You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка вмісту промислового ультрадисперсного аерозолю на робочому місці плавильника металу та сплавів у машинобудівному виробництві

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №4, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.04.245

Оцінка вмісту промислового ультрадисперсного аерозолю на робочому місці плавильника металу та сплавів у машинобудівному виробництві

Шаравара Л.П.
Запорізький державний медичний університет


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Умови праці працівників, зайнятих процесом плавлення металів, оцінюються як шкідливі, а за деякими факторами – як небезпечні. Дослідження пилу в повітрі робочої зони підтверджують наявність часток крупнодисперсної фракції.

Мета дослідження – оцінка вмісту промислового ультрадисперсного аерозолю на робочому місці плавильника металу та сплавів у машинобудівному виробництві.

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження фізичних властивостей промислового ультрадисперсного аерозолю використовували прилад NanoScan SMPS Скануючий класифікатор наночасток, Модель 3910. Визначали кількість, площу поверхні, об’єм та масову концентрацію частинок розміром від 10 до 416 нм на робочих місцях плавильників при відкритому та вакуумному способі плавлення. Як контрольна група були взяті працівники адміністративного корпусу.

Результати. Встановлено, що на робочому місці плавильників, зайнятих відкритим методом плавлення, загальна концентрація частинок нанорозмірного діапазону більше порівняно з плавленням металу вакуумним способом у 8,2 разу (< 0,00001), за площею поверхні в 7,5 разу (< 0,005), за масовою концентрацією в 7,2 разу (< 0,04). Також відмічалася вірогідна відмінність показників при відкритому плавленні металів порівняно з контролем за концентрацією наночастинок у 11,7 разу (< 0,00001), за площею поверхні в 11,3 разу (< 0,003), за масовою концентрацією в 10,7 разу (<0,03).

Висновки. Підтверджена наявність частинок нанорозмірного діапазону на робочих місцях працівників, зайнятих процесом плавлення металів. Їхня концентрація залежить від методу плавлення та технологічних операцій, які виконує плавильник під час плавлення. Тому визначення вмісту ультрадисперсного промислового аерозолю на робочому місці працівників є важливим етапом при ідентифікації небезпеки та оцінці професійного ризику для здоров’я працюючих з метою застосування ефективних методів профілактики.

Ключові слова: ультрадисперсний промисловий аерозоль, умови праці плавильника, наночастинки, повітря робочої зони, професійний ризик.

Література

 1. Гигиенические особенности условий труда и их влияние на здоровье работников, занятых на производстве феррованадия. Д. М. Шляпников, П. З. Шур, В. Б. Алексеев и др. Медицина труда и промышленная экология. 2013. № 11. С. 12–16.
 2. Апрелева Н. Н., Сетко Н. П. Гигиеническая характеристика индивидуального профессионального риска у рабочих вторичной обработки цветных металлов. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 1289.
 3. Условия развития и особенности течения заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов. Е. М. Власова, Н. К. Вознесенский, В. Б. Алексеев и др. Гигиена и санитария. 2018. № 97 (1). С. 65–69. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-65-69.
 4. Шамансурова Х. Ш. Условия труда горнорабочих при извлечении золота методом гравитационносорбционной технологии. Запорожский медицинский журнал. 2011. Т. 13, № 5. С. 83–85.
 5. Лазаренков А. М. Исследование влияния условий труда на общую заболеваемость литейщиков. Литье и металлургия. 2019. № 3. С. 156–159. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2019-3-156-159.
 6. Лазаренков А. М. Исследование влияния условий труда на работающих в литейных цехах. Литье и металлургия. 2019. № 2. С. 134–137. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2019-2-134-137.
 7. Оценка риска и профилактика патологии органов дыхания у работников титаномагниевых производств. В. Б. Алексеев, Д. М. Шляпников, Е. М. Власова и др. Гигиена и санитария. 2016. № 95 (1). С. 37–41.
 8. Actual problems of exposure risk assessment of finely dispersed aerosols and aerosols of nanoparticles. A. I. Sevalnev, L. P. Sharavara, O. O. Nefedov et al. Запорізький медичний журнал. 2018. Т. 20, № 2 (107). С. 270–274.
 9. Elihn K., Berg P. Ultrafine Particle Characteristics in Seven Industrial Plants. Ann. Occup. Hyg. 2009. Vol. 53, № 5. Р. 475–484. https://doi.org/10.1093/annhyg/mep033.
 10. Hsien Yi., Chung Min Liao. BMI- based approach reveals direct impact of metal dust exposure on influenzaassociated lung function decrement risk in smelters. Journal of Hazardous Material. 2012. Vol. 235–236. P. 210–217.
 11. Особенности заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов в условиях сочетанного воздействия мелкодисперсной пыли и соединений хлора. Е. М. Власова, О. Ю. Устинова, А. Е. Носов и др. Гигиена и санитария. 2019. № 98 (2). С. 153–158.