You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій на основі спіромезіфену та абамектину для працівників сільського господарства

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №4, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.04.253

Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій на основі спіромезіфену та абамектину для працівників сільського господарства

Ткаченко І.В.1, Антоненко А.М.1, Борисенко А.А.1, Коршун О.М.2, Ліпавська А.О.2
1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
2Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Пестицидне навантаження становить потенційну небезпеку не тільки для навколишнього середовища, а й для осіб, які безпосередньо працюють з засобами хімічного захисту рослин. Тому максимальне дотримання всіх гігієнічних вимог і регламентів застосування препаратів є досить важливим для здоров'я працівників.

Мета дослідження – гігієнічна оцінка умов праці та потенційного професійного ризику небезпечного впливу спіромезіфену та абамектину (діючих речовин препарату Оберон Рапід 240 SC, КС) при застосуванні їх на сільськогосподарських культурах.

Матеріали та методи дослідження. Натурні дослідження з вивчення умов праці працівників проведено при вентиляторній обробці яблунь препаратом Оберон Рапід 240 SC, КС. Методом газорідинної, високоефективної рідинної хроматографії та парофазним газохроматографічним методом проводили визначення вмісту діючих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, змивах з відкритих ділянок шкіри та гумових рукавичок, нашивках на спецодязі. Потенційний ризик можливого небезпечного впливу спіромезіфену та абамектину на працівників при комплексному надходженні через дихальні шляхи та шкіру оцінено відповідно до Методичних рекомендацій «Вивчення, оцінка і зменшення ризику…» (затв. МОЗ України 13.05.2009, № 324).

Результати. Розраховані величини професійного ризику для різних шляхів впливу спіромезіфену та абамектину для заправника й тракториста з урахуванням умісту речовин у повітрі робочої зони, змивах з відкритих ділянок шкіри й нашивках на спецодязі не перевищують 1 (допустимий ризик ≤ 1). Комбінований ризик шкідливого впливу на працівників при комплексному надходженні спіромезіфену та абамектину розраховували шляхом простої сумації величин комплексного ризику. Отриманий ризик для заправника склав 7,8 • 10–4 у. о. і для тракториста – 11,1 • 10–4 у. о., що не перевищує 1 і є допустимим значенням. Доведено, що у формуванні професійного комбінованого ризику провідна роль належить інгаляційному (96 %). Рекомендовані терміни виходу працюючих на оброблені інсектицидом Оберон Рапід 240 SC, КС території наступні: 3 доби для проведення механізованих робіт і 7 діб для проведення ручних робіт. Контроль за застосуванням препарату рекомендуємо проводити за абамектином.

Висновки. Показано, що застосування препарату Оберон Рапід 240 SC, КС, в якому поєднуються дві діючі речовини – спіромезіфен та абамектин, при використанні традиційних технічних засобів і дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних регламентів не становить небезпеки для працівників.

Ключові слова: спіромезіфен, гігієнічна оцінка, умови праці, професійний ризик.

Література

  1. Сидоренко В. Актуальні технологічні рішення для ефективного застосування пестицидів. Агроном. 2020. URL: https://www.agronom.com.ua/aktualni-tehnologichni-rishennya-dlya-efektyvnogo-zastosuvannyapestytsydiv/ (дата звернення: 10.07.2021).
  2. Сирота А. І., Вавріневич О. П., Білоус С. В. Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні фунгіциду на основі бентіавалікарб-ізопропілу та фолпету. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 1 (54). С. 50–56. https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.050.
  3. Антоненко А. М. Особливості токсикодинаміки та механізмів дії на організм теплокровних тварин і людини нового інсектициду спіромезіфену. Медичний форум. Науковий журнал. 2019. № 17 (17). С. 4–7.
  4. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87. Киев, 1988. 210 с.
  5. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об’єктів»: затв. наказом від 13.05.2009 № 324. Київ : Міністерство охорони здоров’я України, 2009. 29 с.
  6. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов: МР № 01-19/140-17: утв. 21.12.1995. Москва, 1995. 11 с.
  7. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Москва : Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991. 75 с.