You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Результати біомоніторингу експозиції токсичними металами працюючих на виробництві в Україні в 2002-2022 роках

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №1, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01.026

Результати біомоніторингу експозиції токсичними металами працюючих на виробництві в Україні в 2002–2022 роках

Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О.
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», Київ, Україна


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. В статті відображено результати біомоніторингу токсичних металів у біологічних середовищах працюючих на різних виробництвах, пов‘язаних з експозицією AI, Pb, Mn, Cd, Cr, Ag, Mn, Fe. В результаті аналізу сучасної літератури показано, що поняття «норма» не є сталою величиною через гетерогенність геохімічних умов проживання, шкідливих звичок, характеру харчування, віку та гендерних відмінностей та інших факторів.

Мета дослідження. Дати оцінку та узагальнити опрацьовані впродовж останніх 20 років результати оцінки вмісту токсичних металів (Pb, Cd, Cr, Al, Mn, Fe, Ag) у біологічних середовищах дорослого населення і працюючих на різних виробництвах із впливом токсичних металів.

Матеріали та методи дослідження. Вміст токсичних металів та есенційних мікроелементів визначали у біологічних середовищах (волосся, цільна кров, сироватка крові) здорових осіб-волонтерів та працюючих на виробництвах (акумуляторники, зварювальники, радіомонтажники, водії, шахтарі, ювеліри). Для визначення вмісту токсичних металів та есенційних елементів був використаний оптико-емісійний спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою (ОЕС-ІЗП), методи математичної статистики.

Результати. Вміст токсичних металів у біологічних середовищах населення та працюючих не є сталою у часі величиною. Референтні рівні вмісту токсичних металів та есенційних макро- (МаЕ) та мікроелементів (МЕ), внаслідок використання різних методичних підходів та лабораторного обладнання під час їх визначення, мають значні коливання величин. У біологічних середовищах людини з часом, в залежності від регіону проживання та характеру забруднення ними довкілля, референтні значення можуть змінюватись в значній мірі. Клінічна лабораторна діагностика інтоксикації у працюючих в шкідливих умовах та населення загалом потребує впровадження в Україні нових підходів що до біологічного нормування вмісту токсичних металів та есенційних мікроелементів у біологічних середовищах людини та затвердження регламентів з урахування вікових особливостей та регіону проживання..

Ключові слова: токсичні метали, есенційні мікроелементи, біологічні середовища (цільна кров, сироватка крові та волосся), референтні значення, маркери експозиції, біологічний моніторинг, виробнича експозиція.

Література

 1. Оберлис Д., Харланд Б., Скальный А. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и животных. Санкт-Петербург : Наука, 2008. 544 с.
 2. Здоров’я населення – індикатор екологічного благополуччя : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О. М. Довженко; НБ ЗДМУ. Запоріжжя, 2018. 40 с.
 3. Использование методологии биомониторинга для оценки экспозиции к химическим загрязнителям / И.Н. Ильченко и др. Гигиена и санитария. 2015. № 7. С.85-89.
 4. ВОЗ. Европейское региональное бюро. Показатели на основе биомониторинга экспозиции к химическим загрязнителям: отчет о совещании. Катанья, Италия, 2012. 43 с.
 5. Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О., Лубянова І.П., Харченко Т.Д. Методичні рекомендації (111)72.14/133.14 «Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою». Київ : Авіцена, 2014. 60 с.
 6. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев : Мединформ, 2017. 578 с.
 7. Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О. Мікроелементози в Україні (до проблеми використання спектральних методів для оцінки екологічно та професійно обумовлених порушень мінерального обміну у людини). Науковий журнал МОЗ України. №3 (4). С. 136-146.
 8. Демченко В. Ф., Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г., Лубянова І. П., Єрмакова О. В. Особливості застосування неінвазивних біологічних субстратів у біомоніторингу експозиції важкими металами на виробництві. Український журнал з проблем медицини праці. 2012. № 4. С. 29– DOI: https://doi.org/10.33573/ujoh2012.04.029.
 9. Stojsavljević A., Jagodić J., Vujotić L. et al. Reference values for trace essential elements in the whole blood and serum samples of the adult Serbian population: significance of selenium deficiency. 2020. Vol. 27(2) P.1397-1405. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-019-06936-8.
 10. Saravanabhavan G., Werry K., Walker M. et al. Human biomonitoring reference values for metals and trace elements in blood and urine derived from the Canadian health measures survey 2007– Inter. J. of Hygiene and Environmental health. 2016. Vol. 220, No. 2, Pt A. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.10.006.
 11. Gilles L., Govarts E., Martin L.R., Andersson A.M. Harmonization of Human Biomonitoring Studies in Europe: Characteristics of the HBM4EU-Aligned Studies Participants. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19(11). P. 6787. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19116787.
 12. Tavares A.M., Viegas S., Louro H., Goen Th. et al. Occupational exposure to hexavalent chromium, nickel, and PAHs:a mixtures risk assessment approach based on literature exposure data from European countries. 2022. Vol. 10(8) P. 431. DOI: https://doi.org/10.3390/toxics10080431.
 13. Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals / Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention. 2009. 530 р.
 14. Pawlas N., Dobrakowski M., Kasperczyk A., Kozłowska A., Mikołajczyk A., Kasperczyk Sł. The Level of Selenium and Oxidative Stressin Workers Chronically Exposed to Lead. Biol Trace Elem Res. No. 170. C. 1-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s12011-015-0435-z.
 15. Haines D. A., Murray J. Human biomonitoring of environmental chemicals—Early results of the 2007–2009 Canadian Health Measures Survey for males and females. International Journal of Hygiene and Environmental Health. Vol. 215. No. 2. P. 133-137. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2011.09.008.
 16. Ivanenko N.B., Ivanenko A.A., Solovyev N.D., Zeimal A. E., Navolotskii D.V., Drobyshev E.J. Biomonitoring of 20 trace elements in blood and urine of occupationally exposed workers by sector field inductively coupled plasma mass spectrometry. 2013. Vol. 116. P. 764-769. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.07.079.