You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(74) 2023, том.19, №1, 2023

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Нагорна А.М., Радіонов М.О., Бочарова О.Б.

Нещасні випадки на виробництві під час воєнного стану: особливості розслідування, облік і реєстрація, 3–10, УКР


Кальниш В.В., Тринька І.С., Пашковський С.М., Богуш Г.Л., Коваль Н.В.

Психофізіологічні особливості розвитку втоми в операторів безпілотних авіаційних комплексів, 11–20, УКР


Павліченко О.Ф.

Особливості професійної захворюваності у працівників підприємства сучасної гірничодобувної промисловості України, 21–25, УКР


Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О.

Результати біомоніторингу експозиції токсичними металами працюючих на виробництві в Україні в 2002–2022 роках, 26–35, УКР


Діденко М.М., Мельник Н.А., Патика Т.І., Зінченко В.М.

Механізм процесів проникнення наночастинок сульфіду свинцю крізь структури гемато-тканинного бар’єра дерми шкіри за морфологічними ознаками, 36–41, УКР


Назаренко В.І., Леонов Ю.І., Глива В.А., Бурдейна Н.Б., Чередніченко І.М., Почта В.Н., Голубєва А.О.

Вплив випромінювання УФ-LED світильників на показники мікрофлори в аудиторіях університету, 42-50, АНГЛ


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Беатріс Тільман, Лінда Фосс, Ігор Завгородній, Хайко Шуман, Ірина Беккельманн

Варіабельність серцевого ритму як показник напруги психологічного стресу у персоналу швидкої медичної допомоги протягом робочого дня: систематичний огляд, 51–60, АНГЛ


Дмитруха Н.М.

Нанотоксикологія – новий напрям у промисловій токсикології, завдання та результати дослідження, 61-74, УКР


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


Пам’яті Леоніда Мойсейовича Шафрана, 75–76, УКР


Світлій пам’яті академіка Ісаака Михайловича Трахтенберга, 77-81, УКР