You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Науково-освітнє партнерство в напрямі медицини праці між національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.048

Варивончик Д. В.1,2, Пишнов Г. Ю.1, Стеренбоген М. Ю.1, Мішенін А. Б.1, Безвербний П. С.1, Еджибія О. М.1,2

Науково-освітнє партнерство в напрямі медицини праці між національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У 2018 році визначається два вагомих ювілеї в історії медицини України — 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (як Клінічного інституту для удосконалення лікарів в м. Києві) (далі — НМАПО імені П. Л. Шупика) та 90-річчя заснування ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (як Краєвого інституту патології та гігієни праці НКОЗ УСРР в м. Києві) (далі — ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України). З 2012 року між цими медичними установами встановились партнерські зв’язки: після відкриття кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика та її розташування на базі ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України.

Мета дослідження — визначити сучасний стан та перспективи науково-освітнього партнерства у напрямі медицини праці між НМАПО імені П. Л. Шупика та ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України.

Матеріали та методи дослідження. Проведено історичний аналіз діяльності та співпраці кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика з ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України у 2012—2018 роках.

Результати. Встановлено, що в 2012—2018 роках кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика та ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України мали успішне партнерство в напрямах начальної, методичної, наукової, лікувально-діагностичної роботи. Кафедрою забезпечено післядипломну освіту в напрямах гігієни праці, професійної патології, психофізіології, медичної екології (на циклах спеціалізації, стажу­вання, передатестаційної підготовки, тематичного удосконалення, у клінічній ординатурі з професійної патології). За період існування проведено навчання 2126 лікарів. Науково-педагогічні працівники кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика сумісно з науковцями ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України виконують значні обсяги навчаль­но-методичної, науково-дослідницької, лікувально-діагностичної роботи. Кафедра також здійснює співробітни­цтво з іншими міжнародними та вітчизняними партнерами.

Висновки. Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика за 7 років свого існування надійно зайняла власне місце в системі післядипломної медичної освіти України. Існують серед- ньострокові перспективи подальшого партнерства між НМАПО імені П. Л. Шупика і ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН України у напрямах освітньо-наукового забезпечення процесів реформування вищої медичної освіти та надання високоякісної медичної допомоги населенню України.

Ключові слова: післядипломна медична освіта, медицина праці

Література

  1. Вороненко Ю. В. (ред.). Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: Століття відданості освіті, науці та медицині. Київ, 2018. 435 с.
  2. Кундиев Ю. Институт сквозь призму эпох. Киев : ВД «Авіцена», 2014. 352 с.
  3. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Київ, 2018. 97 с.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Варивончик Д. В. (ORCID ГО 0000-0003-2107-6269) — формування концепції та методології дослідження, проведення дослідження (обробка та аналіз первинного матеріалу, визначення перспектив партнерства, написання висновків), написання статті;

Пишнов Г. Ю. (ORCID ГО 0000-0002-0979-7656) — участь у проведенні дослідження (аналіз первинного матеріалу), у написанні статті;

Стеренбоген М. Ю. (ORCID ГО 0000-0003-2395-5101) — участь у проведенні дослідження (збір первинного матеріалу), у написанні статті;

Мішенін А. Б. (ORCID ГО 0000-0002-9808-6724) — участь у проведенні дослідження (збір первинного матеріалу), у написанні статті;

Безвербний П. С. (ORCID ГО 0000-0002-9851-8830) — участь у проведенні дослідження (збір первинного матеріалу), у написанні статті;

Еджибія О. М. (ORCID ГО 0000-0002-0243-7615) — участь у проведенні дослідження (збір та аналіз первинного матеріалу), у написанні статті.