You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(72) 2022, том.18, №3, 2022

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Нагорна А.М.

Медико-соціальні і демографічні характеристики формування професійної захворюваності в Україні в довоєнний період і в час воєнного стану, УКР, 171–180


Літовченко О.Л., Завгородній І.В., Перова І.Г., Капустник В.А., Беккельманн І.

Оцінка біологічних ефектів в умовах сполученого впливу шкідливих факторів виробництва, АНГЛ, 181–188


Кашуба М.О., Мельник Н.А. Сопель О.М.

Біологічний вік як критерій оцінки ризику смертності та захворюваності, УКР, 189–196


Демецька О.В., Белюга О.Г., Мовчан В.О., Патика Т.І., Цапко В.Г.

Стабілізація допованих титановмісних наноматеріалів в рамках скринінгових досліджень потенційної небезпеки для працюючих та довкілля, УКР, 197–203


Яструб Т.О., Баранов Ю.С., Демченко В.Ф., Заєць Є.Р.

Токсиколого-гігієнічна оцінка сумішевого гербіциду на основі S-метолахлору та тербутилазину з моніторингом мультизалишків препарату у ґрунті, зернових та олійних культурах за методологією QuECHERS, УКР, 204–215


Назаренко В.І., Чередніченко І.М., Леонов Ю.І., Почта В.Н., Шевченко А.В., Бурдейна Н.Б., Яригін А.В.

Гігієнічні засади використання бактерицидних ультрафіолетових монохромних LED опромінювачів відкритого типу для знезараження повітря у приміщеннях, АНГЛ, 216–223


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Іщейкін К.Є., Леоненко О.Б., Патика Т.І.

До питання інтенсифікації вільнорадикального окиснення біосубстратів при дії нанорозмірних матеріалів, УКР, 224–236


Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Козлов К.П.

Особливості та механізми кардіовазотоксичної дії сполук важких металів та їх наночастинок (аналітичний огляд літератури), УКР, 237–252


Андрусишина І.М., Барикін М.А.

Літій як фактор ризику для здоров’я людини та сучасні джерела забруднення навколишнього середовища (огляд літератури), АНГЛ, 253–262