You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Еколого-гігієнічні аспекти застосування протруйників Для обробки насіння сої

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, No 4, 2019

Еколого-гігієнічні аспекти застосування протруйників. Для обробки насіння сої

Омельчук С.Т., Стеценко О.В., Гиренко Т.В.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.312

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Реферат. Передпосівна обробка насіння є важливою складовою системи комплексного захисту сільськогосподарських культур, оскільки забезпечує захист рослин від основних шкідників на ранніх етапах росту культури. Цей прийом також перспективний з точки зору екології та гігієни, оскільки дає можливість скоротити кількість обробок вегетуючих рослин інсектицидами та фунгіцидами.

Асортимент засобів для обробки насіння сої постійно збільшується, зокрема за рахунок появи комплексних препаратів. У зв’язку з цим актуальним є питання щодо безпечного застосування препаратів для обробки насіння як для персоналу, який проводить обробку, так і для навколишнього середовища.

Мета. Метою роботи була гігієнічна оцінка умов праці та ризику забруднення об’єктів навколишнього середовища під час проведення робіт з обробки насіння сої.

Матеріали та методи. У роботі використано наступні методи натурного гігієнічного експерименту, газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії; розрахункові та статистичні методи.

Результати. В повітрі робочої зони під час протруювання та висіву обробленого насіння сої вміст діючих речовин не перевищував встановлених гігієнічних нормативів.

На поверхні шкіри кожного працівника діючі речовини не виявлені.

Висновок. Встановлено, що використання препаратів різного хімічного складу (Вайбранс RFS, TH; Максим Адванс 195, FS, TH; Селест Топ, 312, SFS, TH; Стамина, ТК; Стандак, ТН; Сферико, ТН) для протруювання насіння сої в умовах агропромислового комплексу з урахуванням технічних вимог, безпечне з позиції гігієни праці та екології

Ключові слова: протруйники, умови праці, хроматографія, гігієнічні регламенти

Література

  1. Судденко В.Ю. Посівні насіння й врoжайність пшениці м´якої ярої залежно від посівної обробки протруйниками та добривами. Миронівський вісник. 2016. № 3. C. 160-169.. https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119435
  2. Panyuta O., Belava, V., Fomaidi S., Kalinichenko, O, Volkogon M. and Taran N. (2016), “Effect of Pre-sowing Seed Treatment with Metal Nanoparticles on the Formation of the Defensive Reaction of Wheat Seedlings Infected with the Eyespot Causal Agent”, Nanoscale Research Letters, 11, 92-96. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1305-0
  3. Weigh Wang, Qian Chen, Saddam Hussain, Junhao Mei, Huanglin Dong, Shaobing Peng, Jianliang Huang, Kehui Cui and Lixiao Nie. (2016), “Pre-sowing Seed Treatments in Direct-seeded Early Rice: Consequences for Emergence, Seedling Growth and Associated Metabolic Events under Chilling Stress”, Scientific Reports, 6, 6-10. https://doi.org/10.1038/srep19637
  4. Кузменко Н.В., Литвинов А.Є., Передпосівна обробка насіння пшениці м´якої озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) в захисті від кореневих гнилей. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Випуск 16. С. 105-109.