You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(61) 2019, Том.15, № 4, 2019

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 4, 2019

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Луговський С.П., Демецька О.В., Цапко В.Г.

Сучасні підходи до тестування та регламентації наноматеріалів, pp. 263–270

Кальниш В.В., Опанасенко В.В.

Особливості формування компенсаторної функціональної поведінки у військовослужбовців, що перебувають в зоні бойових дій, pp. 271–280

К. Вангелова, І. Димитрова, І. Цекова, Р. Стоянова

Вплив факторів ризику, пов'язаних з роботою, на симптоми здоров'я лікарів у лікарнях, pp. 281–288

Шидловська Т.А., Ковальчук П.М.

Основні фактори ризику технологічного процесу та захворювання верхніх дихальних шляхів у працівників на виробництві азотовмісних сполук , pp. 289–298

Філіп Кісс, Марк Де Меестер, Таге С. Крістенсен, Елс Клейс, Лутгарт Брекман

Зв'язок між низькою працездатністю у тудових колективах та соціальними відносинами - перехресний аналіз 63 робочих колективів громадського сектору, pp. 299–306

Голованова І. А., Касинець С.С., Гавловський О. Д.

Особливості розподілу первинно визнаних інвалідами учасників антитерористичної операції за період 2016-2018 рр., pp. 307–311

Омельчук С.Т., Стеценко О.В., Гиренко Т.В.

Еколого-гігієнічні аспекти застосування протруйників. Для обробки насіння сої, pp. 312–317

Думицька І.В., Солоха Н.В.

Космічне сміття як глобальна і промислово-екологічна проблема. Шляхи її розв’язання, pp. 318–324

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 325-329