You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(57) 2018

Український журнал з проблем медицини праці 4(57) 2018

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.
Епідеміологічні дослідження професійного здоров'я в Україні, UKR, pp. 3-20


Басанець А. В., Лашко О. М., Гвоздецький В. А.
Стан кісткової тканини у шахтарів з хронічною попереково-крижовою радикулопатією, ENG, pp. 21-27


Андрущенко Т. А., Соловйов О. І., Мартиновська Т. Ю., Чуй Т. С., Гончаров О. Е.
Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості, UKR, pp. 28-39


Рубцов Р. В.
Значимість деяких змін показників запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, UKR, pp. 40-47


Варивончик Д. В., Пишнов Г. Ю., Стеренбоген М. Ю., Мішенін А. Б., Безвербний П. С., Еджибія О. М.
Науково-освітнє партнерство в напрямі медицини праці між національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи, UKR, pp. 48-57


Капустник В. А., Завгородній І. В., Беккельманн І., Літовченко О. Л., Лалименко О. С.
Досвід міжнародної співпраці у вирішенні актуальних медико-біологічних проблем гігієни праці та екології UKR, pp. 58-67

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 68-69

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Яворовський О. П., Паустовський Ю. О., Никитюк О. А., Шевцова В. М., Гончарук Г. О., Зенкіна В. І., Веремей М. І., Шкурко Г. А.,
Солоха Н. В., Брухно Р. П., Зінченко Т. О., Марченко М. Л., Куюн Л. О., Голубчикова Т. В, Різник К. С.
З історії кафедри гігієни і екології № 2 Національного медичного університету імені О . О . Богомольця та Інституту медицини праці імені Ю . І . Кундієва Національної академії медичних наук України: науково-дослідні, кадрові та освітні аспекти спільної виробничої діяльності й співробітництва
, pp. 70-77

ЮВІЛЕЇ

Дмитруха Н. М., Короленко Т. К., Краснокутська Л. М.
Слово про Вчителя, Старшого Друга та Наставника . До 95-річчя з дня народження та 70 років наукової діяльності видатного вченого в галузі профілактичної медицини та токсикології академіка НАМН України І . М . Трахтенберга
, pp. 78-82