You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні підходи до тестування та регламентації наноматеріалів

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, № 4, 2019

Сучасні підходи до тестування та регламентації наноматеріалів

Луговський С.П., Демецька О.В., Цапко В.Г.

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.263

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Сьогодні існує ряд перешкод для ефективної оцінки наночастинок та наноматеріалів на предмет безпеки та впливу на навколишнє середовище. Також залишається відкритим питання нормування продуктів нанотехнологій.

Мета дослідження. Проаналізувати сучасні стратегії тестування та нормування наноматеріалів та визначити основні питання, відповіді на які сприятимуть поліпшенню оцінки ризиків та зменшенню потенційної небезпеки для людей та довкілля.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз нормативно-правового регулювання в сфері нанотехнологій та наукових публікацій, присвячених тестуванню та нормуванню наночастинок та наноматеріалів з використанням електронних ресурсів та баз даних WHO, ILO, PubMed за допомогою бібліосемантичного методу.

Результати. Безпека наноматеріалів може бути забезпечена шляхом проведення випробувань на тваринах лише в крайньому випадку. Відсутність адекватних фізико-хімічних характеристик наночастинок обмежує надійність результатів токсикологічних досліджень. Оцінка небезпеки кожного окремого варіанту наноматеріалу є нездійсненою та небажаною з економічних причин. Науково обґрунтовані підходи до групування наноматеріалів дозволяють прогнозувати токсичність речовини шляхом порівняння її з іншими подібними речовинами.

Висновки. Надійна і достатня характеристика матеріалу є обов'язковою вимогою до початку досліджень токсичності. В токсикологічних дослідженнях слід уникати використання наночастинок лабораторного або екзотичного типу та/або у високих дозах. Необхідним є розробка стандартизованих методологічних підходів in vitro. Наночастинки, що є побічним процесом ненатехнологічних виробничих процесів, на сучасному етапі не підлягають гігієнічній регламентації. Для встановлення тимчасових розрахункових регламентів для наноматеріалів можуть бути використані коефіцієнти безпеки та використано підхід щодо групування наноматеріалів.

Ключові слова: наноматеріали, наночастинки, тестування, регламентація

Література

 1. Warheit D.B (2018), “Hazard and risk assessment strategies for nanoparticle exposures: how far have we come in the past 10 years?” F1000Res, 7, 376- 381. https://doi.org/10.12688/f1000research.12691.1
 2. Rehna. V. J. , Siddique А. (2018), “Risk Evaluation and Exposure Hazards of Engineered Nanomaterials: A Survey”, American Journal of Engineering Research. 1 (7), 235-245.
 3. Arts J.H. Hadi M., Irfan M.A. (2015), “A decision-making framework for the grouping and testing of nanomaterials (DF4nanoGrouping)”, Regul Toxicol Pharmacol., 2 (71), 1-27. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2015.03.007
 4. Songmene V. (2016), “Nanoparticle measurement, control and characterization. REPORT R-864”, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail). URL: https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-864.pdf (Accessed 22.08.2019).
 5. National Research Council: Research Progress on Environmental, Health, and Safety Aspects of Engineered Nanomaterials. Washington: National Academies Press, 2013.
 6. Hussain S.M., Warheit D.B., Ng S.P. (2015), “At the Crossroads of Nanotoxicology in vitro: Past Achievements and Current Challenges”, Toxicol Sci., 147 (1), 5–16. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfv106
 7. Geiser M. (2017), “Evaluating Adverse Effects of Inhaled Nanoparticles by Realistic In Vitro Technology”, Nanomaterials. Basel. 7 (2). 49-53. https://doi.org/10.3390/nano7020049
 8. Fytianos K. (2016), “Current in vitro approaches to assess nanoparticle interactions with lung cells”, Nanomedicine (Lond), 11 (18), 2457–2469. https://doi.org/10.2217/nnm-2016-0199
 9. NIOSH Develops Draft REL for Silver Nanomaterials Published September 19, 2018. URL: https://www.aiha.org/publications-and-resources/TheSynergist/Industry%20News/Pages/NIOSH-Develops-Draft-REL-for-Silver-Nanomaterials.aspx. (Accessed 22.08.2019).
 10. Krug H.F. (2014), “Nanosafety research: are we on the right track?”, Angew Chem Int Ed Engl., 53 (46), 12304–12319. https://doi.org/10.1002/anie.201403367
 11. Pietroiusti A, Magrini A. (2014),”Engineered nanoparticles at the workplace: current knowledge about workers' risk”, Occup Med (Lond), 64 (5), 319-330. https://doi.org/10.1093/occmed/kqu051
 12. BSI-British Standards. (2007), “Nanotechnologies - Part 2: Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials”, PD 6699-2, BSI 2007.
 13. Landsiedel R. (2017) “Safety assessment of nanomaterials using an advanced decision-making framework, the DF4nanoGrouping”, J Nanopart Res., 19 (5) 171- 178. https://doi.org/10.1007/s11051-017-3850-6