You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Космічне сміття як глобальна і промислово-екологічна проблема. Шляхи її розв’язання

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, No 4, 2019

Космічне сміття як глобальна і промислово-екологічна проблема. Шляхи її розв’язання

Думицька І.В., Солоха Н.В.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.318

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У XXI столітті космічна діяльність акумулює передові досягнення науки і техніки, стимулює створення високоефективних технологій для виробництва продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку. Але при цьому, кількість космічних уламків на навколоземній орбіті зростає з року в рік, а ніяких конструктивних рішень цієї проблеми не пропонується.

Мета дослідження: вивчення екологічного стану навколоземного простору планети Земля та оцінка методик утилізації космічного сміття.

Методи дослідження: математико-статистичний аналіз, аналіз наукової літератури та інформаційних електронних баз, натурний метод

Основні результати: ефективне використання транспорту, розвиток науки і освіти, можливість забезпечити надійність і достовірність гідрометеорологічних прогнозів та ін. не можливе без присутності космічної техніки в навколоземному просторі. Але така інтенсифікація виробництва несе за собою низку проблем, а саме накопичення сміття у всіх шарах атмосфери та космічному просторі. З 1960 по 2016 роки кількість викидів карбону діоксиду збільшилась з 4960 до 31875 тонн, кількість карбону (ІІ) оксиду з 120 до 255 тонн, а кількість оксиду азоту з 664 до 1402 тонн.

Дана проблема викликає занепокоєння у науковців, зокрема вже розроблено науковими інститутами США і Європі методики боротьби з космічним сміттям.

Висновки. Космічне сміття – реальна екологічна загроза, новий антропогенний чинник, який наносить шкоду екології планети. В Україні на сучасному етапі розвитку проводяться дослідження кількісних і якісних характеристик космічного сміття, проте поки що Україна не долучена до проектів з очищення навколоземного простору. Математичні розрахунки показали, що викиди які щорічно здійснюються в атмосферу Землі надзвичайно великі. Згідно з нашими розрахунковими прогнозами будуть зростати й надалі більш ніж на 50% кожні 10 років.

Ключові слова: навколоземний простір, космічні відходи, глобальна проблема

Література

 1. Ковальчук Г. Зустрічайте охоронців космічного простору: плани прибирання сміття. URL: www.astrosvit.in.ua/novyny/inshi-novyny/zustrichaite-okhorontsiv-kosmichnoho-prostoru-plany-pryberannia-smittia. (дата доступу: 07.05.2017)
 2. Космічне сміття: як мотлох на орбіті може зупинити еру освоєння космосу (відео). URL: https://www.unian.ua/ecology/trash/10119362-kosmichne-smittya-yak-motloh-na-orbiti-mozhe-zupiniti-eru-osvoyennya-kosmosu-video.html. (дата доступу: 16.05.2018)
 3. Космічне сміття. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Космічне_сміття. (дата доступу: 09.07.2019)
 4. Гладкий ЕГ. Визначення зон небезпеки в районах падіння відокремлюваних частин ракети-носія з урахуванням невизначеності висоти їхнього первісного руйнування. Косм. наука технол, 21(6), 2015, С. 49–55. URL: http://knit.mao.kiev.ua/uk/archive/2015/6/5 (дата доступу: 23.10.19) https://doi.org/10.15407/knit2015.06.049
 5. Романов В.І. Мусор преграждает путь в Космос. Информационно-познавательное пособие, Лакшери Принт, Москва, 2012.
 6. Яськів С. Космічне сміття: що це і скільки його на орбіті URL: https://impactlab.media/2019/04/12/kosmos-shkodyt-zemli/ (дата доступу: 12.04.2019)
 7. Гринберг Е.И. Загрязнение космоса и космические полеты. Природа. Естественно-научный журнал Российской Академии Наук, под ред. Фадеева Л.Д., №8 (924), 1992, С. 13.
 8. Проблема космічного сміття. URL: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/problema-kosmichnogo-smittya. (дата доступу: 28.02.2018)
 9. Бомбарделлі К, Алпатов АП, Пироженко ОВ, Баранов ЄЮ, Осиновий ГГ, Закржевський ОЄ. Проект «космічного пастуха» з іонним променем. Ідеї і задачі. Косм. наука технол, 2014. URL: http://space-scitechjournal.org.ua/uk/archive/2014/2/3 (дата доступу: 12.07.2014)
 10. Підсумки космічної діяльності країн світу у 2018 році від Олександра Железнякова. Аерокосмічний портал. URL: http://space.com.ua/2019/01/07/pidsumki-kosmichnoyi-diyalnosti-krayin-svitu-v-2018-rotsi-vid-oleksandra-zheleznyakova/ (дата доступу: 07.01.2019)
 11. Авіація і ракетоносії. Екологія. Навчальні матеріали онлайн. URL: https://pidruchniki.com/13290305/ekologiya/aviatsiya_raketonosiyi (дата доступу: 02.03.2018)
 12. NASA ловитиме космічне сміття надтонкими ковдрами. Новини Еспресо. TV׀Україна-Elements. URL: https://espreso.tv/news/2017/09/11/nasa_lovytyme_kosmichne_smittya_nadtonkymy_kovdramy (дата доступу: 11.09.2017)
 13. LEOSWEEP. URL: https://leosweep.upm.es/en/ (дата доступу: 25.06.2016)