You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(69) 2021, том.17, №4, 2021

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.04

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Лагутіна О.С., Короленко Т.К., Легкоступ Л.А., Герасімова О.В.

Дослідження гематотоксичної дії мікро і наночастинок оксиду заліза Fe2O3 за умови одноразового та тривалого надходження в організм щурів, УКР, 215–224


Кальниш В.В., Зайцев Д.В.

Психофізіологічні особливості трансформації функціонального стану на тлі хронічного стомлення комбатантів у реабілітаційному періоді з урахуванням їхніх особистісних якостей, УКР, 225–234


Мищенко І., Назаренко В.І., Стопа М., Маслакевич М.

Професійний вплив інфразвуку та низькочастотного шуму: актуальні проблеми гігієнічної регламентації, АНГЛ, 235–244


Шаравара Л.П.

Оцінка вмісту промислового ультрадисперсного аерозолю на робочому місці плавильника металу та сплавів у машинобудівному виробництві, УКР, 245–252


Ткаченко І.В., Антоненко А.М., Борисенко А.А., Коршун О.М., Ліпавська А.О.

Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій на основі спіромезіфену та абамектину для працівників сільського господарства, УКР, 253–260

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Бобко Н.А., Мартиновська Т.Ю., Гадаєва Д.О.

Умови праці та здоров’я операторів телефонного зв’язку: аналітичний огляд, АНГЛ, 261–271


Яструб Т.О., Пригунова В.В., Худенко Н.В., Донцова Д.О., Григор’єва К.В., Коваленко В.Ф.

Аналітичні питання методології оцінки безпечності косметичних засобів (огляд літератури), УКР, 272–281


ОСОБИСТОСТІ


«ВЗІРЕЦЬ СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ». До дня народження академіка НАМН і члена-кореспондента НАН України, професора, доктора медичних наук Ісаака Михайловича Трахтенберга, УКР, 282–284


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


Пам’яті Віктора Володимировича Кірсенка, УКР, 285–286