You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив випромінювання УФ-LED світильників на показники мікрофлори в аудиторіях університету

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №1, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.01.042

Вплив випромінювання УФ-LED світильників на показники мікрофлори в аудиторіях університету

Назаренко В.І., Леонов Ю.І., Глива В.А., Бурдейна Н.Б., Чередніченко І.М., Почта В.Н., Голубєва А.О.
1ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України», м. Київ
2Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
3ТОВ «LED Азімут», м. Кам’янське


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Використання сучасних світлодіодних джерел бактерицидного УФ-випромінювання є перспективним напрямком оздоровлення повітря у приміщеннях постійного або тимчасового перебування людей. В Україні та світі існує нормативно-методична база щодо використання бактерицидного УФ-випромінювання для знезараження повітря та поверхонь у приміщеннях, але впровадження монохромних УФ-опромінювачів відкритого типу потребує досліджень ефективності їх застосування та розроблення гігієнічних рекомендацій щодо їх використання в місцях скупчення людей.

Мета дослідження – визначити ефективність застосування бактерицидних ультрафіолетових монохромних світлодіодних (LED) опромінювачів відкритого типу для знезараження робочих поверхонь в аудиторіях вищого навчального закладу.

Матеріали та методи дослідження. Інструментальні виміри інтенсивності ультрафіолетового випромінювання та оцінка фотобіологічної безпечності ультрафіолетового монохромного LED світильника відкритого типу UVC T5-5W-275NM проведені у відповідності до ДСТУ EN 62471:2017. З урахуванням коефіцієнту біологічної дії, в діапазоні 210–310 нм розраховані гранично-допустимі експозиції УФ-випромінення для шкіри та ока людини і дози 90,0% та 99,9% бактерицидної дії для найбільш поширених біологічних патогенів: Influenza virus (вірус грипу), Streptococcus viridans (Стрептокок зелений), Corynebacterium diphtheria (дифтерійна паличка), Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок), Mycobacterium tuberculosis (паличка Коха).

Результати. Результати вимірювань свідчать, що на відстані більше 2 м від світильника LED UVC T5-5W-275NM протягом 8 годин допускається перебування людини у відповідності до критеріїв безпеки за ДСТУ EN 62471. На відстані 1,0 м від працюючого LED світильника допустимий час перебування з урахуванням ризиків небезпечного впливу на шкіру та око не повинен перевищувати 60 хв. Головною умовою використання відкритих джерел УФ-випромінювання є те, що ефективна бактерицидна доза не повинна перевищувати граничне значення експозиції (ГЗЕ) за ДСТУ EN 62471:2017.

Висновки. Ультрафіолетові бактерицидні світлодіодні світильники відкритого типу (на прикладі LED UVC T5-5W-275NM), є джерелами монохромного УФ-випромінювання, що підлягає оцінці ризиків експозиції для шкіри та очей за діючими в Україні ДСТУ EN 62471:2017 «Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна». При використанні використання відкритих джерел УФ-випромінювання ефективна бактерицидна доза не повинна перевищувати граничне значення експозиції (ГЗЕ) за ДСТУ EN 62471:2017 – 30 Дж/м2.

При розробці рекомендацій щодо застосування джерел УФ-випромінювання у приміщеннях в присутності людей потрібно врахувати видову чутливість мікроорганізмів до УФ-випромінення та його обраний рівень бактерицидної ефективності. Для знезараження вірусів грипу, зеленого стрептококу, дифтерійної палички, золотистого стафілококу, з бактерицидним ефектом 99,9% доцільно використовувати монохромні світлодіодні УФ-випромінювачі відкритого типу з довжиною хвилі 230 нм. З метою 99,9% бактерицидного ефекту у випадку вірусу Covid-19, у присутності людини, доцільним є використання відкритих джерел УФ-випромінювання з довжиною хвилі 220-290 нм.

Ключові слова: показники мікрофлори, бактерицидні ультрафіолетові світлодіодні світильники, знезараження поверхонь у приміщеннях.

Література

 1. Дикий Л.І., Холупяк Ю.І., Шевельова Н.Ю. та ін. Мікробіологія. Харків: “Професіонал”, 2006. 433 с.
 2. Чуєшов В.І., ХохловаЛ.М., Ляпунова О.О. та ін. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств. Технологія ліків промислового виробництва. Харків: НФаУ “Оригінал”. т.1. 693 с.
 3. Fierer N, Lauber C.L., Zhou N., McDonald D., Costello E.K., Knight R. Forensic identification using SK in bacterial communities. Proc Nat. Acad Sci USA. 2010. Vol.107: P. 6477-6481. 10.1073/pnas.1000162107.
 4. Hübner N-O, Hübner C, Kramer A, Assadian O: Survival of bacterial pathogens on paper and bacterial retrieval from paper to hands: preliminary results. Am J Nurs. Vol. 111. P. 30-34.
 5. Flores GE, Bates ST, Knights D, Lauber CL, Stombaugh J, Knight R, Fierer N: Microbial biogeography of public restroom surfaces. PLoSOne. 2011, 6: e28132-10.1371/journal.pone.0028132.
 6. MeadowF., Altrichter A.E., Kembel S.W., Moriyama M., O’Connor T.K., Womack A.M., Brown G.Z., Green J.L., Bohannan B.J.M. Bacterial communities on classroom surfaces vary with human contact. Microbiome. Vol. 2, Article number: 7 (2014) doi:10.1186/2049-2618-2-7.
 7. Наказ МОЗ У від 06.05.2021 р. №882 “Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання…”/Зареєст. в Мін. юстиції України 28.07.2021 р. за № 978/36600. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-21#Text
 8. Центр громадського здоров’я МОЗ України. Рекомендації щодо використання ультрафіолетового опромінення (УФ) для дезінфекції (Дата звернення 06.2020) https://phc.org.ua/news/rekomendacii-schodo-vikoristannya-ultrafioletovogo-oprominennya-uf-dlya-dezinfekcii
 9. Lang D. The Spectrum of Mercury Low Pressure Lamps for Disinfection. (Pabl. 23-04-2020) Режим доступу https://www.linkedin.com/pulse/spectrum-mercury-low-pressure-lamps-disinfection-dieter-lang
 10. Mphaphlele M., Dharnadhikari A.S., Jensen P.A., Rudnick S.N. et al. (2015) Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: A basis for new dosing guidelines. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 192(4). P. 477-484
 11. Diffey B.L. 1991. Solar ultraviolet radiation effects on biological systems. Physics in Medicine and Biology. Vol.36 (3). P.299–328.
 12. Nazarenko V. I., Cherednichenko I. M., Leonov Yu. I., Pochta V. N., Shevchenko A. V., Burdeina N. B., Yarygin A. V. The hygienic principles of using bactericial ultraviolet monochrome led irradiators of the open type for premises air disinfecting. Ukrainian Journal of Occupational Health,. 2022. Vol.18 (3), P. 216–223. doi.org/10.33573/ujoh2022.03.216
 13. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications.(2019).Ch 62.Ultraviolet air and surface treatment. P. 62.1–62.17.https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/i-p_a19_ch62_uvairandsurfacetreatment.pdf
 14. Leonov Yu.I., Nazarenko V.I., Myshchenko I. (2022) Microbiome of office premises and prevention of its harmful effect on office workers (review article) Ukrainian Journal of Occupational Health. Vol.18. No 1. P. 63-70
 15. Supplement to the Standard of Building Biology Testing Methods SBM-2015: Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas. Baubiologie maes. Inst. für Baubiologie, Nachhaltigkeit.2015.4 p
 16. Makhniuk V.M., Harkavyi S.I., Nazarenko V.I., Chorna V.V. Research of the factors influencing the health of rural and urban schoolchildren studying at secondary educational institutions by sanitary-hygienic indicators. Журнал Довкілля та Здоров'я (Environment and Health.) Т. 94 (№ 1), С. 56-63. https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/5739
 17. Katiyar V. Assessment of indoor air micro-flora in selected schools. Adv Environ Res. 2013. №2 (1). Р. 61–80.
 18. Редчіц М. А., Сергета І. В., Редчіц Є. М. (2019) Ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітря навчальних приміщень молодших школярів-ліцеїстів та його ефективність. Вісник Вінницького національного медичного університету. Т. 23. №2. С.304 -308.
 19. Сурмашева О. В. Черниш О. О., Боровик М. П. Оцінка ефективності знезараження повітря приміщень за застосування рециркулятора ультрафіолетового бактеріцидного Екологія та медицина. Матер. Всеукраїн. наук.-практ. Конф. 18-19 березня 2021 р.К,2021. С.285- 289.
 20. ДСТУ EN 62471:2017“Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна (EN 62471:2008, IDT; ІЕС 62471:2006, MOD)”. Київ. ДП “УкрНДНЦ”. 2018. 33 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=74817
 21. Directive 2006/25/ec of the European Parliament and of the Council on the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to Risks arising from Physical Agents (artificial optical radiation). Journ. Europ. Union. 2006. L 114/38. 22 р. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:en:PDF.
 22. Руководство Р.3.5.1904—04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях /Руководство/.ФЦ ГСЄН МЗ, М. 2005. 48 с.
 23. Санітарна мікробіологія: методичні вказівки з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для студентів-магістрів II–IІІ курсів за спеціальністю “Медицина”, “Стоматологія” освітньо-кваліфікаційного рівня – “Магістр” / упоряд. Н.І. Коваленко, Т.М. Замазій. – Харків: ХНМУ, 2021. – 48 с.
 24. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред. В.П.Широбокова. – 3-тє вид., оновл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2021. 920 с. ISBN 978-966-382-874-9