You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Нещасні випадки на виробництві під час воєнного стану: особливості розслідування, облік і реєстрація

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №1, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01.003

Нещасні випадки на виробництві під час воєнного стану: особливості розслідування, облік і реєстрація

Нагорна А.М.1, Радіонов М.О.2, Бочарова О.Б.3
1 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2 Державна служба України з питань праці, м. Київ
3 Районна державна адміністрація, м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Професійне здоров’я відображає соціально-економічні зміни в суспільстві, формування трудового потенціалу країни, якість життя та умови праці населення. У всьому світі професійні захворювання, нещасні випадки (НВ) – головна причина смертності, пов’язаної з трудовою діяльністю. За оцінками Міжнародної організації праці близько 2,3 млн чоловіків і жінок у світі щорічно гинуть у результаті НВ на робочому місці або пов’язаних з роботою захворювань – у середньому 6000 осіб щодня. У всьому світі щорічно реєструється понад 340 млн НВ на виробництві. В Україні останніми роками відмічається поступове зниження рівня виробничого травматизму, але поглиблений його аналіз свідчить, що статистичні показники не повністю розкривають складність існуючої ситуації щодо формування кількості травм на виробництві та якості їхнього обліку та реєстрації, особливо коли це стосується змін у законодавстві щодо випадків COVID-19, випадків раптової смерті на робочому місці, які визнаються пов’язаними з виробництвом. Особливо це стосується воєнного часу, коли спостерігається міграція населення, релокація підприємств, зміна умов розслідування НВ у зв’язку з проведенням бойових дій.

Мета дослідження – виявлення закономірностей формування показників виробничого травматизму в Україні в умовах воєнного часу (на прикладі м. Києва).

Матеріали та методи дослідження. Вивчення поширеності виробничого травматизму було здійснено за принципом суцільної статистичної вибірки первинних документів, складених на всі випадки вперше виявлених і зареєстрованих в Україні НВ на виробництві та Актів за формою Н-1 (у разі, коли НВ визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) за 2020–2022 роки. Аналіз виробничого травматизму проведено за видами економічної діяльності, причинами виникнення та визначені шляхи покращення щодо обліку випадків виробничого травматизму.

Результати. За 2022 рік до відповідних установ міста Києва надійшло 946 повідомлень про НВ (із них 405 – COVID-19), внаслідок яких постраждала 1051 особа, у тому числі 152 – смертельно, що на 139 % повідомлень менше, ніж у 2021 році. За результатами розслідування НВ, що сталися в 2022 році, на 354 потерпілих були складені акти за формою Н-1/П, у тому числі 36 зі смертельним наслідком. У структурі поширеності захворювань населення працездатного віку міста Києва у 2022 році спостерігається зменшення кількості НВ порівняно з аналогічним періодом минулого року на 116 %. Кількість захворювань на COVID-19 медичних працівників міста Києва в 2022 році зменшилась порівняно з 2021 роком на 62 %, із 2020 роком – на 87 %. Найбільша кількість НВ зареєстрована серед працюючих під час виконання трудових обов’язків в умовах бойових дій на критичних підприємствах життєзабезпечення міста, таких як енергетика, залізничний транспорт, військові об’єкти, нафтогазові об’єкти, тепломережі тощо. Причинами настання НВ у 2022 році є: організаційні – 42,94 % від усієї кількості травмованих від НВ, пов’язаних з виробництвом; техногенні, природні, екологічні та соціальні – 31,36 %; психофізіологічні – 10,45 %, інші – 12,71 % НВ. Аналіз виробничого травматизму свідчить, що в 2022 році в місті Києві спостерігається зменшення кількості НВ порівняно з аналогічним періодом минулого року на 62 % (із 567 потерпілих у 2021 році до 354 потерпілих у 2022 році).

Висновки. 1. Показники НВ на виробництві формуються з урахуванням, окрім законодавчого регулювання, значного зменшення кількості мешканців за рахунок міграції, релокації підприємств або їх закриття, змін умов розслідування НВ на виробництві, що сталися у зв’язку з проведенням бойових дій. 2. У 2022 році суб’єктами господарювання міста Києва до відповідних установ надано 946 повідомлень про НВ (із них 405 щодо захворювань працівників на COVID-19), внаслідок яких втратила працездатність 1051 особа, у тому числі 152 смертельно. Порівняно з попереднім роком кількість повідомлень зменшилась на 139 %, а кількість травмованих –на 116 %. 3. Серед загального спектра причин настання НВ переважають організаційні – 42,94 %, психофізіологічні – 10,45 %, технічні – 2,54 %, техногенні, природні, екологічні та соціальні– 31,36 %, інші причини – 12,71 %. 4. Найбільша кількість НВ зареєстрована в галузях «Охорона здоров’я» – 18,4 %, «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» – 18,9 %, «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» – 16,9 %, «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 9,3 %. 5. Найбільше НВ при виконанні службових обов’язків в умовах бойових дій зареєстровано на критичних підприємствах життєзабезпечення міста, а саме: ДП «Антонов», АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Укренерго», АТ «Укртранснафта», ТОВ «Київський бронетанковий завод», ДП «Нафтогазбезпека», КП «Київтеплоенерго», КО «Київмедспецтранс», АТ «Укрпошта».

Ключові слова: слова: виробничий травматизм, воєнний стан, види економічної діяльності, бойові дії.

Література

 1. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of theburden of disease from environmental risks. A. Prüss-Ustün, J. Wolf, C. Corvalán et al. World Health Organization. Geneva, 2016. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4222870/mod_resource/content/1/9789241565196_eng.pdf (дата звернення: 05.01.2023).
 2. WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000–2016: technical report with data sources and methods. World Health Organization and International Labour Organization. 2021. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/345241 (дата звернення: 25.01.2023).
 3. Human Development Report 2015. Work for Human Development. United Nations Development Program (UNDP). 2015. URL: https://hdr.undp.org/ system/files/documents/2015humandevelopmentrepo rtpdf_1.pdf/ (дата звернення: 10.01.2023).
 4. Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease. World Health Organization. Geneva : WHO, 2016. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf?ua=1 (дата звернення: 10.01.2023).
 5. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Th. Vos, R. M. Barber, B. Bell et al. Lancet. 2015. Vol. 386 (9995). P. 743–800. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4.
 6. World Health Organization. Healthy Life Expectancy Index. Geneva, 2022. URL: http://who.int/data/gho/ (дата звернення: 10.01.2023).
 7. Health statistics tables by country, WHO region and globally: Annex 2. World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. World Health Organization. Geneva, 2020. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf (дата звернення: 08.01.2023).
 8. Нагорна А. М., Савенкова Н. В. Стан виробничого травматизму в Україні в умовах пандемії COVID-19. Український журнал з проблем медицини праці. 2021. Т. 17, № 3. С. 160–175. https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.160.
 9. Стан виробничого травматизму в Україні в динаміці спостереження за 2013–2018 роки. А. М. На - горна, Н. В. Савенкова, І. Г. Кононова, М. П. Соколова. Український журнал з проблем медицини праці. 2020. Т. 16, № 3. C. 163–172. https://doi.org/10.33573/ujoh2020.03.163.
 10. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337 {Зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 1 від 05.01.2021, № 1350 від 02.12.2022}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#Text. (дата звернення: 20.01.2023).
 11. Захист та адаптація працівників в екстремальних умовах: матеріали круглого стола, організованого журналом «Охорона праці» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 28.04. 2022 (презентації доповідей Д. Григоренко, С. Сокуренко, О. Кудрявцев). URL: https://ohoronapraci.kiev.ua/seminar/webinar/kruglij-stil-zahist-ta-adaptacia-pracivnikiv-vekstremalnih-umovah (дата звернення: 20.01.2023).