You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Медико-соціальні і демографічні характеристики формування професійної захворюваності в Україні в довоєнний період і в час воєнного стану

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №3, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.171

Медико-соціальні і демографічні характеристики формування професійної захворюваності в Україні в довоєнний період і в час воєнного стану

Нагорна А.М.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Згідно з оцінками глобальної робочої сили, чисельність якої становить близько 2,84 млрд осіб, майже 2,4 млн щороку помирають внаслідок нещасних випадків на виробництві (до 360 000 загиблих у результаті приблизно 270 млн. нещасних випадків на виробництві) та професійних захворювань (ПЗ) (близько 2 млн померлих.

Професійна захворюваність є значною складовою показників загальної захворюваності працюючих, в який відображається вся складна дія екологічних, генетичних чинників, якості медичної допомоги, способу життя, а також умов праці і трудового процесу (дія фізичних, хімічних, біологічних факторів, тяжкості і напруженості праці, іноді з небезпекою для здоров’я і життя особистого і оточуючих).

Проведені епідеміологічні спостереження за виявленням, реєстрацією, обліком і аналізом професійної захворюваності в Україні за роки незалежності, свідчать про те, що ці процеси потребують перегляду, удосконалення, наближення до критеріїв ЄС.

Мета дослідження. Мета дослідження- надати оцінку медико-соціальним, демографічним детермінантам формування трудового потенціалу України, стану професійної захворюваності в довоєнний період і в час воєнного стану.

Матеріали та методи дослідження. Проведена оцінка чисельності населення країни,його економічної активності за даними Держкомстату України, Центру медичної статистики МОЗ України,[8,9,10,11]. особистих багаторічних спостережень за станом професійної захворюваності в Україні. Були зібрані й оброблені всі основні дані, приведені в «Картах обліку профзахворювань (профотруєнь)» за 2001—2021 рр. Проведено вивчення зайня­тості населення в трудовому процесі, демографічні показники, стан професійної захворюваності насе­лення працездатного віку.Також здійснено аналіз наукових публікацій з використанням електронних ресурсів та баз даних WHO, ILO, PubMed.

Результати. Виявлена залежність формування професійної захворюваності в Україні залежно від стану законодавчої бази з проблем медицини праці, зайнятості населення, його медико-демографічних характеристик, стану медич­ного забезпечення працюючих за роки незалежності, включаючи роки російсько-української війни.

Висновки. Працездатне населення є першочерговою основою формування трудового потенціалу. Кількість насе­лення за роки незалежності країни зменшилась майже на 10,6 млн осіб (20,3%). У віковій структурі населення з загальної чисельності населення особи молодше 14 років складають 13,7 %, що свідчить про зниження резерву трудового потенціалу в майбутньому. Рівні професійної захворюваності постійно знижуються(з 9,0 до майже 1,5тис.), що повязано з недосконалістю законодавчої бази щодо надання медичної допомоги працюючим. Рівень ПЗ залежить також від економічній активності населення,медико-демографічних процесів,впливу військових дій.

Ключові слова: професійні захворювання, медико-соціальні, демографічні характеристики, зайнятість населення

Література

 1. Професійне здоров’я. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», 2022. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/neinfekciyni-zakhvoryuvannya/profesiyne-zdorovya (дата звернення: 07.06.2022)
 2. ООН. Доклад ВОЗ/МОТ: ежегодно около 2 млн. человек умирают от болезней и травм, связанных с работой. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410062 (дата звернення: 04.01.2022).
 3. МОТ. Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершенствования глобальной культуры охраны труда: Документ из ИПС «Кодекс». URL: http://base.safework.ru/safework?print&nd=444400036&spack (дата звернення: 12.06.2022)
 4. WHO. Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report. 2008. URL: http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/ (дата звернення: 14.06.2022)
 5. Нагорна А. М. Трудовий потенціал в Україні: Медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень). Журнал НАМН України. 2016. Т. 22. № 1. С. 70-79.
 6. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз. Київ: Авіцена, 2006. 316 с.
 7. Нагорна А. М., П’ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М. Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 4(45). С. 3–9. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.003
 8. Україна в цифрах: 30 років незалежності: cтат. зб. (інфографіка) / За ред. І. Є. Вернера. Державна служба статистики України. 2021. 93 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/infografika/2021/nezalegn_30/nezalegn_30.pdf (дата звернення: 18.12.2021).
 9. Праця України у 2020 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2021. 292 c.
 10. Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя 2020: cтат. зб./ відп. за вип. М. Тімоніна. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 68 с.
 11. Праця України у 2018 році: статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ: ТОВ «Бук-Друк», 2019. 248 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua›kat_u›zb_pu2018_pdf дата звернення: 22.12.2021).
 12. Karjalainen, Virtanen. World and Health Country Profiles, 2001. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.8255&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 02.05.2022).
 13. Nenonen N., Hämäläinen P., Takala J. et al. Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related Illnesses 2014, made for the ILO Report at XX World Congress, Frankfurt August 2014. doi: https://doi.org/10.13140/2.1.2864.0647. URL: https://www.researchgate.net/publication/265214122_Global_Estimates_of_Occupational_Accidents_and_Work_related_Illnesses_2014_made_for_the_ILO_Report_at_XX_World_Congress_Frankfurt?channel=doi&linkId=540586480cf23d9765a6f87a&showFulltext=true (дата звернення: 27.08.2022).
 14. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва: стат. зб./ за ред. М. Кузнецової. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 343 с.
 15. Населення України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (дата звернення: 07.09.2022).
 16. 6 месяцев войны России против Украины в 10 цифрах. Запорізькі вісті. URL: https://zv.zp.ua/133779-2-6-mesjacev-vojny-rossii-protiv-ukrainy-v-10-cifrah/ (дата звернення: 15.08.2022).
 17. Зізнався вперше! Залужний повідомив реальні втрати наших героїв: такої цифри не очікували, 22 серпня 2022 р. URL: https://korupciya.com/ziznavsya-vpershe-zaluzhnyj-povidomyv-realni-vtraty-nashyh-geroyiv-takoyi-czyfry-ne-ochikuvaly/ (дата звернення: 01.09.2022).