дніпру (р<0,01) та Україні (р<0,01, RR=1,25 при CI 1,12–1,41). Зафіксовано підвищений відносний ризик захворіти на ЗН легенів серед чоловічого (RR=1,32 при CI 1,18–1,48; EF=24,2%) та жіночого (RR=1,25 при CI=0,96–1,63; EF=20,0%) населення м. Кривого Рогу порівняно з Україною загалом. Визначено підвищений відносний ризик смертності від ЗН легенів серед чоловічого (RR=1,24 при CI=1,09–1,41; EF=19,4%) та жіночого (RR=1,46 при CI=1,08–1,98, EF=31,5%) населення м. Кривого Рогу порівняно з Україною загалом. Визначено значення коефіцієнту кореляції (r) в одноповерхових будинках - 0,72 (р<0,01); на перших поверхах багатоповерхових будинків – 0,81; вище першого поверху – 0,91(для п’ятиповерхових панельних будинків з аномально високими рівнями радону).

Висновки. В ході проведених досліджень було встановлено, що в м. Кривому Розі, яке за рівнями радону у житлових приміщеннях характеризується як радононебезпечне, відмічається статистично достовірне збільшення показників захворюваності населення на ЗН легенів порівняно із загальноукраїнськими показниками. Визначено підвищений відносний ризик захворюваності та смертності від ЗН легенів серед чоловічого та жіночого населення м. Кривого Рогу порівняно з Україною загалом. Встановлені значення коефіцієнту прямої лінійної кореляції (r) свідчать про наявність зв’язку впливу шкідливого чинника на захворюваність ЗН легенів серед населення промислового регіону з активним видобутком залізної руди.

Ключові слова: ризики, радон, радонова небезпека, рак легенів, залізорудний регіон, населення залізорудного регіону.

Література

  1. Павленко Т. О. Дози опромінення населення України, зумовлені техногенно–підсиленими джерелами природного походження. Довкілля та здоров’я. 2008. № 2. С. 36–38.
  2. ICRP Publication 115. Lung Cancer Risk from Radon and Progeny and Statement on Radon / ed. C.H. Clement. In : Annals of the ICRP. 2010 ; 40 (1) : 64 p.
  3. Ковалевский Л. И., Оперчук А.П., Лось И.П. Состояние радиационной безопасности на урановых шахтах Украины. Довкілля та здоров’я. 2008. № 2. С. 4–6.
  4. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика: монографія. Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво ”Наукова думка” НАН України», 2008. 335 с.
  5. Уманський В. Я., Ластков Д.О., Партас О.В. Особливості оцінки радіаційної безпеки у вугледобувних. Укр. Радіологічний Журнал. 1999. № 7. С. 289–292.
  6. Іщенко Л. О. Радіаційно-гігієнічне обстеження житлових приміщень Криворізького залізорудного регіону. Гігієна населених місць. Київ, 2008. Вип. 52. С. 256–260.
  7. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико–биологических исследованиях с использованием Excel: 2–е изд., перераб. и доп. Київ: МОРИОН, 2001. 408 с.
  8. Кундієв Ю. І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М. та ін. Моніторинг захворюваності на злоякісні новоутворення працюючих в канцерогенонебезпечних виробництвах України (із використанням методів аналітичної епідеміології) : методичні рекомендації. Київ, 2009. 26 с.
  9. Альбом А., Норелл С. Т. Введение в современную эпидемиологию / ред. Мати Раху; пер. с англ. И. Боня. Эстонии: AO RHE, 1996. 122 с.
  10. Гігієна праці: методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд / ред. А.М. Шевченка, О.П. Яворовського. Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. 52 с.

Іщенко Л.О. (ORCID ID 00100-0002-1303-2031)