You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні засади використання бактерицидних ультрафіолетових монохромних LED опромінювачів відкритого типу для знезараження повітря у приміщеннях

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №3, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.216

Гігієнічні засади використання бактерицидних ультрафіолетових монохромних LED опромінювачів відкритого типу для знезараження повітря у приміщеннях

Назаренко В.І.1, Чередніченко І.М.1, Леонов Ю.І.1, Почта В.Н.2, Шевченко А.В.3, Бурдейна Н.Б.4,.Яригін А.В.5,
1ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України», м. Київ
2ТОВ «LED Азімут», м. Камянське
3ТОВ «Київська Русь», м. Дніпро
4Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
5ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзеєва НАМН України», м. Київ


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Використання сучасних світлодіодних джерел бактерицидного УФ-випромінювання є перспективним напрямком оздоровлення повітря у приміщеннях постійного або тимчасового перебування людей. В Україні та світі існує нормативна база щодо використання бактерицидного УФ - випромінювання для знезараження повітря та поверхонь у приміщеннях, але потребує гігієнічної регламентації застосування УФ-опромінювачів відкритого типу

Мета дослідження - визначити гігієнічні засади використання бактерицидних ультрафіолетових монохромних світлодіодних (LED) опромінювачів відкритого типу для знезараження повітря у приміщеннях різного призначення.

Матеріали та методи дослідження. Проведені інструментальні виміри інтенсивності ультрафіолетового випромінювання та оцінка фотобіологічної безпечності ультрафіолетового монохромного LED світильника відкритого типу UVC T5-5W-275NM у відповідності до ДСТУ EN 62471:2017, з урахуванням коефіцієнту біологічної дії в діапазоні 210–310 нм розраховані гранично-допустимі експозиції УФ-випромінення для шкіри та ока людини і дози 90,0% та 99,9% бактерицидної дії для найбільш поширених біологічних патогенів: віруси грипу, Streptococcus viridans, Corynebacterium diphtheria, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis.

Результати. Результати вимірювань свідчать, що на відстані більше 2 м від світильника LED UVC T5-5W-275NM протягом 8 годин допускається перебування людини у відповідності до критеріїв безпеки за ДСТУ EN 62471. На відстані 1,0 м від працюючого LED світильника допустимий час перебування з урахуванням ризиків небезпечного впливу на шкіру та око не повинен перевищувати 60 хв. Головною умовою використання відкритих джерел УФ-випромінювання є те, що ефективна бактерицидна доза не повинна перевищувати ефективну граничне значення експозиції для шкіри і ока людини за ДСТУ EN 62471:2017

Висновки. Ультрафіолетові бактерицидні світлодіодні світильники відкритого типу (на прикладі LED UVC T5-5W-275NM), є джерелами монохромного УФ-випромінювання, що підлягає оцінці ризиків експозиції для шкіри та очей за діючими в Україні ДСТУ EN 62471:2017 «Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна». Головною умовою використання відкритих джерел УФ-випромінювання є те, що ефективна бактерицидна доза не повинна перевищувати граничне значення експозиції (ГЗЕ) за ДСТУ EN 62471:2017 – 30 Дж/м2. При розробці рекомендацій щодо застосування джерел УФ-випромінювання у приміщеннях в присутності людей потрібно врахувати видову чутливість мікроорганізмів до УФ-випромінення та його обраний рівень бактерицидної ефективності. Для знезараження вірусів грипу, Streptococcus viridans, Corynebacterium diphtheria, Staphylococcus aureus, з бактерицидним ефектом 99,9% доцільно використовувати монохромні світлодіодні УФ-випромінювачі відкритого типу з довжиною хвилі 230 нм. З метою 99,9% бактерицидного ефекту у випадку вірусу Соvid-19, у присутності людини, доцільним є використання відкритих джерел УФ-випромінювання з довжиною хвилі 220-290 нм.

Ключові слова: гігієнічні засади, бактерицидні ультрафіолетові монохромні LED випромінювачі відкритого типу, знезараження повітря та поверхонь у приміщеннях

Література

 1. Guide R.3.5.1904-04 Use of ultraviolet bactericidal radiation for disinfection of air in premises /Guideline/, (2005), FC GSEN Ministry of Health of the RF, Moscow, 48 p. (in russ.).
 2. Methodical Instructions for the Use of Bactericidal Lamps for Disinfection of Air and Surfaces in Premises N 11-16/03-06, (1995), Ministry of Health of the RF, Moscow, 40 p. (in russ.), available at: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=13835.
 3. GOST R 8.760-2011 Measurement of Energy and Efficiency Characteristics of Ultraviolet Radiation of Bactericidal Irradiators, (2019), Methodology of Measurements", Standartinform, RF, Moscow, 7 p. (in russ.).
 4. SBN V.2.5-28 (2018), State Building Standards of Ukraine. Natural and artificial lighting, Ministry of Regional Construction of Ukraine, Kyiv, 137 p. (in ukr.), available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79885
 5. DSTU EN 62471 2017 (2018), Safety of photobiological lamps and lamp systems (EN 62471:2008, IDT; IES 62471:2006, MOD), SE "UkrNDNC", Kyiv, 33 p. (in ukr.), available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=74817
 6. Directive 2006/25/ec of the European Parliament and of the Council on the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to Risks arising from Physical Agents (artificial optical radiation). Office. Journ. Europe Union. 2006. L 114/38. 22 available at: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:en:PDF
 7. Threhold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents& Biological Exposure Induces. ACGIH. 1977.
 8. Threhold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents& Biological Exposure Induces. ACGIH (2019), Sign. Publ, 308 p., available at: https://riesgosygestion.com/wp-content/uploads/2019/06/tlv2019_entire-book.pdf
 9. Order of the Ministry of Health U dated 06.05.2021 No. 882 "On the approval of sanitary and anti-epidemic rules and norms for the use of ultraviolet bactericidal radiation..."/Registration. in Min. of Justice of Ukraine on 07/28/2021 under No. 978/36600, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-21#Text
 10. Lang, D. (2020), The Spectrum of Mercury Low Pressure Lamps for Disinfection. (Pabl. 23-04-2020), available at: https://www.linkedin.com/pulse/spectrum-mercury-low-pressure-lamps-disinfection-dieter-lang
 11. Buonanno, M., Welch, D., Shuryak, Ig., Brenner, D.J. (2020), Far-UVC light (222nm) efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses, Scientific Reports, 10:10285. Columb. Univ. Irving Med. Center, NY, USA, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2
 12. Nazarenko, V. I., Gvozdenko, L. A., Cherednychenko, I. M. et al. (2004), "On the issue of determining the biodose of solar ultraviolet", Occupational medicine and industrial ecology. No. 10, pp. 31-35. (in riss.)
 13. Steblii, N.M., Akimenko, V.Ya. (2019), "Ultraviolet component of insolation as a risk factor for human health", Ukrainian journal of occupational health. Vol. 15, No. 1, pp. 35 - 45 (in ukr.), https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.035
 14. Carleton, T., Cornetet, J., Huybers, P., Meng, K. C., Proctor, J. (2021), "Global evidence for ultraviolet radiation decreasing COVID-19 growth rates", Proc. Nation. Acad. Sci. USA, January 5, Vol. 118, No. 1, pp. 9, https://doi.org/10.1073/pnas.2012370118
 15. Surmasheva, O. V. Chernysh, O. O., Borovyk, M. P. (2021). Evaluation of the effectiveness of indoor air disinfection using an ultraviolet bactericidal recirculator Ecology and Medicine. Mater. All-Ukrainian science and practice Conf. March 18-19, Kyiv, pp.285-289 (in ukr.).