You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан кісткової тканини у шахтарів з хронічною попереково-крижовою радикулопатією

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.021

Басанець А. В., Лашко О. М., Гвоздецький В. А.

Стан кісткової тканини у шахтарів з хронічною попереково-крижовою радикулопатією

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. У структурі професійної захворюваності України патологія опорно-рухового апарату займає друге місце, поступаючись лише хворобам бронхо-легеневої системи, і складає її 5 частку, сягаючи 601—604 випадків на рік (2015—2016 рр.). Найрозповсюдженішим захворюванням опорно-рухового апарату в працюючих України є хронічна радикулопатія, що здебільшого реєструється в когорті шахтарів. Ризик травмування та розвитку професійних захворювань у вуглевидобувній промисловості в 5—10 разів вищий, ніж у інших галузях промисловості. З огляду на це постає питання своєчасної діагностики та профілактики розвитку хронічної радикулопатії в працюючих в умовах фізичного навантаження, вимушеної робочої пози, несприятливого мікроклімату, у тому числі серед шахтарів. Оцінка стану кісткової тканини є надзвичайно важливим діагностичним критерієм у пацієнтів з хронічною попереково-крижовою радикулопатією. Останнім часом для оцінки цього показника набувають поширення наступні методики: визначення показника мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ як її кількісна характеристика); визначення індексу TBS (trabecular bone score), що є її якісною характеристикою; визначення рівня вітаміну D у сироватці крові; показника 10-річного ризику остеопоротичних переломів за допомогою інструменту FRAX (fracture risk assessment tool), адже саме дегенеративно-дистрофічні зміни хребта є однією з основних етіологічних чинників розвитку хронічної радикулопатії.

Мета дослідження — оцінити стан кісткової тканини у шахтарів основних професій, що хворіють на попереково- крижову радикулопатію, шляхом аналізу показників рівня вітаміну D у крові пацієнтів, індексу TBS, T- та Z-показників, інструменту FRAX.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження стану кісткової тканини було проведено в групі 60 шахтарів основних професій (забійник, гірничий робітник очисного вибою (ГРОВ), прохідник) вуглевидобувної промисловості Донбасу та Львівсько-Волинського басейнів, які хворіють на хронічну попереково-крижову радикулопатію. Використано метод двофотонної рентгенівської абсорбціометри («Prodigy, GE Lunar», Мадісон, США) та Prodigy (General Electric) з визначенням індексу TBS, T- та Z- балів, показника FRAX, визначення рівня 25 (OH)vitamin D total (вітамін D загальний) у сироватці крові шляхом електрохемілюмінісцентного методу на апараті Elecsys 2010.

Результати. Встановлено, що середній рівень вітаміну D у крові хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію по групі був у межах норми та складав 37,59 нг/мл, при цьому в 6,6 % хворих визначено дефіцит вітаміну, а в 20 % — його недостатність. Середній показник індексу TBS по групі був у межах нормативних значень (1,364) і повторював загальну тенденцію в популяції чоловіків України, однак за показником T-бала в 20 % хворих діагностовано остеопенію (показник був у межах від -1 до -2,5). Найнижчий рівень FRAX виявлено в працюючих вікової групи 30—39 років і становив 0,72, який зростав з віком пацієнтів.

Висновки. Найбільш інформативним показником при оцінці стану кісткової тканини у шахтарів, що хворіють на хронічну попереково-крижову радикулопатію, визначений FRAX. Встановлено, що рівень вітаміну D у шахтарів залежить від стажу роботи в підземних умовах та віку в усіх групах обстежуваних пацієнтів.

Ключові слова: хронічна попереково-крижова радикулопатія, мінеральна щільність кісткової тканини, професійна патологія опорно-рухового апарату

Література

  1. Nahoma A. M., Sokolova M. P, Vitte P. M. (2016), «The state of occupational morbidity in period of legislative changes in Ukraine», Ukr J. Occup. Health, 46 (1), 3-15.
  2. Povoroznyuk V. V., Dzerovych N. I., Orlyk T.V. (2014), Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічний практиці: огляд літератури та ресултати власних досліджень [An indicator of the quality of the trabecular bone tissue in clinical practice: a literature review and results of personal studies], In: Проблемі остеології [Problems of osteology], (Ed.V.V. Povoroznyuk), Express, Kyiv, Ukraine.
  3. Jackuliak P, Killinger Z., Payer J. J. (2015), «Bone quality in diabetes mellitus type 2», Orthopedics, trau­matology and prosthetics, 3, 13-28.
  4. Povoroznyuk V. V., Grygoryeva N. V., Dzerovych N. I., Orlyk T V., Bystrytska M. A., Povoroznyuk Vas.V., Musiyen- ko A. S., Ivanyk O. S. (2018), «A method of assessment of risk of osteoporosis and its complications at the first level of medical care», Bol. Joints. Spine, 1, 68-69.
  5. Povoroznyuk V. V., Grigoryeva N. V., Orlyk T V. (2014) Остеопороз у практиці лікаря-інтерніста [Osteoporosis in practice of a physician-internist], [Методичні рекомендації], Methodical recommendations, Kyiv.
  6. Kurra S., Siris E. (2011), «Diabetes and bone health: the relationship between diabetes and osteoporosis-associated fractures», Diabetes. Metabolism. Research and Reviews, Netanya, Israel, 3, P 436.
  7. Hiroshi Kaji (2014), «Interaction between Muscle and Bone», JBM, University, Faculty of Medicine, Osaka, Japan, 1, P. 29-32.

 

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Басанець А. В. (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8236-4251) — ідея дослідження, аналіз окремих положень, узагальнені висновки;

Лашко О. М. (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7938-5887) — формування таблиць, аналіз отриманих результатів, написання статті;

Гвоздецький В. А. (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4663-141X) — аналіз отриманих результатів, написання статті.